Röportajlar

Kariyer & Eleman İş İlanları
E&R Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı / M. Rifat Bayraç: Kurumlar Butik Eğitime Yöneliyor

E&R Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı / M. Rifat Bayraç: Kurumlar Butik Eğitime Yöneliyor

Türkiye'de farklı bir uygulama olan "AMETİST” yöntemine imza attınız. Bu yöntemden bahseder misiniz?

Tabii ki; E&R olarak kurulduğumuzdan beri müşterilerimizle iletişimimizde iş yapış biçimimizi ifade eden AMETİST yöntemini kullandık. AMETİST’in açılımı ise;
A analizi ifade etmektedir. Kurumun gelişim alanlarını belirlemeyi ve doğru çözümü önerebilmek için analize çok önem veriyoruz. Buradaki temel amaç gelişim alanlarının doğru tespit edilmesidir.
M Mutabakatı ifade etmektedir. Mutabakat kurumun IK ve üst yönetimi ile gerçekleştirilen bir toplantı da ortaya çıkan gelişim alanları için üretmiş olduğumuz çözümler konusunda mutabakata varmaktır. Bu sayede kurumun beklentileri ile çözümlerimizin bütünleşmesini sağlarız.

E Eğitimi ifade etmektedir. Dikkat edin Eğitim bu sürecin sadece bir parçası olup illa eğitim olmak zorunda da değildir. Biz bazen çözüm önerimizi "piknik” olarakta sunabiliyoruz. Kurum çalışanlarının hatta kimi zaman ailelerinin katılımını sağlayacakları, tüm kurum yöneticilerinin o gün apoletlerini çıkarıp çalışanların gözünde bir aile üyesi, bir baba olarak gerçekliği ile yer alması bazen eğitimden daha faydalı olmaktadır. Eğitim çözümlerini ihtiyaç duyulursa klasik eğitim çözümleri sunabildiğimiz gibi günümüz gençliğinin ihtiyaçlarını da düşünerek daha fazla deneyimleyerek öğrenme yöntemleri üzerinde duruyoruz.

T Tanımlamayı ifade etmektedir. Yönetim ile gerçekleştirilen bu toplantıda tüm öncesi beklentiler ile veriler yan yana getirilerek bir durum tespiti yapılır bu sayede ilerleyen adımların oluşması sağlanır.

İ İrdelemeyi ifade etmektedir. Tüm sürecin aşamalarında neredeydik hangi aşamalardan geldik, rotamızda bir değişiklik veya değişiklik ihtiyacı var mı? bunu kontrol etmek. İrdeleme sürecin bütününe yayılmış olup her aşamada kurumun yöneticileri ile bu adımda elde etmek istediklerimiz ve ulaşabildiklerimiz arasındaki farkı ölçümlemektir.

S Sürecin Sürekliliğini ifade etmektedir. Unutmayalım ki eğitim bir süreçtir. Bir sürecin başarılı olabilmesi için sürekliliği gerekir. E&R olarak kurumların damarlarında dolaşma istekliliğimiz ile kurumun gelişmesine ve büyümesine destek oluruz.

T Takibi ifade etmektedir. Günümüzde sadece eğitimi verip işimi iyi yaptım demek mümkün değildir. E&R olarak kurduğumuz takip sistemleri ile bu sonuçları ya kurumdaki yöneticiler ya da istenirse bizde takip edebiliyoruz. Ancak amacımız tekerleğin dönüşünü sağlayıp takip sistematiğini kurumun bir parçası yapmaktır.

Butik eğitim her geçen gün yayılıyor. Sizce bunun sebepleri nelerdir?

Eğitim alma alışkanlığı yüksek olan firmalar geçmişte daha çok bilgi temelli ve çalışanlarının kişisel gelişimlerine odaklanıyorlardı. Eğitim sektörü de genellikle yurtdışı temelli eğitimleri Türkçe’ye çevirip aktarıyorlardı. Şimdi çalışanların eğitim seviyeleri yükseldi. Karşımızda internet gerçeği var ve kurumlar herkes için geçerli eğitimleri almak istemiyorlar. Farklı bir yapımız var bunun içinde kurumlar daha çok butik eğitim istiyorlar. İstiyorlar ama burada da bir çelişki var. Butik demek özgün demek bir oluşum süreci gerektirir demek, bunları yapmadan butik olmaz. Olsa olsa hazır kesim bir giysiyi size uyarlamak olur. Bu da her bedene uymaz. E&R olarak fark yarattığımız konulardan biri de kurumların damarların da dolaşma istekliliği, E&R’ın girdiği projelerdeki çok yüksek memnuniyet bundan kaynaklanmaktadır. Müşterilerimiz damarlarında dolaşıp farklı bir göz ile onlara çözüm üretme peşindeyiz. Ürettiğimiz bu çözümlerin ise onlara özel olmasına dikkat ediyoruz. Onların gerçeklikleri ve çalışanyapılarına uygun çözümler tasarlıyoruz.

Deneyimleyerek öğrenme diyerek neler vaad ediyorsunuz?

Deneyimleyerek öğrenme süreci "Y” kuşağının iş hayatına dâhil olmasıyla birlikte daha da ön plana çıkan bir olgu. Yeni kuşağımız özellikle bilgi konusunda çok donanımlı belki de derinlemesine bilgi kısmında biraz eksikleri olabilir ama istedikleri her bilgiye Google sayesinde ulaşabileceklerine inanıyorlar. Esas eksikleri işin ne kısmında değil nasıl kısmında yani tecrübeleri yok. Deneyimletmenin esası da bu yani (Simülasyon: Gerçeğine en yakın modelleme) simülasyonlar kullanarak o eksik oldukları alanlarda deneyim kazanmalarını sağlamak. Simülasyonlar sayesinde kişileri kendi gerçekliklerinden ayrıştırmadan işlerinde kullanabilecek deneyimi kazanmalarını sağlıyoruz. Bu masa başında grup halinde oynanan masa oyunlarından biri olabileceği gibi kuruma özel kurgulanmış simülasyonlarda olabilir. Bu özel simülasyonlarda kurumun bütün gerçekliğini, yapısını ve iş yapış biçimlerini yansıtmak mümkündür.


Görüş Bildirin!
Anasayfa Başvurularım İlan Ara Mesajlarım CV'lerim