Eğitim Koçu İş İlanları

4 İş İlanı Listelendi
Hepsini Temizle Eğitim Koçu
Mapp Pazarlama-Saha Eğitmeni (Antalya) Mapp Pazarlama Antalya İlan Tarihi: 1 gün önce İK'nın Yıldızı IK'nın Yıldızı
İş Açıklaması

Zincir teknonoji ve operatör mağazalarında görevlendirilmek üzere, Saha Eğitmenleri aramaktayız.

 • Mevcut saha ekiplerimize ve satış noktalarına başta ürün ve satış eğitimleri olmak üzere eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli eğitimleri vermek,
 • Saha ekibinin yetkinliklerini geliştirmek için gelişim planlarını belirlemek,
 • Verilen eğitimleri ve eğitim değerlendirmelerini düzenli olarak yetkililerine raporlamak.
İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar
 • Tercihen Lisans ya da eğitim fakültesi bölümlerinden mezun,
 • Eğitim ve eğitmenlik bilgi/becerisine sahip,
 • İkna kabiliyeti yüksek, koçluk becerileri gelişmiş,
 • Planlama, organizasyon ve takip becerileri gelişmiş,
 • MS Office uygulamalarını etkin şekilde kullanabilen,
 • Tercihen İngilizce bilgisine sahip,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,
 • Aktif araç kullanabilen,
 • Prezentabl, diksiyonu düzgün, iletişimi kuvvetli,
 • Markanın vizyonunu taşıyabilecek,
 • Antalya'da ikamet eden

adayların başvurusunu bekliyoruz.

Eğitim Ve Gelişim Planlama Müdürü Firma Adı Gizli Ankara İlan Tarihi: 1 gün önce İK'nın Yıldızı IK'nın Yıldızı
İş Açıklaması
 • Eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve planlama yapmak,
 • Eğitim verimliliğini arttırmaya yönelik analizler yapmak,
 • Merkez ve saha personelleri için eğitimleri tasarlamak, içerikleri oluşturmak, eğitim dokümanlarını/materyallerini hazırlamak ve ilgili eğitimleri vermek,
 • Eğitim sonrasında; çalışanlar hakkında tutum, davranış, uyum, işe yaklaşımı ve yeterliliği gibi konularda geri bildirim raporlarını hazırlamak, eğitim alan personelin yöneticilerine ve kendi yöneticilerine sunmak ve takibini yapmak,
 • Yıllık eğitim planlamasını hazırlamak,
 • Eğitimlerin kişilere atanması, takip edilmesi ve raporlanması süreçlerini yürütmek,
 • Eğitim programlarının ölçümlenmesi çalışmalarında aktif olmak,
 • İşe yeni alınan çalışanların oryantasyon eğitimlerinin organizasyonu ve takibi yapmak.
 • Tercihen koçluk, mentorluk, yetkinlik & davranış geliştirme konularında bilgi sahibi,
 • Sunum becerileri güçlü, planlama, organizasyon yeteneği gelişmiş,
 • Tasarımcı, eğitici ve analizci bakış açısına sahip,
 • Mevcut problem ve ihtiyaçları iyi anlayabilmek adına analitik düşünmede başarılı, etkin çözümler ve hedefler oluşturan,İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar
 • Üniversitelerin Eğitim Fakültesi, Psikoloji, Sosyoloji vb. bölümlerinden mezun,
 • Alanında min. 10 yıl yöneticilik deneyimine sahip,
 • Eğitim ihtiyaç analizi, eğitim tasarımı, eğitimlerin uygulanması ve ölçümlenmesi süreçlerine hakim,
 • Oryantasyon ve kişisel gelişim programları hazırlayıp geliştirebilen,
 • Tercihen Gıda Perakendesi, Marketçilik vb. sektörlerde satış eğitimleri vermiş,
 • Sunum yeteneği gelişmiş, E-learning uygulamaları geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi,
 • LMS Sistemi yönetebilecek,
 • MS Office programlarını (Powerpoint, Excel, Word) ileri seviyede kullanabilen,
 • Üretken, öğrenmeye açık ve organizasyon yeteneği gelişmiş
 • Mevcut problem ve ihtiyaçları iyi anlayabilmek adına analitik düşünmede başarılı, etkin çözümler ve hedefler oluşturan,
 • Diksiyonu düzgün, prezantabl,
 • Sosyal ilişkileri güçlü, iletişimi kuvvetli ve özgüven sahibi,
 • Sabırlı, ikna ve temsil yeteneği kuvvetli,
 • Bir ekibi eğitme, yönetme ve motive etme konusunda hevesli.
 • Ankara‘da ikamet eden ve/veya edebilecek olan.
Eğitim Ve Kalite Ekip Lideri İSTANBUL MODA AKADEMİSİ İstanbul Avrupa İlan Tarihi: 11 gün önce
İş Açıklaması

Eğitim Yönetim Sistemleri ve Genel İş Akışı

 • Eğitim Yönetim Sistemlerinin kurulması, yürütülmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.

 • Bu sistemle birlikte eğitim kalite süreçlerinin de yapılandırılması, yürütülmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.

 • Tüm eğitim kalite ve eğitim yönetim sisteminin süreçlerinin takibi ve düzenli olarak raporlanmasından sorumludur.

 • Kurum bünyesinde gerçekleştirilen eğitim ve gelişim faaliyetlerinin kalite süreçlerinin takibi, raporlanması ve iyileştirilmesini gerçekleştirir.

 • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının analiz edilmesini sağlayacak yöntem ve araçların etkin olarak kullanılmasını sağlar.

 • Gelişim ihtiyacı olan konularda doğru yöntemin ve kaynağın seçilerek eğitimlerin içerik tasarımının yapılmasını sağlar.

 • Dijital gelişim çözümlerinin (e-learning, video learning, v.b.) içerik tasarımlarının kalite standartlarına uygun oluşturulmasının sağlanması, kaliteye uygunluğunun takibini yapar.

 • Eğitmen görüşmelerini gerçekleştirir, kalite değerlendirme raporlarını hazırlayarak seçim sürecinde aktif rol alır.

 • Eğitmen ve öğrencilerin; gelişim, değerlendirme ve memnuniyet ölçme süreçlerinin analizi ve raporlanmasını yapar, gerekli görüşmeleri gerçekleştirir.

 • İMA bünyesindeki diğer departmanlarla iletişim halinde, verimliliğinin ve kalite uygunluk takibini yapar.

 • Eğitim ve geliştirme süreçlerinin kalite odaklı düşünce yapısıyla iş akış şemalarını oluşturur.

 • Proje bazlı çalışmalarda kalite süreçlerinin takibi, uygunluğu ve raporlanması hususunda destek verir.

 • Eğitim memnuniyet takibinin yapılması ve öneriler doğrultusunda eğitim tasarımlarını geliştirir,

 • Periyodik olarak eğitim programlarının, kalite raporlarının hazırlar ve sunar.

Öğrenci İşleri ve Eğitim Planlama Süreçleri

 • Öğrencilerin kayıt oldukları programlara göre, Eğitim yönetim Sistemi üzerinden gerekli girişlerini yapar, ilgili birimlere yönlendirme yapar.

 • Öğrenci kayıt işlemlerinin eksiksiz yürütülmesi için ilgili birimlerle koordineli şekilde çalışır, yönetir.

 • Kesin kayıt işlemi yaptıran öğrencilerin bilgi listelerini oluşturur, oluşturulmasını sağlar,

 • Öğrencilerin derse devamlılığının kontrolünü sağlamak amacıyla gerekli düzenlemeleri yaparak eğitim ekibi, öğrenci ve Eğitmen arasında gerekli iletişimi sağlar, sağlıklı bir şekilde süreci yürütülmesi için sistemler kurar.

 • Haftalık ve günlük ders planlarını tüm birimlerle koordineli olarak hazırlanmasını, güncellenerek duyurulmasını sağlar.

 • Öğrenci kütükleri ve mezuniyet bilgilerinin arşivlenmesini sağlar.

 • Eğitim yılı ve takvim yılı bazında öğrenci kayıt sayılarını güncelleyerek yıllık database sisteminin oluşturulmasını sağlar.

