Röportajlar

Kariyer & Eleman İş İlanları
Anadolu Grubu / Tansel Varan: En Büyük Kaynağımız Çalışanlarımız

Anadolu Grubu / Tansel Varan: En Büyük Kaynağımız Çalışanlarımız

İnsan kaynakları yönetimi konusunda sizi farklı kılan uygulamalarınız nelerdir?

İK vizyonumuz "rekabet avantajı yaratan stratejik iş ortağı olmak”tır. Anadolu Grubu olarak hedeflerimize ulaşmada en büyük kaynağımızın çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda iş ve bilgi akışına ilişkin sistemsel düzenlemeler geliştiriyor; çalışanlarımızın iş ve özel hayat dengesini koruyarak iş yaşamlarını ve yetkinliklerini geliştirmek için çabalıyoruz. Çalışanlarımızın bireysel performanslarının geliştirmeye ve bu performansın Grup bünyesinde fayda yaratmasına yönelik faaliyetler yürütüyoruz. Çalışan bağlılığını arttırmak anlamında öncelikli olarak çalışanlarımız gözünden şirketimizin güçlü ve gelişime açık yönlerini ortaya koyabilmek adına Çalışan Bağlılığı Anketi yapıyor ve edinilen sonuçlara istinaden, çalışan bağlılığını artırıcı faaliyetler organize ediyoruz. Doğru ve yüksek potansiyelli yetenekleri keşfetmek adına üniversitelerle işbirliği içerisinde projeler geliştiriyoruz. Sabancı Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi ile anlaşmalarımız bulunmaktadır. Orta seviye ve üzeri yönetim kademelerine Grup içinden terfi oranı %80’e yakındır. Yönetici kademelerine Grup içinden çalışanların atanması hem çalışan motivasyonu hem de kurum kültürüne aşina çalışanların yaratacağı katma değer açısından çok önem verilen bir konudur. 

Anadolu Grubu 14 Ülkede ve 6 Ana Sektörde Faaliyet gösteriyor

Anadolu Grubu genel merkezi olan Anadolu Endüstri Holding A.Ş. bünyesinde toplam 150 kişi istihdam edilmektedir. 2012 senesi kapsamında SABMiller’in Rusya ve Ukrayna’daki bütün bira faaliyetlerini bünyemize katmamız ile beraber çalışan sayımız oldukça artış göstermiştir. Tüm Anadolu Grubu operasyonları genelinde 28.000 kişi istihdam edilmektedir. Bu sayı %51 Türkiye ve %49 yurt dışı olarak ayrılmaktadır.

İnsan Kaynakları olarak sosyal medyada ne gibi çalışmalar yapmayı planlıyorsunuz, bunun işveren markasına katkılarından bahsedebilir misiniz?

Globalleşen dünyada uluslararası ilişkiler yoğunlaşmakta, İK Departmanları kültürel çeşitlilik ile ilgili farkındalıklarını ve uygulamalarını artırmaktadır. Özellikle dijital alanda İK departmanları için çok faydalı olan sosyal medya araçlarının kullanımına önem vermekteyiz. Bu anlamda İK pazarlaması ve iletişimi yapılarak işveren markası güçlendirme ve topluluk yönetimine odaklanılmaktadır. Bu sene, SosyalİK Medya ile birlikte çalışarak, LinkedIn ve Facebook sayfamız aracılığıyla kalifiye adaylara ulaşmayı ve etkileşimimizi arttırmayı hedeflemekteyiz.Görüş Bildirin!
Anasayfa Başvurularım İlan Ara Mesajlarım CV'lerim