Röportajlar

Securitas Güvenlik Hizmetleri Türkiye / Neşe Bilgin: Güvenlik Sektörüne Kadın Eli Değdi
Securitas Güvenlik Hizmetleri Türkiye / Neşe Bilgin: Güvenlik Sektörüne Kadın Eli Değdi
En fazla gelişen sektörlerden biri de güvenlik sektörü. Çalışanlarınızın yenilikleri takip edebilmesi için ne gibi eğitimler düzenliyorsunuz?

Yenilikleri kurum içerisine yaymak için eğitim de dahil olmak üzere kullandığımız farklı kanallar var. Öncelikle sektördeki değişimleri ve güncel bilgileri kurum içi iletişim kanallarımızı kullanarak ve bir araya geldiğimiz düzenli toplantıları fırsat bilerek çalışanlarımızla sürekli paylaşıyoruz. Yenilikleri, farklı çalışan grupları için oluşturduğumuz yıllık gelişim programlarının parçası haline getirdik. Daha geniş kitle hedefini yıllık eğitim planımızın bir parçası yapıyoruz. Belli pozisyonları hedeflememiz gereken daha spesifik konularda çalışanlarımıza sunduğumuz eğitim bursu fırsatı, yeniliklerin takip edilmesine büyük katkı sağlıyor.

Özel güvenlik sektörünün erkek egemenliğinde bir sektör olduğu biliniyor. Securitas olarak bu konuda farklılaşma çalışmalarınız var mı?

Securitas olarak kadın istihdamını destekliyoruz. Bu da bizi sektörde idari ve yönetici kadrosunda kadın çalışan sayısı yüksek olan kuruluşlardan biri haline getiriyor. Örneğin Securitas Türkiye bünyesinde, idari kadro çalışanlarımızın %32’si, güvenlik görevlilerimizin %9,7’si kadınlardan oluşuyor. Güvenlik sektöründe nadiren karşılaşılan bir durum bu. İdari kadroda görev yapan kadın çalışanlarımızın yaklaşık %21’i ise üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarında çalışıyor. Securitas değerleri ve etik kodu çerçevesinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ve Uluslar arası Çalışma Örgütü’nün İşyerinde Temel İlkeler ve Haklar Deklerasyonu’nu destekliyor ve politikalarımızda, prosedürlerimizde ve günlük uygulamalarımızda bu prensipleri savunmayı taahhüt ediyoruz. İnsan kaynakları politikamızda "eşitlik” oldukça önemli bir yer tutuyor. Güvenlik sektöründe kadın istihdamını ve kadın yöneticilerin artışını destekleyen bir duruş sergiliyoruz. Kadın çalışanların sektörde yarattıkları farkı ve ortaya koydukları katkıyı her fırsatta dile getirmeye ve ön planda tutmaya çalışıyoruz. Farklılaşma çabamız ve buna yönelik çalışmalarımız var.

Kadın çalışanların özel güvenlik sektörüne kattığı değerler hakkında ki düşünceleriniz nelerdir?

Kadın istihdamını desteklemek, sektörün keskin hatlarının ve çalışma ortamının biraz daha esnemesini sağlar. Daha sistematik bir çalışma disiplini ve farklı bakış açıları kazanılmasına yardımcı olur. Ayrıca daha kurumsal bir kurum yaratma sürecine destek veren bir etkisi de vardır. Kadınların güçlü yanları iş dünyasında da kendini göstererek kuruma farklı bir güç getiriyor. Aslında "kadın eli değmiş” tabiri ne demek istediğimi daha güzel özetliyor. Kadınların daha dikkatli, daha detaycı olması gibi doğal yeteneklerinin özellikle özel güvenlik sektörüne değişik bir bakış açısı kattığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Özel güvenlik elemanların da özellikle aradığınız kişilik özellikleri var mı?

Farklı iş ve segmentlerde değişkenlik gösterebilse de tüm güvenlik görevlilerimizde temel bazı kişilik özellikleri arıyoruz. Öncelikle dürüst, dikkatli ve yardımsever olmaları bizim için önemlidir. Kişisel imajına dikkat eden, iletişim becerileri gelişmiş, takım ruhuna uyum gösterebilecek, müşteri odaklı, teknolojiye yatkın ve gelişime açık profilleri tercih ediyoruz. İnsanlarla çalışma, prensip ve değerlere uyum, uzmanlık ve teknoloji uygulama, sonuca ulaşma ve müşteri beklentilerini karşılama, talimat ve prosedürlere uyum, baskı ve zorluklarla başa çıkma ise aradığımız temel yetkinlikler.

Anasayfa CV Oluştur İş Ara Aday Giriş İş İlanı Ver