Burdur İş İlanları

 
Hepsini Temizle
Burdur
Sayfa:/11

İş Habercisi - Burdur İş İlanları 'nı düzenli olarak e-posta adresine gelmesini ister misin?

Yeni işler aramanla eşleştiğinde bunu ilk bilen sen olacaksın! Sana ne sıklıkla e-posta göndermeliyiz?

Burdur İş İlanları

Burdur’un ekonomisi genel olarak tarıma dayanır. Nüfusunun büyük çoğunluğu şehirde yaşamakla beraber hayvancılık ve tarım ile geçinir.

Burdur’daki iş ilanları ise daha çok hizmet, satış, yapı, maden sektörü gibi alanlarda yoğunlaşmıştır. Tahıl üretiminin çok yaygın olmasının yanında, Burdur’da gül üreticiliği de önemli bir yer tutar. Bunların dışında buğdaydan şeker pancarına, haşhaştan anasona birçok ürün yetiştirilmektedir.

Kentteki Şeker Fabrikası sanayi alanında önemli çalışma alanları bulundurmaktadır. Şehirde ormanların önemli bir yer kaplaması sebebiyle ormancılık da öne çıkan sektörler arasındadır. Ancak bu sektörden neredeyse sadece ormanlarında yaşayan köylüler faydalanmaktadır. 

Tarım ve Sanayi

Burdur’daki Burdur Şeker Fabrikası şehirde istihdamın başını çekerken, Et Balık Kurumu Kombinası ve SEK Süt Fabrikası da buradaki önemli tarımsal üretim fabrikalarındandır. Burdur Traktör ve Önyükleyici Fabrikası ise yılda 20 bin traktör kapasitesi ile tarım sektörü için önemli bir konumdadır. Burdur Çiçek ve Nebatat Esansları Fabrikası ise ülkemizin gül üretiminin %15’ini karşılaması bakımından önemli istihdam alanlarındandır.

El Dokumacılığı ve Mobilya Alanı

Kentte gelişmiş sektörlerden bir diğeri ise mobilya sektörüdür. Kentte halıcılığa dair büyük işletmelerin bulunmasının yanı sıra, geleneksel halıcılık da önemli bir sektör olarak öne çıkmaktadır. Buradaki evlerin birçoğunda dokuma tezgâhları bulunur ve el dokuması küçük üretim biçimi olarak kendini korur.

Gıda ve Maden Alanları

2018 yılında Burdur’da iş ilanlarında gıda ve maden alanları öne çıkmıştır. Özellikle süt alımı uzmanlığı, gıda mühendisliği gibi tarıma dayalı mesleklerde ciddi istihdam sağlanmaktadır. Bunun dışında maden alanında ise mühendis ilanları çok sık göze çarpmaktadır.

Hayvancılık

Burdur’da hayvancılık çok yaygındır ancak arıcılık ve balıkçılık gibi sektörlerde ciddi bir gelişme sağlanamamıştır. Şehirde kıl keçisi, koyun ve sığır gibi hayvanlar bulunmaktadır ve modern işletmelerde işlenen sütlerle beslenmeleri sağlanmaktadır.Hayvancılık sektörü Burdur’da iş arayanlar için ciddi istihdam sağlamaktadır.  Ancak istihdam alanı daha çok şehir imkânlarıyla karşılanmakta olduğundan, iş ilanları arasında çok güncel ilan bulunmamaktadır.

Şehirde Madencilik İmkânları

Burdur’da zengin mermer ve maden yatakları olmasına rağmen bu alanda ciddi istihdam sağlanmamaktadır.