İlan Detay

Çağatay Kablo - Satın Alma Müdürü

İş Açıklaması

- Kritik alımlara ait stratejik, taktik ve operasyonel süreçlerden sorumlu olmak ve ilgili birimleri yönlendirmek, -tehditleri/riskleri azaltmak,

-Tedarikçi firmalarla görüşerek satın alma portföyünün genişletilmesini sağlamak,

- Hammadde, yarı mamul, teknik ekipman, vb. malzemelerin istenilen zaman ve miktarda, istenilen yere en uygun fiyat ile tedariğinden sorumlu olmak,

-Sorumlu olduğu ekibin görevlerine ilişkin kontrol ve takibinin yapılması, ekibin performansını yöneterek gelişiminin sağlamak,

- Envanter yönetimi, maliyet azaltımı, stok optimizasyonu, etkin saha yönetimi vb. tedarik ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek ve projelerde görev almak,

- Tüm şirket satınalma işlemleri ile ilgili olarak yurt içi veya yurt dışı yeni ürün, nitelikli tedarikçi ve fiyat araştırmaları yapmak/yapılmasını sağlamak,

-Devamlı olarak fiyatların değişimini takip etmek, tahminlerde bulunmak, analizler yaparak Genel Müdür Yardımcısı’na rapor etmek.

- Ürün ve malzemelerin en uygun şart ve koşullarda, şirket stratejilerine ve kurallarına uygun olarak satın alınmasını, lojistiğini ve depolanmasını sağlamak.

- Satınalınan malzemelerin belirlenen yıllık kpı hedefine göre maliyetini düşürmek

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

- Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinden mezun,

- İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip, (Konuşma- Yazma- Okuma)

- Otomotiv sektöründe satın alma ve ekip yönetimi konusunda en az 3 yıl deneyimli,

- Yönetim becerisine sahip ve beşeri ilişkileri iyi düzeyde olan

- MS Office programlarını çok iyi düzeyde kullanabilen,

- Araştırmacı, sonuç odaklı, yeniliklere açık ve analitik düşünebilen,