Röportajlar

Central Hospital / Özcan Akboyun: Eğitimli Babalar İş Başında
Central Hospital / Özcan Akboyun: Eğitimli Babalar İş Başında
Central Hospital olarak "Yeni Baba Eğitimi” isimli bir program düzenliyorsunuz. Bu Türkiye’de ilk kez yapılan bir program sanırım. Biraz detaylarını dinleyebilir miyiz?

Günümüzde sadece anne adayı veya anne&baba adayının birlikte eğitim aldığı programlar farklı uygulamalarla yapılmaya devam ediyor. Central Hospital olarak, daha önce benzer bir örneği olmayan ve sadece baba adaylarına yönelik bir program hazırladık. Baba adaylarının gebelikte eşlerine destek olması, doğum gerçekleştikten sonra da bebeğinin bakımında etkin rol oynaması ve babalığa farklı bir bakış açısı kazanması amacıyla hazırladığımız projeyi medikal ve idari bir ekiple, eğitimi nasıl şekillendireceğimizi ve içeriğinde hangi branşların yer alması gerektiğini yoğun mesailer sonrasında şekillendirdik. "Bebekli hayata hazır mısınız?” sloganıyla yola çıktık. Baba adayları eğitimlerimizde öncelikle hamilelikten itibaren psikolojik açıdan eşlerine destek olabilme yöntemlerini uzman psikoloğumuzdan öğreniyor. Doğum sonrası eşleriyle ortak sorumluluklarını keşfediyor ve ayrıca bebek sonrası yeni hayatlarında kullanacakları önemli bilgiler ediniyorlar. Eğitimin ikinci bölümünde bebek hemşiresiyle birlikte bebek banyosu, göbek ve bez bakımı, kelebek masajı, genel bebek bakımları baba adaylarımızla birlikte uygulamalı olarak yapılıyor. Eğitimlerimizde kıdemli babalar da hazır bulunuyor, kendi deneyimlerini ve tecrübelerini baba adaylarına aktarıyorlar.

Baba-Ba Eğitimi Projesi’nde, üçüncü eğitimi geride bıraktık. Her üç eğitimde de baba adaylarının katılımı çok yoğun oldu.

Hem anne sütü, hem de normal doğum konusunda gebeleri bilinçlendirmenin hastanemizin vizyonuna uygun olacağı inancıyla başlattığımız ve tüm anne adaylarına açık Gebe Eğitim Programı’da ilgiyle devam ediyor. 2010 yılından bu yana 1000’in üzerinde anne adayını, eğitimlerimizde misafir ettik. 5 farklı sağlık profesyonelinin eğitimci kadrosunda bulunduğu programımız, sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz kapsamında tüm anne adaylarına ücretsiz olarak sunuluyor. Doğumdan sonra evlerine dönen yeni anneler, bilinmeyen birçok şeyle karşılaşıyor ve uzman desteğine ihtiyaç duyuyorlar. İşte bu noktadaki ihtiyaçtan hareketle iki yıldır yeni anneler için "Yenidoğan Ev Ziyareti” hizmeti veriyoruz.

Çalışana Değer Veren Kurum, Kuruma Değer Veren Çalışan Politikası

Central Hospital olarak, iş süreçlerindeki gücümüzü çalışanlarımızdan alıyor ve ekip çalışmasının oluşturduğu sinerji ile sektörde farklılaşarak büyümeyi hedefliyoruz. "Çalışana değer veren ve katan kurum, kuruma değer veren ve katan çalışanlarla hedefe ulaşır” ilkesi ile hareket ediyor, İK süreçlerinde de gelişim ve teşvik odaklı olarak ilerliyoruz. Tüm çalışanlarımızı kapsayan "Prim Yönetim Sistemi” ile görev tanımları doğrultusunda görevlerini harfiyen yerine getiren, kurum politikalarına riayet eden çalışanlarımızı ödüllendiriyoruz. Bu süreç, belirlenen ölçüm parametreleri baz alınarak puanlandırma esasına dayalı olarak işliyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kişiler aldıkları puana göre belirlenen tavan ücret üzerinden gerekliliklere uyma oranı doğrultusunda prime hak kazanıyor.
"Kariyer Yönetim Sistemi” ile kariyer haritaları oluşturuyoruz. Bir sonraki hiyerarşik basamağa ulaşacak kişilerin sahip olmaları gereken nitelikleri bilerek, bu doğrultuda yol alabilmeleri için onlara ışık tutabilmeyi amaçlıyoruz. Örneğin; Hasta Danışmanı olarak göreve başlayan bir çalışanın Hasta Hizmetleri Müdürlüğü’ne giden yolda hangi tecrübe ve yetkinliklere sahip olması gerektiğini tanımlıyoruz. Bu şekilde, potansiyelinin ve amacının farkında çalışanlar oluşturmayı, aynı zamanda süreci sistematik hale getirmeyi hedefliyoruz.

Türkiye’de Hemşire istihdamı ile ilgili ne düşünüyorsunuz, Hemşire olmak isteyen gençlerimize önerileriniz var mıdır?

Okulların verdiği mezunlar ve var olan hemşire sayısı yetersiz maalesef. Sektör büyüyor ve büyüme devam edecek. Doğru orantılı olarak sağlık eğitimi veren okulların sayısı da artıyor. İlerleyen dönemde sağlık politikalarında meydana gelen/gelecek yapısal ve yasal değişiklikler ile mezun sayılarındaki artışın birer yansıması olarak hemşire kadrolarında da optimum seviyeye ulaşılacaktır. Bu mesleği seçen kişilerin ise kendilerini geliştirmeleri, donanımlı bireyler olmaları onları kariyer yollarında farklı noktalara taşıyacaktır.


Anasayfa CV Oluştur İş Ara Aday Giriş İş İlanı Ver