İnsan Kaynakları Sorumlusu İş İlanları

Hepsini Temizle
İnsan Kaynakları Sorumlusu
 • İş Açıklaması

  Yeminli Mali Müşavirliğini Yapmış Olduğumuz Bir Üretim işletmesine

  ''İnsan Kaynakları Uzmanı'' pozisyonu için aşağıdaki niteliklere sahip takım arkadaşı aramaktayız.

  • Çalışan ilişkilerinin etkili şekilde yürütülmesini sağlamak,
  • İk uygulamalarının ve iç iletişim aksiyonlarının işletmede etkin şekilde uygulanması,
  • İşe alım, eğitim planlama ve organizasyon süreçlerini yürütmek,
  • SGK, ÇSGB, İşkur, OSB gibi resmi kurumlar ile ilişkilerin yürütülmesi,
  • İdari işler ilgili süreçlerin yönetilmesi
  • Tüm yasal bildirgelerin doğru ve zamanında yapılmasını sağlamak.
  Aranan Nitelikler
  • Orta ölçekli üretim işletmelerinin tüm insan kaynakları süreçlerinde en az 3 yıl çalışmış,
  • İdari işler ve hizmet alımları konusunda tecrübeli,
  • İş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatına hakim,
  • Personel özlük işleri, bordro, tahakkuk ve puantaj uygulamalarına hakim,
  • SGK, Çalışma Bakanlığı ve İşkur ile ilgili işlemler hakkında bilgi sahibi.

  Sektör: İmalat

  Pozisyon: İnsan Kaynakları Elemanı, İnsan Kaynakları Görevlisi, İnsan Kaynakları Sorumlusu

 • İş Açıklaması

  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz İzmit'te bulunan ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için ''İnsan Kaynakları Uzmanı'' arayışımız bulunmaktadır.

  • İşe alım ve oryantasyon sürecini, şirket değerlerine ve İK misyonuna uygun bir şekilde yürütmek,
  • Görevler bazında rol profillerini, yetkinlikleri oluşturmak ve güncel tutmak,
  • Yeni görev tanımlarının oluşturulması ve var olanların güncellenmesi, organizasyon şeması ve terfi şeması çıkarılması, fonksiyonların ve iş akışlarının incelenmesi, sorun ve ihtiyaç analizi, işlerin yalınlaştırılması ve verimli hale getirilmesi vb. amaçlarla İş Analizi çalışmalarını yürütmek,
  • Ücretlendirme Sistemini yürütmek, hiyerarşi ve mesleki yeterliliğe dayalı bir maaş politikası oluşturmak,
  • Performans Yönetim Sistemini (PYS) ile ilgili iletişim ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek. PYS verilerinin analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak,
  • Eğitim planlama, organize etme, eğitim raporlarını hazırlama ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek,
  • İK uygulamaları ile ilgili prosedürleri hazırlamak ve uygulama değişikliklerine göre revizyonlarını takip etmek (İşe Alım, İşten Ayrılma, Oryantasyon, Eğitim, Öneri Sistemi, Bordrolama),
  • Çalışanların iş sözleşmeleri, talimat ve prosedürlere uyumunu içeren çalışmaları organize etmek, uygulamak ve takibini sağlamak,
  • İşe giriş, işten çıkış işlemlerini gerçekleştirmek,
  • Bordro/tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek,
  • Yasal mevzuatların takibini yapmak, süreçleri mevzuatlara uygun olarak yürütmek, özlük işlemleri kapsamındaki diğer tüm yasal bildirimleri yapmak. SGK Teşviklerini ve diğer teşvikleri takip ederek uygulamak,
  • Disiplin süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,
  • İş Hukuku ile ilgili konularda gerekli prosedürlerin yürütülmesini sağlamak,
  • Şirket içerisindeki sosyal organizasyonları planlamak, organize etmek ve gerçekleştirmek,
  • İK Raporlamalarını gerçekleştirmek.
  Aranan Nitelikler
  • Üniversitelerin lisans programlarından mezun, (İktisadi ve idari bilimler, çalışma ekonomisi, endüstri mühendisliği)
  • İşe alım (beyaz yaka ve mavi yaka), özlük işleri/bordro süreçleri başta olmak üzere insan kaynaklarının tüm süreçlerinde (ücret ve yan imkân sistemleri, performans yönetimi, ödül-uyarı sistemleri, norm kadro çalışmaları, çalışan memnuniyeti) en az 5 yıl tecrübeli,
  • İş Kanunu ve SGK mevzuatı uygulama sürecine hâkim,
  • Bireysel-Kurumsal ilişkilerde başarılı, takım çalışmasında uyumlu ve şirketi temsil yeteneğine sahip,
  • Analitik düşünebilen, sonuç ve süreç odaklı çalışabilecek,
  • Planlama, etkinlik ve organizasyon konularında üretken,
  • Mikro Programını iyi derecede kullanabilen, MS Office uygulamalarına hâkim,
  • Sürücü Belgesi sahibi.

