İlan Detay

İmteks - İş Güvenliği Uzmanı

İş Açıklaması

 • İşyeri tehlike ve risklerini tespit amaçlı düzenli saha denetimi yapmak, bulguları yöneticisine raporlamak.
 • İşyeri risk değerlendirme çalışmalarında aktif görev almak.
 • Tehlikelerin ortadan kaldırılması, risklerin azaltılması ve kontrol altına alınması yönünde tavsiyelerde bulunmak, bu tavsiyelerin uygulanmasını takip etmek.
 • İSG mevzuatındaki değişiklikleri takip etmek, gereken düzenlemeleri işyerinde uygulamak.
 • İSG Yönetim Sistemi dokümanlarını (prosedür, talimat ve formlar vb.) hazırlamak, güncellemek.
 • İş güvenliği eğitim sunumlarını hazırlamak (işe giriş, zorunlu mevzuat, genel farkındalık, işbaşı, işyeri tehlike/risklerine özgü eğitimler gibi), bu eğitimleri vermek, ölçmek/değerlendirmek, zorunlu eğitim periyotlarını takip etmek.
 • İSG kurul toplantı gündemini oluşturmak ve toplantıyı organize etmek.
 • İş ekipmanları ve tesisatları periyodik kontrol tarihlerini takip etmek, süresi yaklaşan kontroller için yöneticisini/işvereni bilgilendirmek.
 • İşyeri acil durum ve tahliye planlarını hazırlanmasında aktif olarak çalışmak.
 • İşyeri hijyen ölçümlerini organize etmek, sonuçlarını değerlendirip gerekirse önlemlerin alınmasını sağlamak.
 • Başta meslek hastalıklarının oluşumunu önlemek olmak üzere gereken her türlü durumda işyeri hekimi ile koordineli olarak çalışmak
 • İSG eğitim organizasyon çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi,
 • İSG toplantılarının organizasyonun yürütülmesi ve diğer kurul toplantılarına katılımın sağlanması,,
 • Alt işveren denetimlerinin yapılması,
 • İSG istatistiklerinin oluşturulması ve raporlanması.
 • Müşteri denetimlerinden sorumlu olmak, müşteri etik ve denetim süreçlerini yürütüp raporlamak,
 • Müşteri kalite standartlarına uygun çalışma sistemi geliştirmek,
 • Müşteri isteklerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi için çalışmalar yapmak,
 • Kalite süreçleri ve iyileştirmeleri ile ilgili dönemsel takibi yaparak raporlama işlerini gerçekleştirmek,
 • Üretimdeki kalite sorunlarını takip edip raporlamak ve çözüme yönelik çalışmalarda yer almak
 • Organik üretim prosedürleri ve uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahip

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin 4 yıllık Lisans/Lisansüstü mezuniyeti (Tercihen Tekstil mühendisliği veya Kimya bölümlerinden mezun),
 • En az 5 yıl aktif olarak iş güvenliği uzmanlığı yapmış olmak (tekstil sektörü)
 • Çalışma Bakanlığınca verilen C veya B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (İGU) belgesine sahip olmak,
 • Şirket İSG Politikası ve İSG Prosedürlerinin uygulanmasını sağlanması,
 • Kalite Sistemleri konusunda tecrübe sahibi
 • Sosyal Uygunluk Denetimi bilen ( Sedex, Inditex , Gots, Ocs, Grs vb. tecrübeli adaylar)
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri, teknik emniyet, yangın, güvenlik, eğitim, sağlık ve güvenlik planı, risk analizi gibi konularda mevzuat, saha uygulaması ve teknik eğitim tecrübesine sahip,
 • Risk değerlendirilmesi, kontrol, ölçüm ve araştırmalarını yapabilecek,
 • Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışması, problem çözme beceri, sonuç ve çözüm odaklılık, ekip çalışmasına yatkın olan,
 • MS Office programlarına ileri seviyede hakim,
 • Tercihen İngilizce bilen,
 • İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış