Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

CELLNET - Mali Müşavir

İş Açıklaması

Türkiye’nin lider gsm ve telekomünikasyon şirketi olan firmamızın Kocaeli bölge ofisi bünyesinde görevlendirilmek üzere belirtilen iş tanımını yönetebilecek Mali Müşavir arayışımız bulunmaktadır.

Muhasebe kayıtlarının kanun ve mevzuata uygun olarak, zamanında, tam ve doğru olarak tutulmasını sağlamak,
Şirketin vermekle yükümlü olduğu tüm yasal beyannamelerin hazırlanması, Vergi daireleri, SGK ve diğer ilgili kamu kurumları ve özel kurumlarla yazışmaları yürütmek,
Günlük muhasebe kayıtlarının düzenli olarak sisteme girmek ve takip etmek,
Cari hesap takibinin yapmak,
Vergi, KDV, vb. ödemelerin takibini yapmak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Üniversitelerin Ekonomi, İktisat, İşletme, Maliye ve ilgili bölümlerinden mezun,
En az 10 yıl tecrübesi olan,
SMMM Belgesi olan,
Operasyon süreçlerine katılabilecek, iş takip yeteneği güçlü, detaylara önem veren, analitik düşünce yapısına sahip,
Şirket kuruluş, nevi değişikliği gibi süreçler hakkında bilgi sahibi,
Ticari işlemlerin maliyetlendirilmesi süreçlerine hâkim,
Bordroların yönetimini gerçekleştirecek, gelir ve giderleri kontrol edecek,
Üst yönetime raporlama yapılabilecek ve/veya gelen raporları kontrol ve analiz edebilecek,
E-defter, E-fatura süreçlerine hâkim ve bildirimlerde bulunacak,
MS Office ve LOGO programını aktif olarak kullanabilecek,
Bütçe, mali analiz, iş planı ve finansal tabloları derleyecek ve sunabilecek,
Vergi hukuku, ticaret hukuku ve diğer mali mevzuat ile genel muhasebe, SGK mevzuat ve uygulamalarına hâkim, güncel değişiklikleri düzenli takip eden,
Muhasebe operasyonlarının yasal mevzuatlar çerçevesinde yönetilmesi,
Şirketin hedef ve stratejilerine uygun olarak muhasebe stratejilerinin, süreçlerinin ve organizasyonunun geliştirilmesi,
Şirketin vergi ve diğer yasal mali yükümlülüklerinin takip edilmesi,
Aylık şirket bordrolarının hazırlanması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Muhasebe süreçlerinde ilgili resmî kurumlarla olan ilişkilerin yönetilmesi,
Satış ve alış hesaplarına ilişkin kayıtların şirket prosedürlerine uygun olarak zamanında, eksiksiz ve doğru işlenmesini sağlamak,
Aylık olarak cari hesap, banka ve diğer mutabakatlarının yapılması,
KDV, Muhtasar, SGK, Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi ve beyanlarının elektronik ortamda gönderilmesi,
E-fatura ve E-defter, E-beyanname uygulamalarına hakim,
Dönemsel ve dönem sonu işlemlerini bilen, aylık mizan, bilanço, gelir tablosu ve ayrıntılı gider tablosu düzenlenmesi, gereken karşılıkların ayrılması ve raporlamasını yapabilen,
Mali tabloların hazırlanması, analiz edilmesi ve raporlanması sürecinin yönetilmesi.
Muhasebe sistemini ve finans sistemini yönetebilecek deneyime sahip, yukarıda yazılı niteliklerde, aynı zamanda idari ve operasyonel süreçlerde de sorumluluk alabilecek
Kocaeli'nde ikamet eden Mali Müşavir arayışımız bulunmaktadır.