İlan Detay

Smart Hotels - Aşçı (Alacart Paket Servisi)

İş Açıklaması

 • İşletmenin hedeflerinin gerçekleşmesi için çalışmak. İlgili hedefleri dönemsel olarak gözden geçirmek.
 • Mutfak standartlarına uygun ve kaliteli hizmet vermek, verilmesini sağlamak.
 • Mutfağın genel işleyiş düzenini sağlamak, bütçe ve gelir / gider akışını takip etmek, eksikleri saptamak, sipariş vermek,haftalık raporları hazırlamak (günlük akış, etkinlik sonu, sorunlar-sıkıntılar vb. ) ve ilgili birimlere raporlamak
 • Menüde yer alan tüm yiyeceklerle ilgili geniş bilgiye sahip olmak, personelinin de bilgilenmesini sağlamak.
 • Açılış / Servis öncesi gerekli ön hazırlıkları sağlamak ve kontrol etmek, açılış, kapanış ve haftalık kontrol listelerinde belirtilen işleri yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek, yerine getirilmesini sağlamak.
 • Mutfak alanlarının düzenini ve temizliğini sağlamak, kontrol etmek.
 • Gerektiğinde mutfağın her bölümünde çalışmak.
 • Teknik ekipmanların kullanım kurallarını bilmek ve buna uygun olarak kullanmak,
 • Yöneticisinin verdiği görev ve sorumluluklarına uygun diğer görevleri yerine getirmek. Yöneticisi tarafından alınan kararları, değişiklikleri en kısa zamanda ve etkili bir biçimde uygulamak, uygulanmasını sağlamak.
 • İş sağlığı ve güvenliği, Kalite, Gıda güvenliği ve Hijyen kurallarını bilmek, prosedürlerine uygun davranmak, uygulamak, gerekli tedbirleri almak. Uygunsuzluk yada uygunsuzluk riski görülen durumları raporlamak. Ekibin standartları uygun hareket etmesini sağlamak. Ekibinin sertifika takibini yapmak..
 • Acil durum prosedürlerini bilmek ve gerektiğinde buna uygun davranmak.
 • Pozisyonun etik ve yasal sorumluluklarını bilmek, bunlara uygun davranmak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Kişisel temizliğine, bakımına ve görünümüne özen gösteren.
 • Organizasyon ve planlama becerisine sahip.
 • Analitik düşünme, problem çözme becerisine sahip.
 • Hijyen belgesine sahip.
 • Gelişime ve yeniliklere açık.
 • Cost ve reçetelendirme konularında uzman seviyesinde bilgi sahibi.
 • Hijyen ve kalite standartları hakkında bilgi sahibi.
 • Servis ve sunum becerisi olan.
 • Ürünlerin standart çıkabilmesi için reçete sistemine hakim.
 • Ms.Office programlarına hakim.
 • Tercihen kalfalık ve ustalık belgeleri olan.
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olan.
 • Yoğun iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek olan.
 • Lojman imkanımız yoktur,İzmir'de ikamet eden başvurular değerlendirilecektir.

İlgili : SERKAN ERASLAN

Telefon Numarası : 2324025402