Asterys / Giovanna D’Alessio: Koçluk Zihniyeti Benimsenmesi Gerçek Bir Kültür Değişimidir

Asterys / Giovanna D’Alessio: Koçluk Zihniyeti Benimsenmesi Gerçek Bir Kültür Değişimidir

Mesleki kurumsal yaşamınızdan sonra önemli başarılar elde etmiş durumdasınız. Başarı öykülerinizi dinlemek isteriz.

Kurumsal kariyerimden örgütsel gelişim alanına geçiş yaptığımda şunu çok iyi biliyordum ki beni bu yöne sevk eden temel şey kurumların, toplumları ve ülkeleri üzerinde yarattıkları etki bir yana dursun, istihdam ettikleri yüz binlerce çalışanının hayatını etkiliyor olmasıydı. Kurumsal nitelik taşıyan kuruluşların ekseriyeti belli dereceye kadar toksik bir atmosfere sahip, çalışanları ve yöneticileri stresli, tatminsiz ve sahip oldukları potansiyeli tam manasıyla ortaya koyamıyorlar. İnsanların sahip olduğu tüm benliği işe yansıtabildiği, değişimin yaratılmasına kreaktif olarak katkı sağlayabildiği, kendilerinin ve kurumlarının toplum ve çevre nezdinde taşıdıkları rolün sorumluluğunu alabildikleri ve dünyaya daha fazla değer aktarabildikleri bir dünya hayal ediyorum. İşte bu noktada benim "başarı" olarak nitelendirdiğim şey, üst düzey ekiplerde ve Asterys'in müşteri birimlerinin şefleri arasında bir zihniyet ve davranış değişikliği yaratmış olan girişimlerdir. Bu konuda hepimizi ilgilendiren bir örnek olarak, bir koçluk kültürü yaratma projemize Avrupa genelinden 140 yöneticinin katıldığı ve kültür değişimin desteklemek üzere 60 "dahili koçun" yetiştirildiği IBM Inside Sales Europe'un öyküsünü gösterebiliriz. Tasarladığımız bu serüven, geleneksel olarak "komuta kontrol" tarzında bir yönetim anlayışına odaklı olan IBM Inside Sales yöneticilerinin tabandan bir geçiş yaparak bu yeni insan yönetimi anlayışını kabul etmelerine ve içselleştirmelerine olanak verdi ve bu durum daha yüksek bir tatmin duygusu ve mesleki gelişim, daha fazla kişisel mesuliyet, işbirliği, satış büyümesi ve ticari performans doğurdu.

Birçok firmaya danışmanlık ve eğitim hizmeti vermeniz itibariyle, bu firmaların İK yönetimlerindeki olmazsa olmaz konular olarak ne söyleyebilirsiniz?

Her tipten işletme iç ve dış ortamlarında emsali olmayan değişimlerle karşılaştıklarından, rekabetçi niteliğin korunması, inovasyonun desteklenmesi, hiyerarşilerin netleştirilmesi ve elastik bir öğrenme kültürünün geliştirilmesi için artan oranda değişim çabaları içerisine girilir. Değişikliği öngörme ve yönetme ihtiyacı İK'nin evrimleşen rolüne paralel olarak büyüme göstermiştir ki bu rol artık hiç olmadığı kadar değişimin desteklenmesine ve değişiklik yönetimi stratejilerinde kapsamlı bir disiplin olarak karşımıza çıkan "örgütsel gelişime" odaklı durumdadır.

Doğru kurum kültürünün oluşturulmasına bilinçli olarak destek verilmesi, çalışan memnuniyetinin takip edilmesi ve tüm ekibin hizmet anlayışının geliştirilmesi, günümüzde İK uzmanlarından beklenen temel yetkinliklerdir.

Birçok işletmenin şirket evlilikleri, yeniden yapılanma, yeniden teşkilatlanma, vb. gibi süreçler esnasında yaşamış oldukları başarısız değişim girişimleri "tarihçesi", İK için, değişimi başarılı bir şekilde yürütebilme kabiliyetine sahip olma ihtiyacını belirgin bir şekilde ortaya koymuştur.

Sizce koçluk, kurumsal yaşama nasıl bir değer katıyor?

Deneyimlerimize göre, koçluk yaklaşımına dayalı bir yönetim kültürünün oluşturulması; esnekliği (değişimi yönlendirebilme yeteneği), sorumluluk duygusunu ve çalışan bağlılığını geliştirmede güçlü bir yöntem olarak karşımıza çıkmıştır.  Ayrıca insanların sahip olduğu potansiyeli de açığa çıkarmaktadır.

Bersin & Associates tarafından yapılan bir araştırmaya göre [1], yöneticilerini koçluk yapmaya etkin olarak hazırlayan kurumlar, %130 oranında daha güçlü iş performansı ve işe bağlılık, verimlilik ve müşteri hizmetleri anlamında %39 oranında daha ileri personel performansı elde etmektedir.  Ayrıca üst düzey yöneticileri diğer insanlara koçluk yapma adına "çok sık" girişimlerde bulunan kurumlar, %21 oranında daha yüksek iş performansı elde etmektedir.

Koçluk kültürü tüm kurum yapısını etkiler ve yatay ve dikey yönde her kademede çalışanlara enerji verir.  Çalışanlar sorumluluk ve aidiyet duygularını geliştirir ve çok yakın yönlendirmeye ve denetime ihtiyaç duymaz, bu sayede yöneticiler koçluk becerilerine odaklanarak birbirleriyle daha iyi işbirliği yapabilir ve sahip oldukları tüm potansiyeli sergileyebilir.

İş bağlamında ise koçluk, insanın mükemmel bir kurum performansı ortaya koyma kapasitesini geliştirmekle ilgilidir.