 • Öğrenci disiplin işleri ile ilgili yazışmaların yapılması ve düzenlenmesini diğer departmanlarla birlikte yürütür..

 • Gerektiğinde kendi uzmanlık alanında eğitimler verir.

 • İMA Kalite Yönetimi kapsamında yapılan Kalite Toplantılarını düzenler.

 • Akademinin ve eğitim programlarının sunum ve tanıtım etkinliklerinde görev alır, İMA’yı temsilen katılır.

 • Öğrencilerin staj ve iş yönlendirmeleri konusundaki yasal süreçleri takip eder, yönlendirme ve kalite süreçlerini yürütür.

 • MEB süreçlerini yürütür öğrenci işleri ile birlikte yürütür,

 • İMA bünyesinde eğitimlerle ilgili tüm operasyonel ve teknik ofis hizmetlerinin eksiksiz yürütülmesini Mali ve İdari İşler bölümü ile iş birliği içinde yönetir.

 • Eğitim programları ve etkinliklerle ilgili her türlü teknik ekipman ve salon düzeninin sağlanmasını organize eder.

 • Eğitim, teknik hizmetler ve öğrenci işleri ile ilgili bütçeyi hazırlar, onayını alır. Bütçe yönetimini ve takibini gerçekleştirir.

 • Öğrencilerin iş dünyasıyla etkileşimini sağlamak ve istihdam olanakları yaratabilmek üzere belirli periyotlarda, ilgili birimlerle kariyer faaliyetleri organize eder.

 • Mezunları bir araya getirecek etkinlikleri ilgili birimlerle organize eder ve takibini gerçekleştirir.

 • Kariyer olanakları yaratmak ve sektörel ilişkileri kuvvetlendirmek adına, ilgili birimlerin iş birliğiyle, sektör ziyaretleri planlamasını yapar; gerekli görülen ziyaretlere aktif olarak katılır.

 • Öğrencilere dönük mesleki gelişimi sağlayacak seminer ve konferans etkinliklerinde bulunur.

 • Ulusal ve uluslararası kariyer fırsatlarını takip eder ve hedef kitleyi bilgilendirir.

Eğitim Kalite Yönetimi:

 • Kalite Yönetim sistemlerinin etkin biçimde uygulanması konusundaki politika ve stratejileri belirleyerek; sistemin planlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve yönetiminden sorumludur.

 • Kalite ile ilgili kurumda yürütülen tüm çalışmaların, eğitimlerin ve diğer her türlü faaliyetin kayıtlarının tutulmasını sağlar.

 • Kurumun yıllık kalite ve gelişim raporlarını hazırlar. Bu raporlamaların Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden takibini yapar.

 • Kurumun ulaştığı kalite düzeyini saptamak amacıyla kriterler geliştirir, mevcut ve geliştirilen kriterler yoluyla sonuçları ilgili birimlere bildirilmesi ve elde edilen veriler sonucunda çalışmaları yönlendirir.

 • Akreditasyon ve kalite yönetimi çalışmaları konusunda koordinatörlük yapar, öneri getirir, diğer eğitim kuruluşlarıyla iletişim ve iş birliği yapar.

 • Hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi amacıyla şikâyet/öneri ve memnuniyetlerin sonuçlarının değerlendirmesini yapar ve konuyla ilgili aksiyonların alınmasını sağlar.

 • Kalite çalışmaları ile ilgili yazışmaları yürütür; toplantı alınan kararların uygulanmasını sağlar ve denetler.

 • Yıllık Kalite Planı'nı hazırlar ve plan kapsamındaki kalite ve komite toplantılarını koordine eder.

 • Program ve Ders İzleme sistemini, ilgili birimlerle birlikte yapılandırır, sistemin uygulanmasını takip eder, denetler.

 • Eğitim programı planlama, geliştirme ve kapatma süreçleri ile uygulama aşamalarını, kurum kalite normları doğrultusunda izler ve değerlendirilme mekanizmalarını yönetir.

 • Kalite denetimi ve diğer okullarla eşdeğerliliğinin incelenmesini yapar.

 • Eğitimlerde dış ve iç denetimleri denetler.

