İlan Detay
Filidea - Görsel...

Filidea Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Sistem Dökümantasyon Uzmanı

İş Açıklaması

 • Yönetim Sistemleri standartlarının gerektirdiği dökümantasyonu( El kitabı, prosedürler, talimatlar, akış şemaları, formlar, vb) hazırlamak, bu dökümantasyonun güncel tutulmasını ve tüm firma içinde uygulanabilirliğinin takibini yapmak,
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasından sorumlu olmak,
 • Entegre Kalite Yönetim Sistemi kurulmasında destek olmak, sistemler arası ilişkilendirmelerin doğru yapılmasını sağlamak,
 • İç denetim sürecine liderlik ederek, sonrasında oluşacak aksiyon planlarının takibini sağlamak,
 • Gelecek süreçte alınacak sistem sertifikasyonlarına destek olmak,
 • Kalite Yönetim Sisteminin yeterliliği, etkinliği ve iyileştirilmesi ile ilgili konularda bölüm yöneticisine ve üst yönetime raporlama yapmak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Kalite yönetim sistemleri (ISO 9001) konusunda en az 3 yıl deneyimli,
 • İletişimi güçlü,
 • Kalite sistemleri alanında teknik bilgi ve beceriye sahip,
 • Problem çözme becerisi yüksek , analitik yönü güçlü,
 • Sistem ve sonuç odaklı
 • Analiz ve problem çözme tekniklerine hakim,
 • Microsoft Office programlarını aktif kullanabilen,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • Denizli’de ikamet eden veya edebilecek.