İpdm Plan Proje Destekleme Merkezi

Hizmet / İşletme Servisi  

www.istanbulproje.net

İpdm Plan Proje Destekleme Merkezi hakkında:

İstanbul Proje Destek Merkezi Avrupa Birliği,Dünya Bankası ve diğer ulusal/uluslar arası fonların KOBİ’lere , Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Yerel Yönetimlere ulaştırılması yönünde çözüm olanakları sunan özel bir danışmanlık şirketidir.

İstanbul Proje Destek Merkezi teklif çağrıları doğrultusunda onay makamlarının beklentilerini göz önüne alarak , firma analizlerini yerinde ziyaretlerle gerçekleştirir.Saha çalışmaları ile proje taslağını oluşturur , uygun formatta başvurunun yapılmasını sağlar.Onay makamları tarafından projenin uygun görülmesi sonrasında ise , hibe sözleşmesinin imzalanmasından proje dosyasının kapatılması aşamasına kadar ki proje yönetiminin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.Bu bağlamda sürdürülebilirlik noktasında firmalara teknik kapasitelerinin gelişimine yönelik destek verilmektedir.

Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde Türkiye’nin de içinde bulunduğu aday ülkelere ve birlik üyesi ülkelere adaylık statülerine ve ekonomik değerlerine katkıları ile oluşan ortak para havuzundan her aday ülkeye belli miktarlarda fon ayrılmaktadır. Sağlanan bu yapısal fonlardan haberdar olunmama, yerel aktörlerin yaşadığı sıkıntılar,kazanılan projelerin AB prosedürlerine göre yönetilememesinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile hibe fonları değerlendirilememekle birlikte Avrupa Komisyonu’na geri dönmesi, İstanbul Proje Destek Merkezi’ni bu alanda etkin bir biçimde hizmet ve destek geliştirmek için harekete geçirmiştir. İPDM, açılan teklif çağrılarını takip etme, firmaların hangi kapsamdaki projelerden yararlanabileceğini tespit etme ve değerlendirme, projenin hazırlanması ve yazımı, onaylanan projelerin ihale ve satın alma prosedürleri ile ilgili teknik raporların hazırlanması, veri tabanı ve kaynak geliştirme gibi konularda, proje bazlı kaynak ve çalışmaların her aşamasında danışmanlık hizmeti vermektedir.

İpdm Plan Proje Destekleme Merkezi İş İlanları

İpdm Plan Proje Destekleme Merkezi firmasının şu an için yayında ilanı bulunmamaktadır!