2025 POMEM Başvurusu Nasıl Yapılır?

2025 POMEM Başvurusu Nasıl Yapılır?
2025 POMEM Başvurusu Nasıl Yapılır?
Emniyet Genel Müdürlüğü polis alımı gerçekleştirmektedir. Bunun için POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) başvuru yapabilirsiniz.

POMEM Nedir?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri her yıl binlerce polisi adayını eğitiyor. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten POMEM, polis adaylarına eğitimler veriyor. Sonrasında gerçekleşen sınavlarda başarılı olan adaylara Mesleki Eğitim Sertifikası verilmektedir. Devamındaysa polis memuru olarak çalışmaya başlarlar.

POMEM Başvuru Şartları Nelerdir?

POMEM’e başvurabilmek için belirli şartları karşılamanız gerekiyor. Bu şartlar;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

POMEM Başvurusu Nasıl Yapılır?

31. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 6000 erkek ve 1500 kadın aday olmak üzere toplam 7500 aday alımı yapıldı. Başvurular 04-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvurular https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın gerekli bilgileri doldurmasıyla alındı. Ayrıca şunları da bilmenizde fayda var;

e-Devlet şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

e-Devlet şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuğu kapsamında bulunan adaylar internet üzerinden başvuru sırasında bilgisayar ekranında “ŞEHİT YAKINI / VAZİFE MALULÜ YAKINI” kutucuğunu işaretleyebileceklerdir. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuğu kapsamında bulunup da başvuru sırasında belirtilen kutucuğu işaretleyemeyen adayların; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuğu kapsamında bulunan adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneğini, Emniyet teşkilatı dışında Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları kapsamında başvuru yapacak adaylar Şehit veya vazife malullüğü belgesinin S.G.K.’dan alınan onaylı örneğini, dilekçesini ve kimlik fotokopisini Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve POMEM Şube Müdürlüğüne faks (0 312 462 87 29) ile göndermeleri ve başvurularını yapabilmeleri için (0 312 462 87 16) numarası ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

2025 POMEM Başvuru Tarihi Açıklandı mı?

32. dönem için henüz bir açıklama yapılmadı. 2025 POMEM başvuru tarihiyle ilgili yapılan açıklamalar olduğunda yazımız güncellenecektir.

Anasayfa CV Oluştur İş Ara Aday Giriş İş İlanı Ver