Brüt Maaş Hesaplama

Brüt Maaş Hesaplama
Brüt Maaş Hesaplama
Brüt maaş, işçinin çalışmış olduğu bir aylık süre içerisinde kazanmış olduğu toplam maaşa denilir. İşçinin maaşından herhangi bir kesinti yapılmamış hali de denilebilir. Brüt maaş finansal durumunuzu çeşitli yönlerden etkilemektedir. Brüt Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır?, Asgari Ücret Brüt Maaş Hesaplama gibi konular hakkında detaylı bilgiye yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Brüt Maaş Nedir?

Brüt maaş, işçinin bir ay içerisinde hak etmiş olduğu, herhangi bir kesinti yapılmamış olan içerisinde vergi ve sigorta primleri olan maaştır. İşveren işçinin bir aylık brüt maaşı üzerinden gerekli ödemeleri yaptıktan sonra kalan para ise net maaş olarak işçiye verilmektedir. Çalışanlar tarafından merak edilen, brüt maaşa AGİ dahil mi sorusu ise sıklıkla sorulmaktadır. AGİ (Asgari Geçim İndirimi) brüt maaş içerisinde yer almamaktadır. AGİ, 2022 yılında TBMM Genel Kurulu’nca kaldırıldı ve asgari ücret ile çalışanların Gelir ve Damga Vergisinden muaf olmasını sağlayan teklif kabul edildi. Bu değişim ile beraber AGİ uygulamasının geçerliliği kalmadı.

Brüt Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır?

Brüt maaş hesaplama işlemi, vergiler ve sigorta primleri hesaplanarak yapılmaktadır. Her ay işyeri maaş bordrosunu işçiye verdikten sonra kesilen vergiler ve sigorta primlerinin tutarları bu bordroda belirtilir. Brüt maaş hesaplama işlemi;

  • İşçinin sözleşmesinde belirtilen net maaş miktarı,

  • Prim, ikramiye, yol ve yemek gibi ek ödemeler,

  • Gelir vergisi, damga vergisi ve yasal kesintiler,

  • SGK primi, işsizlik sigortası gibi kesintileri ile brüt maaş hesaplama işlemi yapılmaktadır. 

Özetleyecek olursak Brüt Maaş Hesaplama = Net Maaş + SGK primi + İşsizlik primi + Gelir vergisi + Damga vergisi şeklinde yapılmaktadır.

Brüt Maaş ve Net Maaş Arasındaki Farklar

Brüt maaş ve net maaş arasındaki temel fark kesintilerden kaynaklanmaktadır. Net maaş çalışanın ay sonunda işçinin eline geçen tutardır. Brüt maaş hesaplama yaparken kesintilere dikkat ederek doğru bir şekilde hesaplama yapmak ise en önemli noktadır. 

Brüt maaş, ay sonunda verilen maaş bordrosunda veya işyerindeki insan kaynakları ya da muhasebe departmanından temin edebileceğiniz maaş bordrosundaki en yüksek tutardır. Bu tutar herhangi bir vergi ya da kesinti yapılmamış olan tutardır. 

Zorunlu kesinti vergileri, SGK primleri, işsizlik sigortası ve diğer kesintileri içeren brüt maaş, vatandaşlık ve işçi yükümlülüklerinizi karşılamak için oluşturulan tutardır.

Asgari Ücret Brüt Maaş Hesaplama

Asgari ücret 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren zamlanarak 17.002,12 TL oldu. Asgari ücretin brüt tutarı ise 20.002,50 TL olarak güncellendi.

Asgari ücret ile çalışan bir işçinin, brüt maaşından yapılacak olan kesintiler ise şu şekildedir:

  • Genel sağlık sigortası için işçi payı: 2.800,35 TL

  • İşsizlik sigortası işçi payı: 200,03 TL

Belirtilen giderler brüt asgari ücretten çıkarıldığında geriye kalan 17.002,12 TL 2024 net asgari ücret tutarıdır. Asgari ücret ile çalışanlara 2022 yılından itibaren gelir ve damga vergisi uygulanmamaktadır.

SGK Primi ve İşsizlik Primi Hesaplama 2024

Net maaştan brüt maaş hesaplama veya brütten net maaş hesaplama yapılırken işçinin sigorta maliyeti ve işsizlik primlerinin bu hesaba dahil edilmesi gerekmektedir. Aşağıda belirtilen tabloda işverenin ve işçinin pay yüzdeleri belirtilmiştir.

Primler

İşveren

İşçi

SGK Primi

%20,5

%14

İşsizlik Primi

%2

%1

Toplam

%22,5

%15

 

Damga Vergisi Nedir?

Damga vergisi, kurumlar ve kişilerin yapmış olduğu resmi işlemlerden sonra düzenlenen belgeler adına, işlemlerin resmiyete dökülmesinin karşılığı olarak devlet tarafından tahsil edilen bir vergi türüdür. Aynı zamanda brüt maaş ödemesi yapılırken ödenen ve maaş bordrosunda gösterilen bir kesintidir. 

 

Anasayfa CV Oluştur İş Ara Aday Giriş İş İlanı Ver