Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

CVPLUS Search & Selection - Üretim Müdürü

İş Açıklaması

Danışmanlığını yaptığımız inşaat malzemeleri üretimi ve satışı üzerine faaliyet gösteren kurumsal müşterimiz için 'Üretim Müdürü' arayışı içerisindeyiz.

 • Kısa, orta ve uzun vadeli Kurumsal Stratejilerinin ve bununla paralel Yıllık Stratejik Planın belirlenmesi, değerlendirilmesi ve uygulanmasında diğer üst düzey yöneticiler ile ortak çalışmak, ciro, karlılık ve pazar payı hedefleri doğrultusunda kendisine bağlı tüm Üretim Departmanlarının verimli ve etkin çalışmasını sağlamak,
 • Hedeflenen ciroya ulaşmak ve şirket net karını sürekli artırmak amacıyla; Üretim Departmanının Yıllık Üretim bütçesinin sürekli verimli ve etkin Departman Bütçe Yönetimi anlayışında gerçekleşmesini sağlamak,
 • Tüm coğrafi lokasyonlardaki tümüretim tesislerinde imalat programının verimli ve etkin gerçekleştirilmesini sağlamak, talep edilen sayıda ve standartta ve rakiplere nazaran fark yaratan kalitede, temelde enerji başta olmak üzere her konuda üretim maliyetlerini düşürmeyti amaçlayarak hedeflenen sanayi maliyette üretimi gerçekleştirmek, işgücü, iş, ürün ve/veya hizmet kalite gereksinimlerini, sistematik bir yaklaşımla ve tüm çalışanlarının katkıları ile Toplam Kalite anlayışında sağlamak, bu amaçla tüm çalışanlarının üretim süreçlerinin her aşamasında süreç iyileştirme tedbirlerine odaklanması ve katılımı suretiyle sinerjik ve katılımcı bir Yönetim modeli uygulamak,
 • Müşteri siparişlerine bağlı olarak Satış Departmanı tarafından yapılan taleplere göre gerçekleşen üretim planlama ihtiyaçlarına uygun olarak her türlü üretim girdisinin gerekli teknik yeterliliklerde ve zamanında temin edilmesini sağlamak,
 • Üretim kapasitesini sürekli artırmaya yönelik bir anlayışla tüm tesislerin makina ve tezgah kapasite kullanım oranlarınınanalizlerini yaparak değişen üretim optimizasyonu dinamiklerine ve üretim risklerine karşı tüm tesislerde gereken önleyici tedbirleri tam zamanında almak, Satış Departmanından gelen taleplere bağlı olarak ve beklenmeyen durumlarda üretim artışını göz önünde bulundurarak, gerekli işgücü ve makine kapasitesindeki artış ihtiyaçlarını belirlemek,
 • Süreç Analizleri, İş ve Metod Etüdleri ile hat başı İş Ölçümlerini periyodik olarak yaptırmak, işgören verimliliklerini her süreç adımında yakından izlemek, istatiksel veriler oluşturmak ve analiz ederek, üretim süreçlerindeki tüm ürünler için ayrı ayrı kurumsal üretim adamxsaat standartlarını belirlemek ve üretim verimliliğini sürekli denetlemek ve gerekli iyileştirici önlemleri zamanında almak ve gerekirse yatırım planlarına yansıtmak, kayıp zamanların azaltılması için gerekli önlemleri almak ve üretim maliyetlerini azaltıcı çalışmaları yapmak,
 • Üretim hatlarındaki teknolojik imkanlarını geliştirmek amacıyla sektörel olarak küresel ve lokal pazardaki modernizasyon imkanlarının gelişimini sürekli izlemek, medya veya diğer açık kaynaklardan rakiplerin üretim süreçlerindeki türlü tezgah, araç, gereç ve teçhizatın modernizasyonu yatırımlarını yakından takip ederek bütçe limitlerinde yatırım gelişim programlarını yaratmak ve uygulamak,
 • Kalitesizlik oranlarını takip etmek ve düzeltici faaliyetlerde bulunmak ve bu bağlamda hatalı ürün analizlerini yapmak ve bu oranı düşürmek için gerekli düzeltici faaliyetleri geliştirmek, bitmiş ürünlerin depo teslimine kadar olan süreçlerde kalite kontrolleri sağlamak,
 • Çalışma ve sorumluluk alanlarında; Kalite Yönetimi, Çevre Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ve Bilgi Güvenliği ile ilgili oluşturulan politika ve hedefleri bilmek, tüm ekibinin bu konularda ilgili kurallar ve talimatlar doğrultusunda çalışmalarını sağlamak, bu konularda ekibini ve çalışma arkadaşlarını zamanında bilgilendirmek.