  Sektör: Danışmanlık, Otomotiv, Endüstri

  Pozisyon: İnsan Kaynakları Memuru, İnsan Kaynakları Sorumlusu, İnsan Kaynakları Uzmanı, Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı

 • İş Açıklaması

  Anadolu Yakasında hizmet veren hastanemiz için İş Tanımında belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirebilek aşağıdaki niteliklere sahip İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ aramaktayız

  İşe alım süreçlerinin bizzat yönetilerek, süreç boyunca görüşmelerin ve mülakatların gerçekleştirilmesi ve işe alım süreçlerinin tamamlanması

  Şirket politika ve stretijeleri doğrultusunda İnsan Kaynakları Süreçlerinin yönetilmesi

  Performans Yönetim sisteminin uygulanması ve geliştirilmesi

  Personel özlük dosyalarının oluşturulması, takibi ve güncelliğinin sağlanması

  İşe giriş ve çıkış süreçlerinin gerçekleştirilmesi

  Resmi kurum bildirimlerinin gerçekleştirilmesi

  Bordro, ve maaş hazırlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve tüm yasal SGK, İş Kur, BES vb. yasal bildirimlerin yapılması

  Yıllık izin takibinin yapılması

  PDKS kullanımı ile personel giriş -çıkış ve mesai verilerinin hazırlanması ve raporlanması

  Şirket içi disiplin süreçlerinin yürütülmesi

  Prosedürlerin mevzuatlara uuygun bir şekilde düzenlenmesi, uygulamaya alınması ve geliştitilmesi

  Aranan Nitelikler

  Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun

  İnsan Kaynaklarınn tüm süreçlerine hakim (İşe Alım, Bordro ve Özlük Hakları, Performans değerlendirme)

  4857 sayılı İş Kanunu, SGK mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı, İş Kur, SGK uygulamaları ve diğer yasal mevzuatlar

  konusnda bilgi ve deneyim sahibi

  En az beş yıl yöneticilik deneyimi bulunan

  MS Offise programlarını etkin olarak kullanabilen, tercihen Zirve IK programını kullanmış

  Performans yönetim sitemi kurma tecrübesine sahip

  Tüm insan kaynakları fonksiyonları ve personel işlemlerinin operasyonel ve yönetimsel süreçlerini bizzat uygulayabilen

  Sektör: Sağlık/Hastane

  Pozisyon: İnsan Kaynakları Sorumlusu, İnsan Kaynakları Yöneticisi

 • İş Açıklaması

  Türkiye‘nin en büyük hazır giyim kuruluşlarından biri olan şirketimiz; bünyesinde bulunan 2.500 çalışanı ve mevcut Tasarım ve Arge Merkezleri ile İzmir Çiğli ve Manisa Kula fabrikalarında, dünyanın önde gelen markalarına üretim ve ihracat yapmaktadır.

  Mart 2020 ‘de açılması planlanan 2.500 kişilik istihdam kapasiteli Mardin Fabrikamızda görevlendirilmek üzere aşağıdaki özelliklere sahip takım arkadaşı arıyoruz.

  İŞİN TANIMI:

  İzmir ‘de bulunan Akar Tekstil Merkez İnsan Kaynakları Müdürlüğüne bağlı olarak merkez ile koordineli bir şekilde;

  • Şirket organizasyonunca personel ihtiyaçlarının belirlenmesi konusunda yöneticisi ile birlikte hareket ederek yönetimin direktifi doğrultusunda seçme yerleştirme, işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin yapılması,
  • Ay sonu personelin eksik gün, rapor, ücretsiz izin gibi bilgi girişlerinin eksiksiz bir şekilde yürütülmesi,
  • Şirketin yıllık izin, kıdem ve ihbar tazminat yükü hesaplamalarını, personel bütçesi çalışma ve raporlamalarını yapmak,
  • Personel çıkışlarında tazminat tutarlarını hesaplamak ve ödenmek üzere muhasebe departmanına bildirmek,
  • Puantaj, prim ve mesai hesaplamalarını eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmek ve raporlamak,
  • Resmî kurumlarla yasal yazışmaları yapmak ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek,
  • Görevi ile ilgili süreçleri Akar Tekstil İnsan Kaynakları Politikası, Etik Değerleri, Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, İnsan Kaynakları hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,
  • Periyodik müşteri sosyal uygunluk denetimleri öncesi hazırlık ve kontrollerin titizlikle yapılarak denetimlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak,
  • Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek, raporlamak, takip etmek ve arşivlenmesini sağlamak,
  • Merkez İnsan Kaynaklarının mevcut tüm uygulama, prosedür ve talimatların sorumlu olduğu fabrikaya adapte edilerek eksiksiz bir şekilde sahada uygulanmasını sağlamak.
  Aranan Nitelikler
  • Mardin’de ikamet eden/edebilecek olan,
  • En az 3 yıl benzer pozisyonda görev almış,
  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
  • Tercihen kurumsal bir şirkette tecrübeli,
  • İleri derecede MS Office programlarına hâkim,
  • Tercihen Netsis ve PDKS (Polimek) sistemlerini ileri düzeyde etkin kullanabilen ve raporlama konusunda deneyimli,
  • Tercihen İşkur işbaşı eğitim programı uygulama deneyimi bulunan,
  • Esnek çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek,
  • 4857 Sayılı İş Kanunu başta olmak üzere ilgili kanun ve yönetmeliklere hâkim,
  • Bordro, tahakkuk ve özlük işleri konusunda tecrübeli,
  • Gurup İnsan Kaynakları uygulamalarını adapte edip, sürdürebilecek,
  • İşine bağlı ve kendini motive etme becerisi sahibi,
  • İletişim becerileri güçlü.

  Sektör: Tekstil

  Pozisyon: İnsan Kaynakları Sorumlusu

 • İş Açıklaması

  Manisa' da plastik sektöründe faaliyet gösteren firmamızda personel departmanında görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip personel sorumlusu aranmaktadır.

  Aranan Nitelikler
  • Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun,
  • Yazılı ve sözlü iletişim yeteği, analitik yönü kuvvetli,
  • Planlama, takip ve raporlama yönü kuvvetli
  • Sonuç ve çözüm odaklı, disiplinli şekilde süreç takip edebilecek,
  • 4857 Sayılı iş yasasına, SGK ile ilgili mevzuatlara hakim,
  • Personel özlük dosyası hakkında bilgi sahibi,
  • Personel giriş - çıkış (PDKS) sistemine hakim, (Tercihen Winper kullanmış)
  • MS Office uygulamalarını iyi derecede kullabilen,
  • Enaz 3 yıl tecrübeli,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 3 yıl tecilli,

  Çalışacak takım arkadaşları aranmaktadır.

  Sektör: Plastik

  Pozisyon: İnsan Kaynakları Sorumlusu, Personel Özlük İşleri Sorumlusu

 • İş Açıklaması

  Hadımköy ve Esenler bölgesinde çalıştırılmak üzere İnsan Kaynakları Sorumlusu alınacaktır.

  1. Üniversitelerin İşletme, Çalışma Ekonomisi ya da ilgili diğer bölümlerinden mezun

  2. İnsan Kaynakları süreçlerine ve ilgili mevzuatahakim, yönetici olarak benzer bir pozisyonda en az 5 yıl deneyim sahibi,

  3. Personel özlük işlemlerinin 4857 İş Kanuna göre takip edebilecek,

  4. Personel puantaj ve tahakkuk işlemlerinin kontrollerini yapabilecek,

  5. Personel ücret yönetimi ve bordro uygulamalarını yapabilecek,

  6. Çalışma Bakanlığı, SGK, İş-Kur ve diğer resmî kurumlarla ilgili yasal süreçlerin takip edebilecek,

  7. İşe alım süreçlerini yapabilecek,

  8. Eğitim planlarının yapılması, gerçekleştirilmesi takibini yapabilecek,

  9. Orta ve uzun vadede oluşabilecek insan kaynağı ihtiyacına yönelik çalışmalar yapabilecek,

  10. Sorumluluk alanına giren konularda gerekli raporların hazırlanması ve analiz ederek yönetime sunabilecek İnsan Kaynakları Sorumlusu alınacaktır.

  Aranan Nitelikler

  1. Üniversitelerin İşletme, Çalışma Ekonomisi ya da ilgili diğer bölümlerinden mezun

  2. İnsan Kaynakları süreçlerine ve ilgili mevzuatahakim, yönetici olarak benzer bir pozisyonda en az 5 yıl deneyim sahibi,

  3. Personel özlük işlemlerinin 4857 İş Kanuna göre takip edebilecek,

  4. Personel puantaj ve tahakkuk işlemlerinin kontrollerini yapabilecek,

  Sektör: Ambalaj ve Kağıt, İmalat

  Pozisyon: İnsan Kaynakları Sorumlusu, İnsan Kaynakları Uzmanı, İnsan Kaynakları Yöneticisi

 • İnsan Kaynakları Yöneticisi

  TIFFANY&TOMATOİstanbul Avrupa 21 Şubat 2020
  İş Açıklaması

  Firmanın insan kaynakları faaliyetlerini planlaması

  İşe alım, ücretlendirme performans değerlendirme kariyer yönetimi ve eğitim planlama vb. insan kaynakları faaliyetleri ile ilgili sitem kurma.

  Personel hizmetlerinin eksiksiz yapılması için gerekli organizasyonlarının yapılması,

  Mevcut ve yeni açılacak mağazalar için aday araştırma, mülakat ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesiTüm insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesi ve koordine edilmesi

  Aranan Nitelikler
  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
  • Konusu ile ilgili kanuni mevzuat ve uygulamalara hakim
  • Kalite ve İSG süreçlerinde deneyimli
  • Perakende alanında deneyimli
  • Planlama, organizasyon ve problem çözme yetkinliklerine sahip
  • Analitik yönü gelişmiş, raporlama konusunda deneyimli

