Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

OMSA METAL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Kalite Kontrol Ve Güvence Müdürü

İş Açıklaması


1.KURUMSAL ROLÜ

 • Omsa Metal’in Kalite Kontrol ve Güvence faaliyetlerini organize etmek, ekibini yönetmek, geliştirmek ve denetlemek; Omsa Metal’in entegre yönetim sistemleri konusundaki misyon, vizyon ve ilkelerini ileriye taşımak, müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik politikalar geliştirmek, sürekli iyileştirme faaliyetlerine katılmaktır.


2.TEMEL SORUMLULUK ALANLARI

 • İşletme kalite, çevre ve İSG politikalarının belirlenmesinde ve yönetilmesinde üst yönetime destek vermek.
 • İşletme kalite, çevre ve İSG hedeflerine ulaşılması ve departman hedeflerinin amacına yönelik olarak "EYS Geliştirme Projeleri " hazırlamak ve proje faaliyetlerinde diğer departmanları kontrol etmek.
 • EYS (Entegre Yönetim Sistemi) sisteminin kurulması, korunması, geliştirilmesini sağlamak ve faaliyetlerini yürütmek.
 • EYS faaliyetlerinin etkinliğinin izlenmesi, gerekli revizyon ve düzenlemelerin planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak konusunda bütün organizasyonu koordine etmek.
 • EYS Geliştirme Projeleri aşamalarının gerçekleşmesi konusunda ekipler oluşturmak, konuları duyurmak, sonuçları değerlendirmek ve rapor etmek.
 • Belirlenmiş potansiyel EYS sorunlarını teşhis etmek, bu konuları geliştirme programlarında ele alarak, sorunları düzeltici veya tekrar ortaya çıkmalarını önleyici önerileri işletme yönetimine sunmak.
 • Kuruluş içi EYS denetimlerinin planlanmasından ve sürekli yürütülmesinden, EYS denetim ekibinin oluşturulmasından, denetim ekibinde görev alarak işletme içinde sistem denetimine katılmak.
 • Üretim ve EYS ile ilgili standartları takip etmek.
 • Sisteme ait dokümantasyonun güncelliğini sürekli olarak sağlamak.
 • Sisteme dinamizm katmak için yenilikleri takip ederek, bünyeye katmak ve gerekli revizyonları yapmak.
 • İç tetkikleri etkin biçimde gerçekleştirip, sonuçları dikkate alınarak, Sürekli İyileştirme Faaliyetlerini uygulamak.
 • Her noktada performans ölçümlerini yapmak.
 • Kalite Kontrol faaliyetlerini organize etmek, ekibini yönetir, geliştirir ve denetler.
 • Tüm kalite kontrol sürecini ve operasyonunu yönetir.
 • Kalite kontrol çalışanlarının sevk ve idaresini sağlar.
 • Kalite kontrolün, kalite planı ve kriterleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar.
 • Kalite kontrol süreç performansını izler ve arttırılmasını sağlar.
 • Üretim kalitesinin arttırılmasını sağlar.
 • Düzeltici faaliyetlerde yer alır.
 • Müşterilerin, prosesin, tedarikçilerin, iade ürün analizlerini yapar ve iyileştirme aksiyonları alır.
 • Müşteri taleplerinin tam olarak yerine getirilmesini sağlar.
 • Gerektiğinde yeni prosedür ve talimat hazırlar, onaya sunar.
 • Kalite ile ilgili konularda eğitim planlar ve bu plana göre eğitimler verilmesini sağlar.
 • Ürün belgelendirme çalışmalarını uygular/uygulatır ve yönetir.
 • Tedarikçi denetimlerini planlar ve gerçekleştirir.
 • Gerekli durumlarda üretimi durdurur, müdahale eder, ürünü serbest bırakır/alıkoyar.
 • İç Müşteri Değerlendirme toplantılarının yapılmasını ve alınan kararların ilgili birimlere iletilmesini sağlar.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

3. NİTELİKLERİ

 • En az 4 yıllık üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
 • Bulunduğu sektörde en az 10 yıllık bilgi ve deneyime sahip olmak,
 • Yöneticilik özelliklerine sahip olmak,
 • Problemler karşısında çözüm üretme yeteneği göstermek,
 • Lider özelliğini taşımak,
 • Bilgisayar kullanabilmek ( Ofis programları )
 • Sürücü ehliyetine sahip olmak
 • Askerliğini tamamlamış olmak ( Erkekler için )
 • Organizasyon tecrübesine sahip olmak
 • Şirket kültürünü benimsemek ve çalışanlarına benimsetecek yapıda olmak
 • İyi derecede İngilizce bilmek