Köşe Yazarları

A.Hamdi Doğan: Yönetimde Yenileşim Boyutu
A.Hamdi Doğan: Yönetimde Yenileşim Boyutu
Gerek ülkemizin, gerekse diğer ülkelerin dünyanın giderek belirsiz bir ortamda geleceği öngörme ve yönlendirme kaygıları artıyor. Bu nedenle her ülke, her kurum, her şehir ve hatta her birey gelecek için hedeflerini yeniden gözden geçirmek ihtiyacını duyuyor. Uzun vadede ekonomik büyümeyi sağlayabilmek ve gelecekte var olabilmek uğraşıları, stratejik karar almayı daha zor bir sürece sokuyor. Küreselleşme olgusunun ardından gelen beklenen ve beklenmeyen gelişmeler yeni yönetim biçimleri ve stratejileri iş dünyasında yeni kavramları da gündemlere taşıdı. İş yapma biçimleri değişti. Finansal sermaye, bilgi sermayesi, iş gücü hareketleri, müşteri tercihleri, yeni pazarlar, siyasi haritalar ve ekonomik sosyal birliktelikler hızla değişti bazıları da kaygan bir zemine dönüştü.Hangi sektörden olursa olsun, hangi büyüklükte bulunursa bulunsun her kuruluşun başarılı olabilmesi için uygun bir yönetim sistemi kurma gerekliliği bulunmaktadır. 

KalDer 20 yılı aşan bir süredir EFQM Mükemmellik Modeli ile kamuda, özel sektörde her boyuttaki işletmenin kullanabileceği pratik bir yönetim modelini uygulamaya sunmaktadır. Bu model dünyanın değişimine bağlı olarak sürekli güncellenmekte ve çok sayıdaki ülke ve kuruluşlardaki uygulamalar, paylaşımlar ve deneyimler sonrası olgunlaşan bir yapıya dönüşmektedir. Modele birkaç noktada değinecek olursak; 

- Kurumsal Mükemmelliğe giden yolda kuruluşun öncelikle yerinin belirlenmesi,bulunduğu sektör, ülke ve dünya ölçeğinde ilişkilendirilmesi önemlidir. İşte burada kuruluşların vizyonu, misyonu buna bağlı olarak iyileştirme alanlarının ortaya çıkarılması konularında yardıma ihtiyaç duyulmaktadır. 

- Kuruluşun kendi içinde veya dışında fikirleri hizmetleri ve ürünleri etkili biçimde yayabilmesi ve sürdürülebilirliğini sağlaması bir yönetim modelini ve bunun temelleri olan ortak bir düşünce tarzının oluşturulması ile mümkündür. 

- Kuruluşların esasen var olan ve planlanan girişimlerinin bütünleştirilerek yalınlaştırılması ve yapılması gerekenlerin belirlenmesi kuruluşun önceliğidir. 

ve nihayet diyebiliriz ki; Kuruluşun yönetim sistemi için temel bir yapı oluşturulması, bununla ilgili çerçevelerin ortaya çıkartılması, bir yönetim modelini gerekli kılmaktadır. İşte EFQM mükemmellik modeli tüm paydaşların beklentilerini karşılayan ve hatta aşan ölçüde performans gerçekleştirmelerini ve sürdürmelerini sağlayan bir modeldir. 

Şirketlere bakacak olursak;  Ortalama şirketler önemli bir bölüm oluşturuyor. Bunun üstünde en iyi uygulamaları gerçekleştiren şirketler yer alıyor. Ama hepsinin üstünde süreklilik ve sürekli iyileştirmeyi gerçekleştiren  şirketler öne çıkıyor. Aynı değerlendirmeyi ülkeler açısından ortaya koyduğumuzda; kişi başına düşen milli geliri 2000 dolarlar seviyesinde olan Üretim Odaklı ülkeler var. Kişi başına düşen Milli geliri 7000-9000 dolar seviyelerinde olan Verimlilik Odaklı ülkeler var. Bütün bunların üzerinde de milli gelirleri 20000 doları aşan Yenileşim( İnovasyon) Odaklı ülkeler var. 

Yenilikçilik ilerlemenin en uygun yöntemidir. 

KalDer EFQM yenileşim çerçevesi modelin kuruluşların bu konudaki yeteneği ölçme ve geliştirmesi için adımları tanımlamaktadır. Aranılan şey aslında gelecektir. Bilgi teknolojilerinin gelecek perspektiflerine yansıyan gelişmeleri bize daha hızlı sunabilmesi bu konudaki düşünce fikir  kanallarının genişlemesine imkan vermiştir. Teknolojideki bu boyutu gözden uzak tutmamak gerekir. Katılımcılık ve paylaşım bağlamında akışkanlık son derece büyük bir hızla artmıştır. 

A.Hamdi DOĞAN
KalDer Yönetim Kurulu Başkanı
Anasayfa CV Oluştur İş Ara Aday Giriş İş İlanı Ver