Prontotur Finans Direktörü Ayla Aydoğdu:'Planlı ve organize çalışmak, hem bir profesyonellik, hem de bir kolaylıktır.'

Markaların bütçeleri nasıl yönetilir? Büyük bütçeli firmalarda çalışmak nasıl bir sorumluluk yüklenmeyi gerektirir?

Markaların bütçeleri nasıl yönetilir? Büyük bütçeli firmalarda çalışmak nasıl bir sorumluluk yüklenmeyi gerektirir? Finans sektöründe kendini geliştirmek isteyen adayların izleyeceği yöntemler nelerdir ve finans sektöründe İnsan Kaynakları'nın önemi nedir? Tüm soruların cevabına Prontotour Finans Direktörü Nazmiye Ayla Aydoğdu ile yaptığımız ropörtajımızda yer verdik.

Turizm  gibi hizmet sektörü içerisinde olup müşteri memnuniyetinin ön planda olduğu sektörler için  İnsan Kaynaklarının önemini nasıl ifade edersiniz?

Günümüzde küreselleşme ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda etkilerini açık bir biçimde hissettirirken işletmelerin uluslararası pazarla bütünleşmesi kaçınılmaz olmuş, dışa açık büyüme önemini arttırmıştır. İşletmeler açısından ayakta kalabilmek "rekabet edebilmek" ile eş anlamlı hale gelmiştir. İşletmeler bir yandan yeni teknolojileri takip etmekte diğer yandan finansal yapılarını güçlendirmeye çalışmaktadır. Tüm bunlarla olumlu sonuçlar alınmakta ancak yetmemektedir. "Çünkü makine,tesis, teknoloji ve ürün tasarımı gittikçe işletmelerde benzer hale gelmiş" 1 ölçek ekonomisi de önemini azaltmıştır.2 insan odaklı, katılıma, grup esasına dayalı düşünce ve davranış sistemine dayalı yeni üretim ve yönetim teknikleri yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmış, işletmelerin finansal sermayeleri yanında insan sermayesi ile daha fazla rekabet gücü kazandığı görülmüştür. Bu süreçte "insan" unsuruna eskisinden farklı bir bakış açısı gerekli olmuştur. Gerçekten insan kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması tüm diğer faktörler üzerinde etkili olmakta işletmeler açısından stratejik bir unsur olarak kendini göstermektedir. Kısaca rekabette üstünlüğün sırrı ile insan kaynakları arasındaki ilişki her geçen gün kuvvetlenmektedir. Bu çerçevede klasik personel yönetimi ve çalışan ilişkisinden farklılaşan, insan kaynağını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan bir anlayış ön plana çıkmaktadır 3 . insan işletmeler için bir maliyet unsuru değil daha fazla önem verilmesi ve geliştirilmesi gereken bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. Çalışanların nitelik ve yeteneklerini ön plana çıkararak, grup halinde çalışmaya teşvik ederek, kendisi ve işletme için en uygun davranışa yöneltilmesi insan kaynakları yönetiminin çeşitli unsurlarıyla sağlanmaktadır. Burada amaç en başta eğitim olmak üzere çalışanların katkılarının en üst düzeye çıkarılması, işletmeyle bütünleşmelerinin sağlanması ve memnuniyetlerinin arttırılmasıdır. "O halde insana yapılacak yatırım işletmeler açısından tüketim değil yatırım harcaması niteliği taşımaktadır.

Geleceğin yönetici adaylarına iş dünyasında başarılı olmaları için ne gibi önerilerde bulunursunuz?

Eğitim ve geliştirme programları işletmeler açısından büyük önem taşımaktadır. Đış görenlerin sürekli geliştirilmeleri bir yandan kendilerinin mutluluğunu ve tatminini arttırıp, işletmeye bağlılığını arttırırken, diğer yandan işletmelerin gelişen teknolojilere uyumunu sağlamakta, yeni tekniklerin uygulanması kolaylaşmaktadır. Yapılması gereken yeni yatırımlar, yeni yöntem ve tekniklerin rekabeti sürdürebilmek açısından önemi, yönetim ve üretim açısından ortaya çıkan gelişmeleri takip etmek eğitim ihtiyacını arttırmaktadır. Nitekim Japon kaynaklı üretim ve yönetim modellerinde elde edilen başarıda "ömür boyu eğitim" anlayışının yansıttığı sürekli eğitimin önemli bir yer tutması yöneticilerin bu konuya eğilmelerine yol açmaktadır. Örneğin Japonya'nın üretim modelinde, üretimin hızla düzenlenebilmesi iş gücü katılımıyla birlikte iş gücünün yeterli bilgi ve vasıf düzeyine sahip olması ile sağlanabilmektedir. Yine aynı kökenli bir uygulama olan toplam kalite yönetimindeki müşteri odaklı çalışma, 0 hata, sürekli iyileştirme, müşteri tatmini, kalite, katılım ve yaratıcılık ancak sürekli eğitim ve geliştirmeyle anlam kazanmaktadır.

Ekibinizde yer alacak adaylarda hangi özellik sizin için daha ön plandadır eğitim faktörü mü yoksa deneyim faktörü mü?

Şirketimiz için hem eğitim hem deneyim faktörü ön plandadır.

Dijital dünyanın turizm sektöründeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir marka olarak sürece ayak uydurmak için nasıl geliştirmeler yapmaktasınız?

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın köklü bir geçmişinin olması, farklı kültürlere ve kimliklere ev sahipliği yapması, zengin tarihiyle bu çeşitliliği yansıtması ve tabi ki iklimsel özellikleri, turistler için Türkiye tercihinin başlıca sebepleri. Bunların yanı sıra, doğu ve batı olarak bölünmüş bir sistemde, bu iki dünyanın da kendisini yakın hissettikleri tek ülke. Eylem Planı, kısa vadede uygulamaya geçilecek ve olası zararları telafi edici tedbirleri içeren bir plan. Ancak, bölgedeki jeopolitik riskler ve Rus turistlerin azalması ihtimaline karşı bir karşı hamle gibi görünse de, içerdiği maddeler orta-uzun vadede Türkiye turizmini ekonomik büyümenin dinamo sektörlerinden birisi haline getirebilir.

Büyük bütçeli şirketlerin finansal akışını sağlamak nasıl bir sorumluluk? Kendini bu alanda yetiştirmek isteyen adaylara nasıl önerileriniz olur?

Finansal açıdan çok büyük bir sorumluluk kredi linenını sürekli aktif tutup şirketin nakit akışında sorun yaşamaması bir sorumluluktur. Önerim; finans tarafında kendilerini geliştireceklerse tüm finansal bültenlere internet aracılığı ile erişebiliyor olmaları ve bankacılarla olan kişisel ilişkilerinde ikna kabiliyetlerini geliştiriyor olmalarını öneririm.

İş yaşamında olmazsa olmazlarınız nelerdir?

Planlı ve organize çalışmak, hem bir profesyonellik hem de bir kolaylıktır.

Ekibinizde yer alacak adaylarda kesinlikle olması gereken özellik nedir?

Dürüstlük, doğruluk ve güvenilirlik Üçlü etik setimiz çoğunu şaşırtabilir fakat siz bir girişimsiniz ve insanların kişisel niteliklerine de ihtiyacınız var. Dürüstlük, başarılı bir ekip kurmak için çok önemlidir. Karşılıklı güven en zor durumları bile içinden çıkılabilir hale getirebilir. Siz yatırımcı toplantıları, networking ve iş seyahatleri ile meşgulken, arkanızda sizi aratmayacak bir ekibin olması şart.