İlan Detay

DR. NAZİF BAĞRIAÇIK KADIKÖY HASTANESİ - Ulusal Sağlık Sistemi Sorumlusu

İş Açıklaması

NB Kadıköy Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere, stratejik ve operasyonel süreçler kapsamında yasal gerekliliklere ve belirlenen kalite standartlarına uygun bir şekilde denetim süreçlerini yönetecek Ulusal Sağlık Sistemi Sorumlusu istihdam edilecektir.

 • Önleyici iç denetim sistemlerinin kurulmasına yönelik stratejilerin belirlenerek sistemin sürdürülebilir bir biçimde hayata geçirilmesi,
 • Yıllık iç denetim planının hazırlanması ve ilgili birimlerin koordine edilmesi,
 • Şirketin uluslararası iç denetim standartları, iç kontrol düzenlemeleri, yasal mevzuat, iç denetim/ iç kontrol bünyesinde hazırlanmış iş akışları ve hayata konan uygulamalar çerçevesinde belirli periyodlarda stratejik, operasyonel ve uyum riskleri odağında denetimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Denetleme sonucunda oluşan verilerin analizi ile birlikte verimliliğinin değerlendirilmesi ve şirket bünyesinde hazırlanan raporların kontrol edilmesi,
 • Denetim ve iç kontrol faaliyetlerinin sonuçlarına göre tespitlerin açık, sade ve anlaşılır şekilde üst yönetime raporlanması ve iyileştirme önerilerinde bulunulması; aksiyon takibinin yapılması,
 • Denetimler neticesinde ilgili birimlere ve süreçlere yönelik hazırlanan düzeltme ve iyileştirme çalışmalarının koordine edilmesi,
 • Gerekli soruşturma veya suistimal çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve takip edilmesi,
 • Yönetim tarafından talep edilen diğer konularda özel inceleme, araştırma ve soruşturma, denetim ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin Tıbbi Sekreterlik, Sağlık Yönetimi, İşletme, Ekonomi, Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği gibi ilgili bölümlerden mezun,
 • Bağımsız denetim şirketlerinin, kamu (tercihen) veya özelde faaliyet gösteren kurumların ya da kurumsal dönüşüm süreci geçirmiş kurumların iç denetim vb gibi ilgili bölümlerinde en az 3 yıl deneyime sahip,
 • Uluslararası İç Denetim Standartları ve tercihen Kamu iç Kontrol Sistemi’ne hâkim; finansal ve operasyonel süreçlerin denetimi ve raporlanması konusunda deneyimli,
 • Denetim sertifikaları (CIA ve CRMA) sahibi veya adayı,
 • MS Office uygulamalarına hâkim,
 • Tercihen yazılı ve sözlü raporlama yapabilecek seviyede İngilizce bilen,
 • Güçlü raporlama, analiz, analitik düşünme, iş takip ve problem çözme becerilerine sahip,
 • Takım çalışmasına yatkın, sözlü ve yazılı iletişimi kuvvetli,
 • Yoğun çalışma programına uyum sağlayabilecek,