İlan Detay

İhlas Holding - Satın Alma Müdürü

İş Açıklaması

İŞ TANIMI

Holding bünyesindeki "Satın Alma Müdürü" pozisyonunda aramıza katılmanız için başvurunuzu bekliyoruz.

GÖREV TANIMI

· İlgili mevzuata hâkim olmak, yeni düzenlemeleri ve gelişmeleri takip etmek.

· Her tür alımlara ait stratejik ve operasyonel süreçlere hâkim ve bunlardan sorumlu olmak, ilgili birimleri yönlendirmek, tehditleri/riskleri analiz etmek ve minimize etmek.

· Yurt içi ve dışı tedarikçilerle ilişkiler kurmak ve geliştirmek, tedarikçi portföyünün genişletilmesini sağlamak

· Piyasa verilerini sürekli takip ederek en iyi ürün ve fiyatları belirlemek.

· Şirketin ihtiyaç duyduğu ve duyacağı her türlü mal ve hizmete ait fiyat araştırmaları ve analizleri yapmak.

· Mal ve hizmet alımları için ihale süreçlerini yönetmek, bu kapsamda ihale ve muayene komisyonu oluşturmak, finans birimi ile koordineli çalışarak süreci sonuçlandırmak.

· Ürün ve hizmetlerin en uygun şartlarda, şirket stratejilerine uygun olarak satın alınmasını, lojistiğini, depolanmasını, dağıtımını, takibini sağlamak.

· Envanter yönetimi, maliyet azaltımı, stok optimizasyonu, etkin saha yönetimi vb. tedarik ile ilgili süreç ve faaliyetleri gerçekleştirmek, yönetmek.

· Sorumlu olduğu ekibin görevlerine ilişkin kontrol ve takibi yapmak, ekibin performansını yöneterek gelişimini sağlamak.

· Piyasa şartları, şirket hedefleri ve rekabeti göz önünde bulundurarak, tedarikçi anlaşmalarını en iyi ticari şartlarla yapmak, yönetmek ve takip etmek.

· Mal ve hizmet alımına ilişkin teknik ve idari şartname ve sözleşmeleri hazırlamak, hukuk onayından geçirmek, yürürlüğe girmesini sağlamak.

· Satın almadan sonraki süreçlerde garanti sürelerini takip etmek, bakım-onarım sözleşmeleri düzenlemek suretiyle mal ve hizmetlerin faydalı ömrünü uzatmak, nihayetinde satın alma performans raporu hazırlamak.

· Maliyetleri düşürücü tedbirler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

ARANAN NİTELİKLER

· Tercihen üniversitelerin iktisat, işletme, mühendislik bölümlerinden mezun olmak.

· Sektörde satın alma konusunda en az 15 yıllık deneyime sahip ve bu sürenin en az 5 yılında yöneticilik yapmış olmak.

· Münhasıran satın alma ile ilgili bilgisayar programlarını kullanmış olmak.

· Müzakere ve ikna kabiliyetine sahip olmak.

· İşle ilgili verileri analiz etmede deneyimli ve doğru sonuçlara ulaşma yeteneğine sahip olmak.

· Sonuç odaklı çalışmak.

· Tercihen İstanbul Avrupa yakasından ikamet etmek.

· Tercihen 40-50 yaş aralığında olmak.

· İyi derece bilgisayar programlarını kullanabilmek.

· Okuma, yazma ve anlama konularında iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak.

· Online ihale-açık artırma gibi teknik, teknolojik altyapı ve sistemleri anlamak, kullanmak.