Köşe Yazarları

Özber Çetin: Trakya’ da İnsan Kaynakları’nın Önemi
Özber Çetin: Trakya’ da İnsan Kaynakları’nın Önemi
Ne patronu, ne de çalışanları memnun edemeyen tek bölüm İnsan Kaynakları Bölümüdür.

Ülkemizde, İnsan Kaynakları alanında çok iyi uygulamaların olduğu şirketlerin bulunduğu kadar, özellikle Trakya bölgesinde adı İnsan Kaynakları Departmanları olup uygulamaların halen Personelcilikte kaldığı pek çok kurum bulunmaktadır.

Özellikle bölgemizde, İnsan Kaynakları’nın yapması gereken işleri yapan patronlar bulunmaktadır. Bunun nedeni ise üst yönetimlerin İK’YI ciddiye almaması ve İK’YA  gereken zamanı ayırmamasıdır.

Maalesef patronların gözünde İnsan Kaynakları Birimi, işletmelerde herkes tarafından kolayca yapılacak işlerin bulunduğu birimler, sadece işe eleman alımı ve elemanların işten çıkartılması işlemlerinin yapıldığı birimler olarak görülmektedir. Özellikle küçük aile şirketlerinde, genellikle patronlardan birinin kızı ya da kardeşi bu görevleri üstlenmektedir. İnsan Kaynakları’nı basit iş olarak görüyorlar. Bu açıdan bakıldığında İnsan Kaynakları’nın çok yol kat etmesi gerekmekte, öneminin işverenlere çok iyi anlatılması gerekmektedir. 2008 Krizi’nden sonra, İnsan Kaynakları Birimi, işletmeler tarafından biraz önem arz eden konuma gelse de, halen insan Kaynakları’ndan beklenen, personel sayısının azaltılması ve maliyetlerin düşürülmesidir.

Çalışanlar İnsan Kaynakları Departmanı’nı günah keçisi olarak görürler, işten çıkartmalarda İnsan Kaynakları’nı patronun adamı olmakla suçlarlar.  

Trakya’da Patronlar İnsan Kaynakları’ndan Ne Beklerler?

Her şeye maliyet olarak bakılmasını,
Danışmanlık vermesini,
Kriz ortamında destek olmasını,
Şirket içindeki akış ve çalışanların karşılıklı etkileşimini izleyerek, uygun müdahalelerde bulunmasını ve gerekli aksiyonların alınmasının sağlanmasını,
Şirketin uzun dönemli hedeflerini doğru anlayarak ihtiyacı belirlemede ve karşılamada aktif rol almasını,
Çalışanların ve yöneticilerin etkilerinin artmasını sağlayacak gelişim aksiyonları¬nın belirlenmesinde yol göstermesini,
Kısa ve uzun vadeli yüksek performansı ortaya çıkartacak motivasyon, kontrol sistemlerini kurmasını ve bunların devamlılığının sağlanmasını bekler. 

Trakya’ da İK’CI Nasıl Olmalı ?

Samimi, içten, güvenilir ve Liderlik özelliklerine sahip olmalı,
Panik yapmamalı, süreci sakin ve kontrollü bir şekilde yönetebilmeli,
Görevden kaçmamalı, Gerektiğinde risk almalı, hızlı kararlar verebilmeli,
İşverenin yanında en güvenilir kişi, ayrıca görüşlerine başvurabileceği biri olmalı,
Esnek bir yapıya sahip olmalı, sonuç odaklı ve sürdürülebilirlik önceliklerinde olmalı,
Çalışanların en güvendiği, gerektiğinde sığınılacak bir liman olmalı,
Şikâyetten çok öneri getiren, sorundan çok çözüm getiren, yenilikçi, açık, net ve anlaşılır bir insan olmalı,
Özellikle iş hukuku prensiplerine ve tekniklerine çok iyi hakim olmalı,
Çalıştığı sektör ile ilgili bilgi sahibi olmalı, piyasa araştırması, Pazar payı, satışların artması, pazarda rekabet gibi konularda ticari bilince sahip olmalı,
Şirket kuralları ve prensiplerinin arkasında durabilmeli, hem de çalışanlar ile dost ve arkadaşça ilişki kurabilmeli,
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İK’Cİ için önemli konulardan biri olmalı,
Çalışanların gelişimine ve değişimine önem vermeli, sürekli eğitim faaliyetleri düzenlemeli,
Çalışan memnuniyetine önem vermeli, çalışanlara onların değerli olduklarını hissetmelerini sağlamalı,
İşletmenin sürekliliği, devamlılığı ve kalite bir İK’CININ DA öncelikleri arasında olmalıdır.

Nasıl, kolay olmadığı anlaşılıyor değil mi Trakya’ da İK’ CI olmak. Daha o kadar çok konu var ki üzerinde durulması gereken; bütün bu anlattıklarımın sadece bir kısmının dahi önemsenmesi, İnsan Kaynakları’nın Trakya İşletmeleri için ne kadar hayati önem taşıyan departmanlar olduğunun farkına varılmasını sağlayacaktır.

İnsan Kaynakları Yöneticileri’ne çok büyük görevler düşmektedir. 
Mesleğimizin işletmeler için ne kadar önemli olduğunun, önce İnsan Kaynakçıları farkına varmalıdır; sonra işverenlerin, arkasından da tüm iş hayatının İnsan Kaynakları’nın ve süreçlerinin işletmeler için ne kadar önemli ve hayati önem taşıdığının farkına varmalarını sağlamalıdırlar.

Özber Çetin
İnsan Kaynakları Uzmanı
Çalışma Ekonomisti
Anasayfa CV Oluştur İş Ara Aday Giriş İş İlanı Ver