İlan Detay

Çağatay Kablo - Üretim Müdürü

İş Açıklaması

 • Kapasite kullanım oranlarını düzenli olarak takip etmek,
 • Üretimin iyileştirilmesi için ilgili bölümlerle iş birliği yapmak, yönlendirmek,
 • Üretim prosesleri arasındaki koordinasyonu sağlamak.
 • Zaman etütleri yaptırarak iş gücünün en verimli şekilde kullanımını sağlamak.
 • Üretimi yapılacak olan parçaların operasyon şekillerini, sıralarını belirlemek ve kontrol etmek,
 • Makine, kapasite, verimlilik, personel performans takibi gibi raporları hazırlayarak üst yönetime sunmak,
 • Haftalık üretim programına göre sapmaların kontrolünü yapmak, sapmanın olması durumunda gerekli aksiyonları almak
 • Üretim departmanının ihtiyaç duyduğu makine kalıp, aparat vs. ihtiyaçlarını tespit ederek üst yönetime paylaşmak
 • Fire ve zaman kayıplarının minimize edilmesi için süreç geliştirme çalışmalarını koordine etmek,
 • Üretim planına ve müşteri termin programına göre sevkiyat durumunu kontrol ve takip etmek,
 • Firma içinde tespit edilen hatalı mamul ve parçalarla ,müşteriden gelen hatalı mamüller için karar vermek ,analiz çalışmalarına karılmak, tespit edilen düzeltme çalışmalarına iştirak etmek, ayıklama işlemlerinin yapılmasını sağlamak ,takip ve kontrol etmek,
 • Üretim maaliyetlerini minimize etmek için gerekli tedbirleri almak, her ürünün reel üretim zamanlarını tespit etmek ve bu zamanları iyileştirmek için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Kalitenin sürekli iyileştirilmesi için Kalite yönetim birimiyle koordineli çalışmak,
 • Üst yönetimin belirlemiş olduğu yıllık hedefleri (KPI) takip etmek ve bu hedefleri tutturmak için gerekli tüm çalışmaları yapmak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

· Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinden mezun, tercihen Endüstri Mühendisliği veya Elektrik/Elektronik Mühendisliği,

· İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip, (Konuşma- Yazma- Okuma)

· Otomotiv sektöründe üretim alanında ve ekip yönetimi konusunda en az 3 yıl deneyimli,

· Yönetim becerisine sahip ve beşeri ilişkileri iyi düzeyde olan

· ERP sistemine hakim,

· MS Office programlarını çok iyi düzeyde kullanmak,

Araştırmacı, sonuç odaklı, yeniliklere açık ve analitik düşünebilen,