İlan Detay

Playland - Şirket Avukatı

İş Açıklaması

 • Üniversitelerin Hukuk Fakültesinden mezun,
 • En az 5 yıl deneyime sahip,
 • Adliye ve duruşma tecrübesi olan,
 • Sonuç odaklı, planlama ve iş takip becerilerine sahip,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak
 • Kurum içinden talep edilen personele ilişkin hukuki görüşleri vermek,
 • Kurumun davalarının takibi, dava açılması, açılan davalara cevap verilmesi, delil ve ilgili belgelerin talep edilerek tasnif sureti ile dosyayı sunmak, duruşmalara girmek, ara kararları yerine getirmek, bilirkişi ve keşif incelemesini yapmak,
 • Kurumun faaliyet alanlarına ilişkin sözleşmelerini yapmak, yapılmış olan sözleşmelerin revizyonu ve kontrolünü gerçekleştirmek,
 • Resmi ve diğer kurumlardan gelen her türlü yazışmalar ile kurumu temsil etmek.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Şirketin dava ve icra takipleri ile hukuki danışmanlık kapsamındaki tüm süreçleri takip edip yöneticilere raporlamak,
 • Geçerli yasal gerekliliklere ve grup politikasına uygunluğu sağlamak,
 • Şirketin iş akışları kapsamındaki sözleşmeleri hazırlamak/hazırlanmış sözleşmelere görüş vermek ve müzakere etmek. (Hizmet sözleşmeleri, dağıtım sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri gibi)
 • Tüm hukuki konularda, güncel ve gelecek yasaların ve düzenlemelerin potansiyel etkileri konusunda tavsiye vermek,
 • Diğer hukuki servis sağlayıcılarla iletişim halinde olmak ve organizasyonun ilgilerinin iyi yansıtıldığından emin olmak için materyaller hazırlamak,
 • Şirketin iş akışları kapsamındaki sorunlarına hukuki görüş vermek,
 • Şirket uygulamalarının mevzuata uygunluğunu sağlamak ve uyum programlarının yürütülmesinde aktif rol oynamak.
 • Mevzuatı ve içtihatları takip etmek; önemli mevzuat, içtihat, emsal karar değişiklikleri olması halinde, ilgili iş birimleri ve üst yönetimi bilgilendirmek, değişikliklere uyum ve eğitim için planlama yapmak,
 • Dava süreçlerini takip etme, yasal konularda şirket içinde raporlar hazırlama ve sunumlar yapma,
 • Şirketin tedarikçileri ile yapılan sözleşmeleri incelemek, hazırlamak, şirket departmanlarından gelen sözleşme taleplerini karşılamak, revize önerileri bildirmek, sözleşmenin hazırlanması aşamasında departmanlarla birebir çalışarak sürece dahil olmak, sözleşme görüşmelerine katılmak, sözleşmelerin hukuki ve ticari boyutun bir arada değerlendirerek ilgili departmanların ticari değerlendirme ve kabüllerine göre kontratları son haline getirmek,
 • Şirket departmanlarından iletilen hukuki nitelik taşıyan konularda inceleme yapmak ve hukuki görüş oluşturup sunmak, ilgili departmanlara hukuksal süreçlerle ilgili danışmanlık yapmak,
 • Şirketin dava ve icra takiplerini yapmak,

  Şirketimizin tüm hukuki süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu olarak görevlendirilmek üzere "AVUKAT" arayışımız bulunmaktadır.