Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Beyyoglu Tekstil - Planlama Müdürü

İş Açıklaması

. Şirketin belirlediği hedef ve stratejiler çerçevesinde, üretim hedeflerinin gerçekleşmesine imkan verecek şekilde yıllık, aylık, haftalık ve günlük üretim planını oluşturmak, belirlenen zamanlarda üretimin gerçekleştirilmesini sağlamak.

. Üretim için gerekli olan kumaş ve aksesuar süreçlerini planlayıp ilgili departmanlar tarafından tedarik sürecini başlatmak. Mevcut ürün geliştirme ve yeni ürün geliştirme projeleri ile ilgili analiz ve araştırma faaliyetlerini yürütmek; kumaş, aksesuar ve nakış/ baskı Ar-Ge araştırmalarına yön vermek.

. Koleksiyon oluşturma süreçlerinin her bir aşamasını sketch, kumaş sipariş, nakış ve baskı, kalıp, numune dikimi vb. takip etmek ve üretim hattına uygun numune oluşturulmasını sağlamak.

. Koleksiyon üretim hammadde ihtiyaçlarını belirleyip, ilgili birimlerle paylaşmak ve tedarik süreçlerini yöneterek takibini yapmak.

. Koleksiyon toplantılarını hazırlamak, sunumları yönetmek, gerekli notları alarak ilgili birimlerle iletişimini sağlamak.

. Koleksiyon / Katalog sayfalarını hazırlatmak ve dağıtımını yapmak (Line Sheet)

. Ürünlerin numune uygunluğunu kontrol ederek, onaylarını vermek.

. Ürün geliştirme süreçlerinin birimlere dağılımını ve sürecin yönetimini yapmak.

. Hedeflere göre üretim planlamalarını yaparak, terminlere göre depoya giriş sürecini takip etmek, yönetmek ve raporlamak.

. Dış alım kategorileri için şirket marka kriterlerine uygun imalatçı /portföy araştırması karar, onay ve takip süreçlerini yönetmek.

. Hedeflenen süre içerisinde tedarik aşamasını sonlandırmak.

. Maliyet ve fire oranlarını düşürücü faaliyetler içerisinde yer almak. Numune ve ürün ön maliyetlerini hesaplamak ve gerekli iyileştirmeleri yapmak.

. Süreçlere yönelik verimsizlikleri tespit etmek ve iyileştirmek.

. Üretim ve planlama süreç performansını izlemek, arttırmak, planlama raporlarını hazırlamak, üretim ve planlamasında ortaya çıkan sapmaları ve aksaklıkları takip ederek giderilmesi için önlem alınmasını sağlamak.

. Üretilecek modelleri sistemden takip ederek, doğru zamanlama ile atölyelere yönlendirmek.

. Üretim hammadde ihtiyaçlarını belirleyip, gerekli satın alma süreçlerini yürütmek ve yönetmek.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Kadın-Erkek giyim üretimi yapan firmamız için; Kağıthane’de bulunan Genel Müdürlüğümüzde istihdam edilmek üzere;

. Tercihen üniversitelerin Tekstil veya İlgili Mühendislik bölümlerinden mezun,

. İş takibi, sonuçlandırma, sorun çözme becerilerine sahip,

. Planlama, stok yönetimi, satış analizleri, sevk ve idare yetenekleri güçlü,

. Konfeksiyon ve Üretim firmalarından portföy sahibi olan,

. Teknolojik gelişmelerden haberdar ve modaya ilgisi olan,

. Kumaş, kalıp, dikiş- nakış, aksesuar, parça, boya ve yıkama bilgisi olan,

. Analitik düşünce yapısına sahip,

. Dikkatli ve detaylara önem veren,

. Takvim bilinci olan,

. Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli, insan ilişkilerinde başarılı,

. MS Office ve NEBIM V3 programlarını iyi derecede kullanabilen.

. Perakende sektöründe 5-10 yıl “Ürün Geliştirme” ve/veya “Üretim ve Planlama Yöneticiliği” tecrübesi olan,

. İş takibi ve sonuç alma becerileri gelişmiş,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,