İlan Detay

Miniço Çocuk Dünyası - Perakende Planlama Uzmanı

İş Açıklaması

 • Şirketin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesi için öneriler oluşturmak ve hayata geçirmek için ilgili fonksiyonlarla gerekli entegrasyonu sağlamak
 • Mağazacılık operasyonlarının tümüne bütünsel bir bakış açısı ile yaklaşarak, stratejik öncelikli konularda aksiyon planlarını oluşturmak ve ilgili birimlerle prosedürlerin uygulatılmasını sağlamak.
 • İlgili birim tarafından hazırlanmış dönemsel (3 aylık, aylık, haftalık, günlük) raporlar ışığında Bölge Yöneticileri ile değerlendirmeler yaparak Perakende Direktörüne aksiyon planlarını sunmak.
 • Tüm denetim faaliyetlerinin sonuçlarına göre aksayan konularda tedbirler alınmasını sağlamak, geliştirme çalışmalarında bulunmak, Bölge Yöneticilerini konu hakkında yönlendirmek ve iyileşmeleri takip etmek.
 • Bölge Yöneticileri ile aylık olarak ciro hedef tahminleme ve belirlenen personel maliyet hedeflerini tutturmak için gerekli planlamayı yapmak.
 • Her ay sonu itibariyle, sorumluluk alanındaki bölgelerin; ciro ve mağazanın kontrol edebildiği giderlerin (personel maliyeti, operasyonel gider) bütçe-fiili değerlendirmesini yapmak, yorumlamak, gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak.
 • Mağazacılık için belirlenen KPI hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için Bölge Yöneticileri ile çalışılarak mağaza bazlı aksiyonlar oluşturmak,
 • Sorumlu olduğu Bölge Yöneticilerinin performans değerlendirmelerini belirlenen periyodlarda yapmak, gerekli geri bildirimleri vermek ve gelişim planlarını Mağazacılık İnsan Kaynakları ile belirleyip ekibine liderlik etmek.
 • Kendisine bağlı Bölge Yöneticilerinin bölgesine belirli periyotlarda ziyaret gerçekleştirmek

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun,
 • Tercihen yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip,
 • Perakende-Mağazacılık sektöründe en az 5 yıl yöneticilik deneyimine sahip,
 • MS Office uygulamalarına ileri düzeyde hâkim,
 • Esnek çalışma saatlerine uyumlu ve mağazacılığı yaşam biçimi olarak benimsemiş,
 • Aktif araç kullanabilen ve seyahat engeli bulunmayan,
 • İletişim becerileri gelişmiş, yönetim, planlama ve koordinasyon yeteneği güçlü,
 • Başarı odaklı ve çözüme yönelik çalışan.