 • Sorumlu olduğu alanlarda; çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlamak, İSG ile ilgili tehlikelerden çalışanlarını koruyarak ve çalışma koşullarının oluşturacağı riskleri yakından izlemek ve analiz ederek İSG ile ilgili risk alanları konusunda yapacağı tespitleri İSG Uzmanına bildirerek gerekli önlemleri almak ve aldırtmak, İSG kurallarının uygulanmasını sağlamak ve gelişmesine katkı sağlamak,
 • İstanbul ve Malatya Tesislerinde bütün üretim hatlarının ve birimlerinin her türlü makine, tesisatların bakım işlemlerinin etkin olarak gerçekleştirilmesi için gerekli planlamanın ve koordinasyonun yapılmasını sağlamak, arızanın çıkması beklenmeden makine ve donanım sistemine daha önceden periyodik olarak uygulanacak bakım neticesinde olası arızaların önüne geçebilmek, planlı bakımların belirlenen plan çerçevesinde en uygun maliyetle şirket bünyesinde veya dışarıda yapılması için gerekli izleme ve takip sistemini uygulamak,
 • Tüm üretim hatlarında çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlamak, İSG Uzmanı sorumluluğunda belirlenmiş İSG Yönetimi prensipleri kapsamında İSG ile ilgili tehlikelerden çalışanlarını korumak ve çalışma koşullarının oluşturacağı riskleri yakından izlemek ve analiz ederek İSG ile ilgili risk alanları konusunda yapacağı tespitleri İSG Uzmanına bildirerek gerekli önlemleri almak ve aldırtmak ve ekibinin İSG riskleri konusunda zamanında bilgilendirilmesini sağlamak, sorumluluk alanında İSG Uzmanı tarafından beklirlenmiş İSG Kural ve Önlemleri kapsamında kimin Ne Yapacağını veya Yapmayacağını önceden tanımlamak, her çalışanın İSG ile ilgili görevlerini içselleştirmesini sağlamak, ihtiyaç halinde İSG konusunda Eğitim talebinde bulunmak, İSG kurallarının uygulanmasını sağlamak ve gelişmesine katkı sağlamak,
 • Tüm Üretim Yöneticileri, Mühendisleri ve Takımının mevcut bireysel yetkinliklerini ve performanslarını yakından takip ederek kurumsal şirket hedeflerinin başarılmasına yönelik çalışan yetkinliklerini geliştirici ve performanslarını artırıcı tedbirler almak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • 4 yıllık Üniversite mezuniyeti (Makina veya Endüstri Mühendisliği ve tercihan MBA yapmış olmak).
 • 10 yıllık Üretim Yönetimi tecrübesi.
 • Küresel üretim stratejileri, politikaları ve süreçleri konusunda yenilikçi vizyona sahip olmak.
 • Üretim ve Yatırım bütçesi yönetimi, merkezi kurumsal iç denetim ilkeleri ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Yalın Üretim prensipleri, uygulamaları ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Verileri toplama ve analiz etme, analitik düşünme, Metod ve İş Etüdleri, Verimlilik Analizleri, iş ve süreç analizi ile adamxsaat bazında iş ölçümleri deneyimine sahip olmak.
 • Üretim hatları ve hatlarda kullanılan makine, teçhizat ile ilgili bilgi sahibi olmak.
 • Temel Kurumsal Yönetim ve otantik liderlik becerilerine sahip olmak ve tüm Tesislerin Üretim takımlarıyla uyumlu ve etkin çalışmak.
 • Durumları analiz etme ve problemleri tanımlama, yaratıcı ve yenilikçi alternatif sunabilme ve inisiyatif kullanma becerisine sahip olmak.
 • Problem çözümünde hedef ve sonuç odaklı, analitik düşünebilen, iş ve süreç analizi ile iş ölçümleri deneyimine sahip.
 • Bireysel başarısını takım başarısıyla bütünleştiren ve iç müşteri boyutunda diğer Bölümlerdeki eşitleri ve paydaşlarıyla etkin iş ilişkileri geliştirip sürdürebilecek.
 • İnsan ilişkileri güçlü, sözlü ve yazılı etkin iletişim ile güçlü müzakere ve ikna becerisi.
 • Metal sektörü üretim teknolojileri ve hatlarda kullanılan makine, teçhizat ile ilgili bilgi sahibi.
 • İş sağlığı ve güvenliği, Çevre Koruma, Kalite Yönetimi ilkeleri ile ilgili bilgi sahibi.
 • Tarım makineleri ve ekipmanları konusunda genel teknik bilgiye sahip.
 • Durumları analiz etme ve problemleri tanımlama becerisine sahip.
 • İSG ve Çevre mevzuatı hakkında tecrübe ve bilgi sahibi olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğünü tamamlamış.
 • B sınıfı sürücü ehliyetine sahip ve aktif araç kullanabilen.
 • MS Office ve AutoCAD (3 Boyutlu) uygulamalarını etkin kullanabilme becerisine sahip.