Ali Bora İşbulan: İnsan Odaklı Yönetim Anlayışı

Kariyer Rehberi

Ali Bora İşbulan: İnsan Odaklı Yönetim Anlayışı
İş hayatına nasıl, nerede başladınız?

1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum. Texas Üniversitesi’nden (Dallas, ABD) 2000 yılında İşletme ve 2002 yılında Endüstri Mühendisliği alanlarında yüksek lisans derecelerimi aldım. Ekim 2010’dan beri TAV İşletme Hizmetleri’nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyorum.

TAV Havalimanları'na katılmadan once, Yeşim Tekstil’in Mısır Projesi’nde Ülke Direktörü ve merkezde İş Süreçleri Direktörü olarak görev yaptım. 2002-2007 yılları arasında Yeşim Tekstil bünyesinde iç denetim, uluslararası projeler ve üretimden sorumlu çeşitli yöneticilik görevleri üstlendim. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli çalıştaylara konuşmacı olarak katılıyor, değişim yönetimi ve yalın yönetim sistemleri konularında seminerler veriyorum.

Havaalanı işletmeciliğinde İK süreçleri nasıl ilerliyor?

TAV Havalimanları’nın insan sermayesi stratejisi, kurumsal öğrenme anlayışı ile yapılandırılmıştır. Türkiye’de havalimanı işletmeciliğinde öncü ve lider olan TAV Havalimanları, edinmiş olduğu bilgi, deneyim ve ‘know-how’ı kurumsallaştırmayı ve kuruluşun her düzeyine yaygınlaştırmayı temel stratejileri arasında konumlandırmıştır ve bu konudaki çalışmalarını, TAV Havalimanları’nın kurumsal gelişim merkezi olan TAV Akademi çatısı altında yönetmektedir. Yurtdışı işletmelerimizde görevlendirdiğimiz Türk yöneticilerimiz ile bilgi ve uygulamalarımızın yaygınlaştırılması sağlanmaktadır. Yönetici Aday Programlarımız ile başarılı çalışanlarımızı sektörel, kurumsal ve yönetsel bilgilerle donatıp, yöneticilerimizi kendimiz yetiştiriyoruz.

Seçme-yerleştirme uygulamalarının amacı, sürdürülebilir bir başarı için eğitim düzeyi, başarı motivasyonu, iş ahlakı ve sosyal nitelikleri yüksek kişileri kurum bünyesine katmaktır. Adaylarda gelişime, öğrenmeye ve yeniliklere açık olmak, girişimci, dinamik ve müşteri odaklı olmak öncelikle aranan kriterlerdir. Yurt içi ve yurt dışındaki işletmelerde pozisyonların o bölgede yaşayan yerel adaylar ile doldurulması esastır.

Kurum performansını ve kârlılığını artırmak ve sürekliliğini sağlamak için, kurumun hedeflerine "katma değer” sağlayan çalışanların katkılarını değerlendirmek ve yüksek performans kültürü yaratmak amacıyla tasarlanmış performans yönetim sistemi uygulanır.

Vardiyalı sistemde çalışan çalışanlarınız için özel uygulamalarınız var mı?

7/24 çalışan bir kurum olmamız nedeniyle, vardiyalı kadrolarımız çoğunlukta. Vardiyalı çalışmanın zorluklarının bilinciyle, çalışanlarımıza yeterince dinlenme zamanı tanıdığımız bir sistem dahilinde çalışıyoruz. Vardiyalı çalışanlarımıza, çalışma saatlerine uygun zamanlarda yemek ve servis imkanı sağlıyoruz. Onları, kariyer ve gelişim anlamında da yönetici aday programlarımız ve yurt dışı görevlendirmeler ile destekleyerek, sabit düzendeki kadrolara ve üst kademelere hazırlıyor, yüksek performans paralelinde ilerleme fırsatı sunuyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği politikanızdan bahseder misiniz? Nelere dikkat ediyorsunuz, hangi önlemleri alıyorsunuz?

Şirketimiz, havalimanı kullanıcılarını ve çalışanlarını,  İş kazalarına neden olabilecek her türlü tehlikeli davranış ve tehlikeli durumlardan korumak için İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarını tam olarak uygulanması gerektiğine inanmakta ve uygulamaları kararlılıkla takip etmektedir. Bu kapsamda politikalar oluşturmuş  durumdadır.
Bu çerçevede  ülkenin yasal düzenlemelerine, uluslararası standartlara ve tüm etik kurallara uyularak, sürdürülebilirlik ekseninde sistematik ve yaratıcı yönetim yaklaşımıyla kararlı bir program izlenmektedir.

Yeni yetenekleri çekmek ve elde tutmak için işveren markası çalışmalarınız var mı? Bu konuda yaptığınız çalışmalardan örnek verir misiniz?

Yetenekleri çekmek için iş başvurusu aşamasından başlayan bir stratejimiz var.
Başvuruları aldığımız  "tav.jobs” web sitesi hem yurt içinde hem de yurtdışında yoğun bir şekilde kullanılıyor. TAV Grubunda yetenek yönetimi staj yapan öğrencileri de kapsamakta, uyguladığımız geleceğin profesyonelleri programıyla genç yetenekleri çalışanlarımızın arasına katıyoruz. Üniversitelerle ve sektörün uluslararası kurumlarıyla yaptığımız iş birlikleriyle sektörün "okul firma” sı haline gelmemiz, gelişime önem veren genç yeteneklerin gözünde TAV’da kariyer yapmanın cazibesini artırıyor.
Kuruma ve yaptığı işe değer katan entellektüel sermayenin geliştirilmesi için TAV Akademi’nin gerçekleştirdiği Yönetici Adayı Geliştirme programları, mentorluk, koçluk  çalışmalarıyla stratejik hedefler doğrultusunda  ihtiyaç duyulan yönetsel ve kişisel gelişimi destekliyoruz.
İşveren markası olma yolunda, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’nün gerçekleştirdiği medya iletişimi ve sosyal sorumluluk projeleri de dahil olmak üzere kurum içi ve dışına yönelik iletişim faaliyetlerinde yer alıp yaptığımız çalışmaları tanıtıyor ve yeni yeteneklere farklı kanallarla da ulaşıyoruz.
Görüş Bildirin!
Anasayfa Başvurularım İlan Ara Mesajlarım CV'lerim