Firma Üyelik

İŞ İLANI VER:0216 572 25 25
İŞ İLANI VER:0216 572 25 25
  • Ankara:0216 572 25 25
  • İzmir:0232 441 71 44
  • Antalya:0216 572 25 25
  • Bursa:0216 572 25 25
Firma Girişi

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş

Bankacılık / Finans  

www.albarakaturk.com.tr

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş hakkında:

İnsan Kaynakları
Sektörünün ilki olma özelliğini taşıyan Albaraka Türk, kurumsallaşmış organizasyon yapısı, özlük hakları ve eğitim imkanlarıyla, hem yeni mezunlar hem de profesyonel kadrolar tarafından tercih edilmektedir.

Bankamızın İnsan Kaynakları politikası; sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak, ekip çalışmasını geliştirmek, eğitim programlarıyla personelin gelişmesine imkan vermek, adil bir ücret sistemi uygulamak, her pozisyonda kalifiye ve verimli personel istihdam etmek esaslarına dayanmaktadır.

Personelin %75,8’i Yüksek Okul mezunu olup, yaş ortalaması 32,6 dır.

İşe Alma Süreci
Albaraka Türk'e yardımcı personel haricindeki iş başvurularında bulunanlarda şu özellikler aranmaktadır.

  • Yüksek Okul mezunu olma,
  • 28 yaşını aşmama,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmama,

Bu özelliklere sahip adaylar, personel ihtiyacı olması halinde genel kültür ve mesleki soruları içeren bir sınavdan sonra mülakata alınırlar. Adaylar talip oldukları pozisyonun özelliklerine göre değerlendirilirler.

Eğitim İmkanları
Albaraka Türk'te çalışmaya başlayan her personel Bankayı tanıtıcı mahiyette bir yöneltme eğitimine tabi tutulur.

Yaklaşık yılın yarısında daha çok yetkili personeli kapsayan dershane eğitimleri uygulanmaktadır.

Eğitim programlarının içeriği, programa katılacak personelin teknik sorumlulukları ve kariyer planlaması dikkate alınarak belirlenmektedir.

Özlük Hakları
Ücret dışında üç ikramiye, evlilik yardımı, doğum yardımı, konut edindirme yardımı, giyim yardımı, yabancı dil (İngilizce) tazminatı, yol ve yemek yardımı gibi sosyal yardımlar bulunmaktadır.

Banka, SSK'ya ek olarak anlaştığı özel bir sigorta şirketi vasıtasıyla, personelin herhangi bir hastane/doktorda yaptığı sağlık harcamalarını belirli limitler dahilinde karşılanmasını sağlar. Sağlık sigortası eş ve çocukları da kapsamaktadır.

Kariyer İmkanları
Albaraka Türk'te Personel Yönetmeliği'nde belirlenen bekleme süresini dolduran her personel terfi sınavlarına katılabilir. Terfi sisteminde; açılan sınavda başarılı olmak, performans değerlendirmelerinde başarılı bulunmak, disiplin yönünden terfie engel bir durumu olmamak şartları aranmaktadır. Ayrıca personelin aldığı eğitimler de terfilerde göz önünde bulundurulmaktadır.

Sosyal İmkanlar
Personelin iş dışında da ilişkilerinin artmasına, dostlukların pekişmesine ve takım ruhunun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, spor turnuvaları, geziler ve yemekli toplantılar organize edilmektedir.

Staj İmkanı
Bankamızda Ticaret Meslek Lisesi ve Yüksek Okul öğrencilerinin zorunlu stajlarını yapmalarına ihtiyaçlar ölçüsünde imkan sağlanmaktadır. Genel Müdürlük ve Şubelerimizde staj yapmak isteyen adayların şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş İş İlanları

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş firmasının şu an için yayında ilanı bulunmamaktadır!