İlan Detay

Turkuvaz Plastik ve Temizlik Ürünleri - Muhasebe Sorumlusu

İş Açıklaması

Ulusal Zincir Market İştiraki Olan Üretim Şirketine;

 • Üretilen yarı mamul ve mamullerin maliyetini hesaplayarak karşılaştırmalı ve detay analizlerinin yapılmasına ve üst yönetime raporlanmasını hazırlamak,
 • Maliyet muhasebesi ile ilgili belge ve kayıtların muhasebeleşmesini yapmak.
 • Tüm muhasebe ve stok hesaplarının kontrol ve analizini yapmak,
 • Bilanço, gelir tablosu, satılan malın maliyeti, nakit akımı hazırlamak,
 • Aylık/yıllık muhasebe açılış/kapanış kayıtlarının yapılmasından sorumlu olmak,
 • Hem genel muhasebeye ilişkin tüm muhasebe süreçlerinin hem de maliyetlerin mikro sisteminde kayıtlarının yapılmasından ve kontrolünden sorumlu olmak,
 • Sistemde maliyetlerin oluşması için gerekli çalışmaların yapılmasından, sistemin hatasız ve düzgün olarak kapatılması için gerekli kontrol ve düzeltmelerden sorumlu olmak,
 • Stok sayım ve kontrol çalışmalarının yürütülmesi ve kontrolünde aktif görev almak,
 • Hammadde depo, üretim ve sevkiyat depo arasındaki stok hareketlerinin günlük olarak takibini ve raporlamasını yapmak, tüm hareketleri mikro sistemine işlemek,
 • Satış, satın alma fatura ve irsaliyelerinin takibini ve muhasebe kayıtlarının yapılmasından sorumlu olmak
 • Konusu ile ilgili olarak üretim birimleri ve depolar bazında denetim ve takip çalışmalarında bulunmak,
 • Maliyet sapmalarının sebeplerini zamanında tespit edip alınması gereken önlemleri belirlemek
 • Satış ve karlılık analizleri yapmak,
 • Gelir / Gider ve karlılık raporlarını hazırlamak
 • Personel özlük işlemleri, bordro ve SGK işlemleri konusunda deneyimli

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin İşletme, İktisat, Ekonomi, Muhasebe, Maliye bölümünden mezun,
 • Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi ve raporlama alanında en az 5 yıl deneyimli,
 • Üretim Maliyet Muhasebesi Tecrübesi olan,
 • Maliyet muhasebesi, vergi mevzuatı ve genel muhasebe uygulamalarına hakim,
 • Bilanço, gelir tablosu ve diğer mali tabloları aylık, dönemsel raporları hazırlayabilecek,
 • Maliyet, fiyat çalışmaları yapabilecek,
 • MS Office programlarına hakim, çok iyi derecede excel kullanabilen,
 • Planlama, takip ve raporlama yönü kuvvetli,
 • Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,
 • Zamanı etkin kullanabilecek,
 • Mikro (V16) Programı kullanabilen,
 • Bayan
 • Aktif araç kullanabilen
 • İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden

Telefon Numarası : 2164357209