  İ

  Sektör: Mağazacılık / Perakendecilik

  Pozisyon: İnsan Kaynakları Sorumlusu, İnsan Kaynakları Yöneticisi

 • Bordro Ve Özlük İşleri Uzmanı

  Lineadecorİstanbul Anadolu, Kocaeli 10 Şubat 2020
  İş Açıklaması
  • Bordrolama ve personel özlük işleri uygulamalarında uçtan uca sürecin yönetilmesi,
  • Özlük dosyalarının yasalara uygun düzenlenmesi ve takip edilmesi
  • Personel Devam Kontrol Sistemi’ni (PDKS) günlük olarak kontrol etmek ve sistem üzerinden gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
  • Personel ile ilgili gerekli kayıtların SAP programına girişinin yapılması,
  • Personelin iş sözleşmelerini kontrol edilmesi ve düzenlenmesi,
  • Personelin puantaj işlemlerinin yapılması, Bordro tahakkuku yapmak ve maaş ödemelerinin yapılmasını sağlamak,
  • Personel icra kesintileri, sağlık raporları v.b. konuların takibini yapılması,
  • Personelin yıllık izin planlarını oluşturması ve takip edilmesi,
  • Her türlü izin, devamsızlık, sağlık, iş kazası takibi ve gerekli resmî kurumlara bildirimin yapılması,
  • Personelin işe giriş ve işten çıkış süreçlerini kurum prosedürleri ile mevzuatlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi,
  • Şantiye SGK açılışlarının ve sözleşme gereği yapılması gereken yasal sürecin tamamlanması,
  • SGK bildirgelerin verilmesi ve diğer tüm SGK işlemlerinin yerine getirilmesi (Aylık e-bildirge, giriş-çıkış bildirgeler..vb)
  • Arge Merkesi puantaj ve SGK işlemlerinin yapılması,
  • İŞKUR ile yazışmaların ve kanuni bildirimlerin yerine getirilmesi,
  • Personelin yemek, ulaşım, şirket aracı, kiralık araç ,cep telefonu, yakıt gibi yan haklarının takibi ve ihtiyaçların giderilmesi işlerine destek verilmesi,
  • Personel servisleri ile diğer ulaşım taleplerinin takip ve kontrol edilmesi,
  • Aylık fatura takiplerinin yapılması,
  • İSG ile ilgili yapılması gerekli işlemlerin yürütülmesi ve takip edilmesi,
  • Aylık düzenli olan raporlamaların yapılması
  Aranan Nitelikler

  Bordro ve özlük işlemlerinde sorumluluk alabilecek düzeyde konusuna hakim, İş Hukuku ve disiplin süreçlerinde deneyimli, idari işler yönetim tecrübesi olan, İSG konularına ve uygulamalarını koordine edebilecek, alanından en az 5 yıl tecrübeli Özlük ve İdari İşleri Uzmanı arıyoruz.

  • Üniversitelerin ilgili ön lisans-lisans bölümlerinden mezun olmak,
  • Benzer pozisyonda en az 5 yıl tecrübeli olmak,
  • İyi düzeyde SAP HR modülünü kullanabilmek,
  • Raporlama yapabilecek excel bilgisine sahip olmak,
  • Sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin yüksek olması,
  • Ekip çalışmasına yatkın olmak
  • İş takip becerisi yüksek, çözüm ve sonuç odaklı olmak,
  • Anadolu yakasında veya Gebze civarında ikamet ediyor olmak.

  Sektör: Mağazacılık / Perakendecilik

  Pozisyon: İdari İşler Sorumlusu, İnsan Kaynakları Sorumlusu, Bordro ve Özlük İşleri Uzman Yardımcısı, Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı, Bordro ve Özlük İşleri Yetkili Yardımcısı

 • İnsan Kaynakları Sorumlusu

  Firma Adı Gizliİstanbul Avrupa 7 Şubat 2020
  İş Açıklaması

  Beylikdüzünde yer alan firmamız için;

  • Tüm İnsan Kaynakları süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak,
  • Personel özlük işleri, eğitim ve izin takiplerini gerçekleştirecek,
  • Personel alımı için, ilan mecrası araştırma, ilanı hazırlama, yayınlama, ön eleme yapma ve görüşme aşamalarından sorumlu olacak,
  • İşe alım ve işten çıkış mülakatlarını gerçekleştirecek,
  • İnsan Kaynakları bölümünü ilgilendiren tüm işlerin yasal mevzuata uygun şekilde yapılmasından sorumlu olacak,
  • Personel giriş çıkış ve mesai hesaplanmasının takibini yapacak
  Aranan Nitelikler
  1. İK alanında min 2 yıl tecrübeli
  2. İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden
  3. 4857 iş kanunu güncel mevzuatı takip eden
  4. İletişimi güçlü, ekip çalışmasına yatkın,
  5. Problem çözme becerisi yüksek, planlama, raporlama ve organizasyon yeteneğine sahip,