 • Eğitim Yönetim Sistemi dahilinde gerekli geliştirmeler ve raporlamaları yapar.

 • Tüm verilerin dijital ortamda sistemler üzerinden yürütür.

 • Departmanın bütçe ve diğer kaynaklarla ilgili ihtiyaçlarını tespit eder, Direktör'ün görüş ve onayına sunar.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

 • Eğitim & Gelişim alanında en az 5 yıl tecrübeli,

 • İyi derecede İngilizce bilen,

 • Öğretim tasarımı modelleri konusunda bilgi sahibi,

 • Eğitim programlarının içerik ve tasarımını oluşturabilecek deneyime sahip,

 • Eğitim ölçme ve değerlendirme yöntemlerine hâkim,

 • Eğitim kalite süreçlerinde benzer pozisyonda çalışmış,

 • Tercihen dijital öğrenme araçları tasarlama konusunda deneyime sahip,

 • Planlama ve organizasyon becerileri güçlü, ekip çalışmasına yatkın,

 • Öğrenmeye açık ve organizasyon yeteneği gelişmiş,

 • Yazılı ve sözlü iletişim konusunda güçlü,

 • Analiz ve raporlama becerileri gelişmiş,

 • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış/muaf.

Kozmetik Eğitim Ve Promosyon Sorumlusu 4A KOZMETİK SAN.VE TİC.A.Ş. İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa İlan Tarihi: 1 gün önce
İş Açıklaması

Lüks cilt, saç bakımı ve parfüm markalarımızın, saha ve ofis içi operasyonlarında

görevlendirilmek üzere Eğitim ve Promosyon Sorumlusu Aranıyor.

15 yıldır aktif olarak Lüks ve Seletif kategoride Cilt Bakımı, Saç Bakımı ve Parfüm eğitimlerini vermek üzere;

Dönemsel olarak yenilenen Eğitim Bültenlerinin Türkçe’ye aktarılması, Güzellik

Umanlarımızın işe alım, saha satış, ürün lansman eğitimlerinin planlanması ve uygulanması.

İş Ortaklarımızın ekip eğitimlerinin planlanması ve uygulanması,

Eğitim ve Satış Tekniği verimliliğinin düzenli takibi,

Dönemsel olarak planlanan Mağaza içi promosyon aktivitelerinin organize edilmesi, satış

desteği ve saha motivasyonunun sağlanması konusunda Marka Müdürü ve Pazarlama

Müdürü ile koordineli çalışması.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Kozmetik Eğitim ve Saha konusunda en az 4 yıl tecrübeli

Cilt ve Saç Bakımı konusunda bilgili

Tercihen Estetisyen Diploma Vs. olan

Çok iyi derecede İngilizce bilen

Yurt içi ve Yurt dışı Seyahat engeli olmayan

En Güncel Eğitim Koçu İş İlanları

En güncel Eğitim Koçu İş İlanları için hemen cv oluştur, 63 bin firmanın yayınladığı iş ilanlarına başvuru yaparak aradığın işi bul.

Cv Oluştur

2024 Eğitim Koçu İş İlanları

Her sene olduğunu gibi 2024 yılında da Secretcv.com'da binlerce firma Eğitim Koçu İş İlanları yayınlıyor.

Sizde 2024 yılında yayınlanmış güncel Eğitim Koçu İş İlanlarına sitemizden ulaşabilir ve iş başvuru yapabilirsiniz.

Home Office Eğitim Koçu İş İlanları

Home Office Eğitim Koçu İş İlanları arıyorsanız, ilan arama formumuzdan İlan Tipi olarak Home Office seçeneğini seçerek ilanlara ulaşabilirsiniz.

Part Time Eğitim Koçu İş İlanları

Esnek çalışma saatleriyle Part Time Eğitim Koçu İş İlanları arıyorsanız, doğru yerdesiniz!

Uygun zamanınızda çalışarak ek gelir elde etmek için, ilan arama formumuzdan İlan Tipi olarak Part Time seçeneğini seçerek ilanlara ulaşabilirsiniz.

Anasayfa CV Oluştur İş Ara Aday Giriş İş İlanı Ver