Erhan Hersek: Organizasyon ve Etkinlik Merkezi

Erhan Hersek: Organizasyon ve Etkinlik Merkezi

İnsan Kaynakları’nda dönemsel akımların dışına çıkıp, gelecekte mesleğimizin hangi noktaya ulaşacağını bu günden tahmin etmek, bununla ilgili beyin fırtınaları gerçekleştirmek, son zamanlarda ki uzun uçak yolculuklarımın en büyük uğraşı oldu.

Nasılsa, birçok meslektaşım, binlerce kez üzerinde fikir beyan edilen beylik konuları daha nasıl geliştirebileceğimiz hakkında çalışmaya devam ediyorlar. Fakat sizlerde, Kariyer Planlama, Değerlendirme Merkezi, Performans Değerlendirme, Dinamik İş Saatleri, Mekân Bağımsız Üretim gibi, deyim yerindeyse inovatif çözümleri dinlemekten sıkılmıyor musunuz? 
Gelin, gözlerinizi kapayın, kendinizi 2023 yılında hayal edin. Kendinizi nerede ve ne yaparken görüyorsunuz? 

Sizleri duymayı çok isterdim. Maalesef sizleri duyamadığım için, kendi gördüklerimi paylaşmak istiyorum...)Gözlerimi kapadığımda, 2023 yılında her yerin Türk bayrakları ile süslendiğini görüyorum. Cumhuriyetimizi 100. yılında daha genç ve daha dinamik bir gençlik bizlerin yine gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Şirketlerimiz ise,  uluslararası rekabette öne çıkmışlar. Bir kısmı iş yapış metotlarında yepyeni modelleri kullanıyor. Bu modeller içinde de İnsan Kaynakları, farklı bir rol üstlenmiş ve şirketlerin stratejik ortağı olmuş.

Şirketler öz kaynaklarından en pahalı ve en etkin olan İnsan Kaynağını, daha verimli kullanabilmek için farklı çözümler ve uygulamalar içindeler. İnsan Kaynakları, hem günlük hem de uzun vadeli iş akışlarının ayrılmaz bir parçası olmuş,  global hedeflerin çalışanlara doğru aktarılması görevini üstlenmiş..  Belirlenen hedefler ve bu hedeflerin gerçekleşmesinde ortaya çıkacak paydanın adaletli paylaşımında hakem ve hâkim olmuş..

Gözlerimi açıp bugüne geri dönüyorum. Bu konuma İnsan Kaynakları’nı ulaştırmanın yolları ne olabilir? Diye düşünmeye başlıyorum;

İnsan Kaynakları’nın önümüzdeki dönemde pozitif iş ortamı ile farklı görevleri matris yürütebilecek takımların oluşturulması, organizasyonların dikeyden yataya geçişinde kontrolcü bir yapıdan çok öğretici bir yapıya kavuşmasında liderlik etmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Artık İnsan Kaynakları’nın yetkinliklerin arasındaki, arabuluculuk, yeni yönetim şekilleri konusunda üretkenlik ve de asla önemi yitirmeyecek olan Eğitmenlik rolleri öne çıkacaktır.

İnsan Kaynakları, işveren ve iş gören arasındaki iletişimi de kuvvetlendirecek. Özellikle bunu yeni öne çıkan iletişim kanalları ve teknolojileri üzerinden yapabilecek ve bu sayede de iş gören bireyin özgür, bağımsız, önemli ve verimli olduğunu kendisine hissettirebilecek bir IK iletişim metodu gelişecektir. Bu metodu dizayn ederek yatay organizasyon iş akışlarının verimi arttırılacaktır... 

Peki bu dizayn nasıl yapılacak? Bu sürecin olmazsa olmaz mihenk taşları neler olacak. Bunların çoğunu hepimiz biliyoruz. Fakat bir ilacın etken maddelerinin bir araya gelmesi gibi bunları da bir araya getirdiğimizde fayda var.

Neler bunlar?

1. İş güvenliğini sağlamak,
2. Doğru işe doğru kişiyi seçmek,
3. Kendi kendini yöneten takımlar oluşturmak,. (Merkezi yönetimden şirket prensiplerinin uygulandığı bölgesel yönetime geçişin sağlanmasıdır.)
4. Operasyon başarısına endeksli yüksek ödemeli ödüllendirme sistemleri oluşturmak,
5. Kapsamlı ve ölçülebilir eğitim sistemi kurmak,
6. En aza indirilmiş uygulama farklılıkları oluşturmak, (Aynı mekânlar, benzer yan haklar, benzer ofisler.)
7. Şirketi kapsamlı mali performansını paylaşmak ve bunun doğru okunup anlaşılması için yeterli kültürün oluşturulmasını sağlamak.

Tüm bunları sağlıklı yapabilmek için; Çok iyi birer eğitimci olmayı başarmak gerekecek çünkü eğitmenler şirketlerin katalizörleridir. Zira yaratıcı ve yenilikçi fikirleri kurum içinde doğru uyarlamak, süreçlerin iyileştirmesinde yöneticiler ile çalışanlar arasındaki bağı oluşturmak ve geliştirmek İK’nın ve de eğitmenlerin yadsınamaz bir görevidir.

Bunları yaparken de, süreçlerin doğru işlemesi için, uygun iletişim kanalları ile tüm çalışanlarda farkındalığın gelişmesi gerekecektir. 

Yeni rol bence İK’nın yeni ismini de beraberinde getirecektir. Belki de İnsan Kaynaklarını "Organizasyon ve Etkinlik Merkezi”  olarak tanımlamak, bu koşullar sağlandığında, daha doğru olacaktır.

Erhan Hersek
Tekfen İnşaat İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı