Cazador

Tekstil  

www.cazador.com.tr

Cazador hakkında:

2008’li yıllarda, Türk hazır giyim sektöründe yolculuğumuz başlamıştır.
Bugün, 200’e yakın çalışanı, deneyimli ekibi, lider tedarik ve servis şirketleri, yurt içi ve uluslararası müşteri portföyü, istikrarlı büyüme politikası ve güçlü finansal yapısıyla Cazador geleceğe emin adımlarla yürümektedir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ
KALİTELİ HİZMET
Cazador ürettiği her türlü ürün ve hizmette kalite esastır. Kalite müşteri beklentilerinin koşulsuz tatmini olarak tanımlanır. Koşullar ne olursa olsun, kaliteden vazgeçilmez.

VERİMLİLİK
CAZADOR olarak inanıyoruz ki, verimlilik için gerekli insan gücü, araç-gereç, donanım, malzeme, enerji, zaman, finansman ve üretim kaynaklarının verimli kullanılması başarıya ulaşmadaki en önemli faktörlerdir. Bu anlamda tüm çalışanlarımız bireysel olduğu kadar toplam firma verimliliğinin bilincinde olmalıdırlar. Verimli iş süreçleri, değişen dünyadaki en büyük gücümüzdür.

İNSANA SAYGI
Cazador çatısı altındaki şirketlerde bulunan tüm çalışanlarımızın temel hakları, organizasyondaki yerleri, görevleri ve sosyal durumları ne olursa olsun grubumuz tarafından güvence altına alınmıştır.

EKİP ÇALIŞMASI
CAZADOR içerisinde, ortak amaçlar doğrultusunda çıkabilecek engellerin işbirliği ve dayanışma ile aşılması, hedeflere ulaşılması için ekip çalışmasını teşvik etmek her zaman ön plandadır. Bu doğrultuda, çalışanlar bireysel değil ekip ruhu ile ortak hedeflere koşmalıdırlar.

ÇALIŞMA ORTAMI
Cazador olarak sağlıklı, mutlu ve uyumlu bir çalışma ortamının sürdürülebilmesine ve korunmasına özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda, tüm çalışanlarımızın, şirket iç tüzüğüne ve şirket kurallarına uymaları, çalışma arkadaşlarına, astlarına ve üstlerine, iş ilişkilerinde bulundukları üçüncü kişilere karşı saygılı davranmaları; açık iletişim, karşılıklı anlayış, işbirliği ve dayanışma halinde olmaları temel unsurlarımızdandır.

İŞ GÜVENLİĞİ
CAZADOR iş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. Tüm sistem ve uygulamalarımızın, yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile uyumlu olmasını sağlar ve sürekli geliştiririz. Çalışanlarımızı iş güvenliği ve sağlığı konularında duyarlı hale getirmek kurumsal sorumluluğumuzdur. Çalışanlarımızın bu doğrultuda verilecek eğitimlere katılmaları zorunludur.

İLETİŞİM
CAZADOR içerisinde, sorunları büyümeden çözmek, daha iyiyi bulmak, işle ilgili bilgi, fikir, görüş belirtip karşılıklı saygı çerçevesinde duygu ve düşünceleri özgürce ifade edebilmek, yapıcı eleştiriler getirmek, eleştiriye açık olmak tüm çalışanlarımızın hakkı ve görevidir. Gerek grup içerisinde, gerek üçüncü sahışlara karşı yapılan her türlü iletişim faaliyeti, grup kurumsal kimliği dikkate alınarak, itina ve özveri ile, iş ahlakı ve saygı çerçevesinde yapılmalıdır.

GELİŞİM
Hizmet, ürün ve İnsan Kaynakları konularında daha iyiye ulaşmak yolundaki arayışı ile CAZADOR da gelişim süreklidir. Bu doğrultuda tüm çalışanlarımızın gelişmeleri teşvik edilir. Birimler içerisinde ve arasında alttan üste yükselme ve bu yükselmenin olabilmesi için uygun ortam sağlama kurumsal politikamızdır.

Firma Bilgileri

 • Çalışma Saatleri
  • Haftaiçi: 07:30-17:30
  • Cumartesi: 00:00-00:00
  • Pazar: 00:00-00:00
 • Sosyal ve Yan Haklar
  •  Servis
  •  Araç (pozisyona bağlı)
  •  Prim (pozisyona bağlı)
  •  Yemekhane
 • Şirket İçi Yapılan IK Etkinlikleri
  • Doğum Günü Kutlaması

Cazador İş İlanları