  Sektör: Makine

  Pozisyon: İnsan Kaynakları Sorumlusu, İnsan Kaynakları Uzmanı, İnsan Kaynakları Yetkilisi

 • İş Açıklaması
  • İK işlemlerinin (özlük, sicil, puantaj, SGK işlemleri, bordro ve tahakkuk işlemleri) ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi,
  • Personelin yemek, ulaşım, temizlik, güvenlik v.b. idari işler süreçlerini yürütebilecek,
  • İnsan ilişkilerinde başarılı, iletişim becerisine sahip, iş takibi güçlü ve ikna kabiliyeti yüksek
  • Organizasyonel becerisi olan, Raporlama, analiz ve istatistikte tecrübeli, takım çalışmasına yatkın.
  Aranan Nitelikler
  • Üniversitelerin Sosyoloji, Endüstri Mühendisliği, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları bölümlerinden mezun,
  • Minimum 5 yıl ve üzeri tecrübesi bulunan,
  • Şirket kurulma süreçlerinde yer almış,
  • İyi derece İngilizce bilen,
  • 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İSG Kanunu ve SGK Mevzuatlarına hakim,
  • İyi derecede Netsis İK modülü kullanabilen,
  • Kurumsal iletişim becerisi yüksek,
  • MS Office programlarına hakim,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

  Sektör: İmalat

  Pozisyon: İnsan Kaynakları Sorumlusu

 • İnsan Kaynakları Uzmanı

  CVPLUS Search & Selectionİstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu 21 Şubat 2020
  İş Açıklaması

  Danışmanlığını yapmakta olduğumuz medya sektöründe faaliyet gösteren müşterimiz için ''İNSAN KAYNAKLARI UZMANI" arıyoruz.

  Aranan Nitelikler
  • Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun,
  • İşe Alım süreçlerinde minimum 4-5 sene tecrübeli,
  • Seçme ve Yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi konusunda sorumlu olabilecek,
  • Tercihen Performans Yönetimi ve Kariyer Yönetimi süreçlerinde rol almış,
  • İyi seviyede İngilizce bilen,
  • MS Office uygulamalarına hâkim,
  • Analitik düşünme kabiliyetine sahip, sonuç ve zaman odaklı,
  • Planlama ve organizasyon becerisi yüksek, iletişimi güçlü, iş konusunda takipçi, hızlı, çözüm odaklı, işini seven, uyumlu bir kişiliğe sahip olan,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

  Sektör: Medya

  Pozisyon: İnsan Kaynakları Sorumlusu, İnsan Kaynakları Uzmanı

 • İş Açıklaması

  Firmamız bünyesinde beyaz yaka ve mavi yaka işe alım süreçlerini yürütecek İnsan Kaynakları Uzmanı arayışımız bulunmaktadır.

  Aranan Nitelikler

  • Min. Önlisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun,
  • Mavi yaka ve beyaz yaka işe alım süreçlerinde min 2 yıl deneyim sahibi,
  • MS Office programlarına hakim.
  • Tercihen Danışmanlık şirketlerinde çalışmış,
  • Kariyer portallarını aktif olarak kullanabilen,
  • Titiz, dikkatli ve düzenli çalışan,
  • Yöneticilik vasıflarına sahip
  • Yoğun iş temposuna ayak uyduracak, takipçi ve zamanı optimum kullanan,
  • Etkin iletişim becerilerine sahip,
  • 25 – 37 yaşları arasında,
  • Avrupa yakasında ikamet eden

  Sektör: Hizmet / İşletme Servisi, İnsan Kaynakları

  Pozisyon: İnsan Kaynakları Elemanı, İnsan Kaynakları Sorumlusu, İnsan Kaynakları Uzmanı, İnsan Kaynakları Yetkilisi

 • İş Açıklaması

  ''İnsan Kaynakları Sorumlusu'' pozisyonu için aşağıdaki niteliklere sahip takım arkadaşı aramaktayız.

