Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Ethic HR - Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı

İş Açıklaması

Müşterimiz, enerji sektöründe piyasa işleticisi, adil fiyat oluşumunu sağlayan ve enerji arzı güvenliğini temin eden bir kurum. Bu müşterimiz için aşağıdaki niteliklerde KIDEMLİ BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI arıyoruz.

 • Bilgi teknolojileri güvenlik standartlarının işleyişine ve gelişimine katkıda bulunmak,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için politika ve tamamlayıcı dokümanların hazırlanmasını ve güncel tutulmasını sağlamak,
 • Bilginin kurum içinde doğru bir şekilde kullanılması, kurum dışına kontrolsüz çıkmaması, yetkisiz erişilememesi ve genel olarak kurumun bilgisinin erişilebilirliği, bütünlüğü ve gizliliğinin güvence altına alınması için kontrol süreçlerini işletmek,
 • Bilgi güvenliği politikalarının hazırlanması, onaya sunulması ve gözden geçirilmesi sürecini yönetmek,
 • Risk yönetimi ve bilgi güvenliği yönetimine ilişkin planlama, koordinasyon, uygulama, işletim, raporlama çalışmalarının yapılmasını sağlamak.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyum çalışmalarını koordine etmek,
 • BT Direktörlüğü’nü ilgilendiren iç denetimlerde ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak, denetim raporlarına göre aksiyonların takibini gerçekleştirmek,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili dış denetimlerde koordinasyonu sağlamak, denetim raporlarına göre aksiyonların takibini gerçekleştirmek,
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili projelerin yürütülmesi ve ilgili bölümlerle iletişime geçilerek planlanmasına destek olmak,
 • BT risk analizi çalışmalarını koordine etmek,
 • Risk analizi sonuçlarına göre aksiyon planlarının uygulanması ve takibini sağlamak,
 • Bilgi güvenliği farkındalık eğitim faaliyetlerini planlamak,

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Öndegelen üniversitelerin Bilgsayar, Elektronik, Matematik, Bilişim, Endüstri gibi mühendislik bölümlerinden mezun,
 • Bilgi Güvenliği alanında minimum 7 yıl tecrübeye sahip
 • Tercihen CISSP, CISA, CISM, CRISC, ISO 27001 LA, CEH, sertifikalarından biri veya birkaçına sahip,
 • ISO 22301, ISO 27001/27002,ISO 31000, PCI DSS, COBIT, ITIL hakkında deneyimli,
 • Veri Mahremiyeti konusunda yerel ve global düzenlemeler (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu KVKK ve GDPR ) hakkında deneyimli,
 • Bilgi güvenliği projelerinin yönetiminde konusunda deneyimli,
 • Analitik düşünebilme, problem çözme, planlama ve takip becerisi olan,

 • Dokümantasyon yönü kuvvetli,

 • İletişim becerisi, ikna ve ifade kabiliyeti yüksek, Farklı detay seviyelerinde raporlama /dokümantasyon yapabilen, iş akışları, kontroller ve bilgisayar ortamındaki dokümantasyon gereksinimleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi

ETHIC HR, 13 Ekim 2005 ten beri İŞKUR'dan lisanslı bir Özel İstihdam Bürosudur.