Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş

 • Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş

 • İnsan Kaynakları

  Sektörünün ilki olma özelliğini taşıyan Albaraka Türk, kurumsallaşmış organizasyon yapısı, özlük hakları ve eğitim imkanlarıyla, hem yeni mezunlar hem de profesyonel kadrolar tarafından tercih edilmektedir.  Bankamızın İnsan Kaynakları politikası; sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak, ekip çalışmasını geliştirmek, eğitim programlarıyla personelin gelişmesine imkan vermek, adil bir ücret sistemi uygulamak, her pozisyonda kalifiye ve verimli personel istihdam etmek esaslarına dayanmaktadır.  Personelin %75,8’i Yüksek Okul mezunu olup, yaş ortalaması 32,6 dır.  İşe Alma Süreci

  Albaraka Türk'e yardımcı personel haricindeki iş başvurularında bulunanlarda şu özellikler aranmaktadır.  • Yüksek Okul mezunu olma,

  • 28 yaşını aşmama,

  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmama,


  Bu özelliklere sahip adaylar, personel ihtiyacı olması halinde genel kültür ve mesleki soruları içeren bir sınavdan sonra mülakata alınırlar. Adaylar talip oldukları pozisyonun özelliklerine göre değerlendirilirler.


  Eğitim İmkanları

  Albaraka Türk'te çalışmaya başlayan her personel Bankayı tanıtıcı mahiyette bir yöneltme eğitimine tabi tutulur.  Yaklaşık yılın yarısında daha çok yetkili personeli kapsayan dershane eğitimleri uygulanmaktadır.  Eğitim programlarının içeriği, programa katılacak personelin teknik sorumlulukları ve kariyer planlaması dikkate alınarak belirlenmektedir.


  Özlük Hakları

  Ücret dışında üç ikramiye, evlilik yardımı, doğum yardımı, konut edindirme yardımı, giyim yardımı, yabancı dil (İngilizce) tazminatı, yol ve yemek yardımı gibi sosyal yardımlar bulunmaktadır.  Banka, SSK'ya ek olarak anlaştığı özel bir sigorta şirketi vasıtasıyla, personelin herhangi bir hastane/doktorda yaptığı sağlık harcamalarını belirli limitler dahilinde karşılanmasını sağlar. Sağlık sigortası eş ve çocukları da kapsamaktadır.


  Kariyer İmkanları

  Albaraka Türk'te Personel Yönetmeliği'nde belirlenen bekleme süresini dolduran her personel terfi sınavlarına katılabilir. Terfi sisteminde; açılan sınavda başarılı olmak, performans değerlendirmelerinde başarılı bulunmak, disiplin yönünden terfie engel bir durumu olmamak şartları aranmaktadır. Ayrıca personelin aldığı eğitimler de terfilerde göz önünde bulundurulmaktadır.


  Sosyal İmkanlar

  Personelin iş dışında da ilişkilerinin artmasına, dostlukların pekişmesine ve takım ruhunun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, spor turnuvaları, geziler ve yemekli toplantılar organize edilmektedir.


  Staj İmkanı

  Bankamızda Ticaret Meslek Lisesi ve Yüksek Okul öğrencilerinin zorunlu stajlarını yapmalarına ihtiyaçlar ölçüsünde imkan sağlanmaktadır. Genel Müdürlük ve Şubelerimizde staj yapmak isteyen adayların şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

 • Bankacılık / Finans

  www.albarakaturk.com.tr