  - Çalışan ilişkilerinin etkili şekilde yürütülmesini sağlamak,

  - İk uygulamalarının ve iç iletişim aksiyonlarının işletmede etkin şekilde uygulanması,

  - İşe alım, eğitim planlama ve organizasyon süreçlerini yürütmek,

  - SGK, ÇSGB, İşkur, OSB gibi resmi kurumlar ile ilişkilerin yürütülmesi,

  - İdari işler ilgili süreçlerin yönetilmesi

  - Tüm yasal bildirgelerin doğru ve zamanında yapılmasını sağlamak.

  Aranan Nitelikler

  - Orta ölçekli üretim işletmelerinin tüm insan kaynakları süreçlerinde en az 3 yıl çalışmış,

  - İdari işler ve hizmet alımları konusunda tecrübeli,

  - İş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatına hakim,

  - Personel özlük işleri, bordro, tahakkuk ve puantaj uygulamalarına hakim,

  - SGK, Çalışma Bakanlığı ve İşkur ile ilgili işlemler hakkında bilgi sahibi,

  Sektör: İnsan Kaynakları

  Pozisyon: İnsan Kaynakları Elemanı, İnsan Kaynakları Görevlisi, İnsan Kaynakları Sorumlusu, İnsan Kaynakları Yetkilisi

 • İş Açıklaması

  Kolan Hospital Group bünyesinde yer alan Şubemiz Bayrampaşa Kolan Hastanesi'nde değerlendirilmek üzere ' İnsan Kaynakları Sorumlusu'aramaktayız.

  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, (Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Endüstri Mühendisliği, İşletme, vb.),
  • Özel hastane sektöründe grup hastane yapısında İnsan Kaynakları alanında en az 3 yıl deneyim sahibi,
  • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen, İş takip ve Raporlama becerisi gelişmiş,
  • Seçme – Yerleştirme ve Bordrolama süreçlerine hakim,
  • Ekip çalışmasına önem veren, ‘biz’ duygusu gelişmiş,
  • Çalışan ve çalışma psikolojisi ile ilgili motivasyonu yüksek, iletişimi güçlü, yönetim becerisine sahip.
  Aranan Nitelikler
  • Kurum politika ve hedefleri doğrultusunda İnsan Kaynakları süreç ve sistemlerinin yürütülmesi, gerekli raporlamaların yapılması,
  • İşe alım için ihtiyaç analizlerinin yapılarak personel ihtiyaçlarının belirlenmesi ve işe alım sürecinin gerçekleştirilmesi,
  • PDKS işlemlerinin yerine getirilmesi,
  • İş akit, fesih süreçlerinin yürütülmesi,
  • SGK, İş Kurumu vs. resmi kurumlarla yazışmaların yapılması,
  • Personel özlük ve bordro süreçleri ile ilgili istenen raporların hazırlanması
  • Departman içi ve departmanlar arası ilişkilerin koordine edilmesi ve verimlilik proje çalışmalarının yapılarak süreçlerde aktif rol alınması,
  • Kurum stratejilerine uygun olarak İnsan Kaynakları operasyonlarının yürütülmesi.

  Sektör: Sağlık/Hastane

  Pozisyon: İnsan Kaynakları Sorumlusu, İnsan Kaynakları Uzmanı

İş Habercisi - İnsan Kaynakları Sorumlusu İş İlanları 'nı düzenli olarak e-posta adresine gelmesini ister misin?

Yeni işler aramanla eşleştiğinde bunu ilk bilen sen olacaksın! Sana ne sıklıkla e-posta göndermeliyiz?