Röportajlar

Duygusal zeka yeteneğinizin farkında mısınız?
Duygusal zeka yeteneğinizin farkında mısınız?
Daniel Goleman’ın tüm dünyada popüler yaptığı "duygusal zeka" nedir?

Goleman’a göre Duygusal zeka; kendimizin ve başkalarının duygularını tanıma, kendimizi motive etme, içimizdeki ve ilişkilerimizdeki duyguları iyi yönetme yetisidir.

IQ ve EQ (Duygusal Zeka) arasındaki ilişki nedir?

Duygusal zeka, IQ’dan esinlenerek EQ olarak ifade edilmiştir. EQ kavramını ortaya atan araştırmacılar ve bilim adamları EQ’yu IQ’ya alternatif olarak geliştirmemişlerdir. Hayatta başarı ve mutluluk için her ikisine de ihtiyaç vardır. Önemli olan EQ ve IQ arasında uygun dengenin sağlanabilmesi ve IQ-EQ’nun sinerji yaratmasıdır. Biri diğerinin yerine asla düşünülemez. Her biri insanda farklı oranda vardır.

Yüksek duygusal zekalı olmanın göstergeleri nelerdir?

Duygusal zeka seviyesi yüksek insanlar diğerlerine göre; daha sağlıklı, daha mutlu, ilişkilerinde daha başarılı oluyorlar. Ailede ve sosyal çevrelerinde (eşi, aile bireyleri, çocukları ve arkadaşları ile) daha iyi ilişki kurabiliyorlar. İş hayatlarında ise, ast ve üstleri tarafından seviliyor ve onların saygılarını kazanıyorlar. Kariyerlerinde daha hızlı yükseliyorlar.

Duygusal zeka seviyesi ölçülebilir mi?

Duygusal zeka seviyesinin belirlenmesi için çeşitli kaynaklarda, bilim adamlarınca bir çok test ve ölçek geliştirilmiştir. Bu ölçek ve testler, genel olarak duygusal zeka seviyesini belirlemek için yeterli değildir ve de yeterli bir ölçek geliştirilemeyeceği de bilinmektedir. Bunun nedeni, duygu düşünce ve tepkilerin, insanların yetiştikleri çevre, kültür ve gelenek göreneklere bağlı olarak farlılıklar göstermesidir.

Duygusal zeka geliştirilebilir mi?

Evet. En güzel haber bu. IQ’nun aksine EQ yani duygusal zeka geliştirilebilir. Duygusal zeka, hayatın ilk yıllarında gelişmeye başlar. Çocuklar, anne-baba, öğretmen ve çevresindeki diğer insanlarla olan iletişimleri sırasında birbirlerine duygusal mesajlar gönderirler. Bu mesajların tekrarı çocukların duygusal yapısını ve davranışlarını oluşturur. Çevreden gelen tepkiler ve mesajlarla oluşan beyindeki bağlantılar çocuğun geleceğini kalıcı olarak etkiler.

Duygusal zeka konusunda Türkiye’deki çalışmalar nelerdir?

Ülkemizde duygusal zeka ile ilgili geniş kapsamlı ve organize çalışmalar yok denecek kadar azdır. Benim tespit edebildiğim kadarıyla; duygusal zeka konulu Türkçe yayımlanmış 16 kitap var, bunlardan sadece beşi Türk yazarlar tarafından yazılmış diğerleri ise tercüme.

Konuyla ilgili eklemek istediğiniz şeyler var mı?

Duygusal zeka gelişimi ya da başka deyişle duygusal ve sosyal öğrenme, hayatın her safhasında ve her yaşta, başarı ve mutluluk için gereklidir. Bu konunun geliştirilmesi için aile ve okula yapılabilecek çok şeyler vardır. Konuya katkı sağlayabilmenin birinci şartı; kendi duygularımızın farkında olmak, onları etkin bir şekilde kontrol edebilmek ve hareketlerimizle örnek olmaktır.

Anasayfa CV Oluştur İş Ara Aday Giriş İş İlanı Ver