Honda / Ayşe Süel: Honda Olarak Rotasyon Kültürünü Benimsiyoruz

Honda / Ayşe Süel: Honda Olarak Rotasyon Kültürünü Benimsiyoruz

Günümüzde işe alımlarda kişinin eğitimi, yetenekleri kadar sosyal yönlerinin kuvvetli olması da büyük önem taşıyor. Honda ailesine katılmanın şartları neler?

İş hayatında eğitim ve yetenek kadar belli bir düzeyde sosyallik de bizim için çok önemlidir. Çalışma ortamı, hem kurum kültürü hem de çalışanların bireysel özelliklerinden kaynaklanan davranışlarla oluşur. Bu ortamın keyifli olması çalışanlarımızın sosyal davranış özellikleri ile de çok yakından ilintilidir. Bunun en güzel örneği sabahları birbirine "günaydın” demekle başlar. Ayrıca hepimiz gün boyunca birçok toplantıya giriyoruz, bu toplantılarda hiçbirimizin eğitimi ve yetkinliği bilinmez, ilk öne çıkan sosyalliğimizdir, gerisi sonra gelir. Bu sebepten adaylarla görüşmelerimizde insana saygı, eşitlik, güven, inisiyatif vs. gibi Honda Felsefesi’nin ilkelerini oluşturan unsurların yanı sıra adayların seçim sürecinde mutlaka belli bir düzeyde sosyal davranış göstergelerine de dikkat ederiz. Adayın okullardaki kulüplerde aktif rol almış olması, öğrenci değişim programları ile yurtdışında bulunmuş olması veya hobileri (spor vs.) bizim için büyük önem taşır ve bunları mutlaka görüşmelerimizde detaylı olarak öğrenmeye çalışırız.

İK’yı yönetmek nasıl bir özellik ister? Örneğin bir üretim müdürü ile İK yöneticisi arasında ne gibi farklar vardır?

Aslında her yönetici bir ekip yönettiği ve İK uygulamalarını kullandığı için doğal olarak İK uzmanı haline geliyor. İyi bir İK uzmanı, İK yönetim sistemlerini ve uygulamalarını iyileştirirken geçmiş deneyimlerini kullanmalı ve en önemlisi her türlü geri bildirimleri değerlendirip uygulamalıdır. Honda olarak baktığımızda ise bizde rotasyon kültürü esastır. Önemli olan bir yönetici olarak gereken yetkinliklere sahip olmaktır. Bugün üretim departmanlarından birinde görev yapan bir müdür, önümüzdeki yıl İK departmanının müdürü olabilir. Ancak genel olarak baktığımızda İK Müdürü hem yönetim hem de çalışanları temsil ederek her iki tarafı da memnun etmeye çalışır ve şirket stratejisinin oluşturulmasında önemli katkılarda bulunur.

Yenilikleri takip edip, değişime ayak uydurmak adına yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?
 

Honda Türkiye olarak hem ülkemizde hem de Honda Motor’da global olarak bu konuya özellikle büyük hassasiyet gösterilir. Şu anda kullandığımız yetkinlikler; temelde Honda felsefesini baz alarak ve çok uluslu bir şirket olmanın getirisi ile deneyimlerin baz alınması ile oluşturulmuştur. Şirket iş planlarımızda mutlaka yıllık olarak içinde bulunduğumuz çevreyi etkileyen tüm faktörleri ve değişimleri analiz eder, bunlara ayak uydurmak için stratejiler geliştiririz, İK uygulamaları da öncelikli olarak bunun içinde yer alır. Ancak nesil değiştikçe, çalışanlarımızın İK olarak bizlerden ve şirketlerden beklentileri de değişmekte ve memnuniyetleri zorlaşmaktadır. Bu bağlamda sürekli olarak yetkinliklerimizi tekrar sorguluyor ve yeniliyoruz. Tüm İK uygulamalarımızı da çeşitli dönemlerde yeni jenerasyonun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak düzeyde güncelliyoruz. Bunları analiz etmek için çalışan komitesi toplantıları ve çalışan memnuniyet anketi düzenliyoruz.