Türkiye'de sağlık sektöründe çıta yükseliyor

Türkiye'de sağlık sektöründe çıta yükseliyor

Kent Hastanesi ne zaman kuruldu, kaç çalışanı bulunuyor?

1999 yılında çalışmalarına başlanan Kent Hastanesi 2004 yılı Şubat ayında hizmet vermeye başladı.
Genel Müdürlüğü’nü Dr. Ruşen Yıldırım’ın yürüttüğü Kent Hastanesi’nde 101’i doktor, 145’i hemşire, 230’u diğer personel ve 150’si taşeron olmak üzere toplam 626 kişi istihdam ediliyor. Yıllık hasta sayısı ortalama 120 bin iken, yıllık ameliyat sayısı ise yaklaşık 4500.

Çalışanlarınızın kişisel gelişimlerini arttırmak için yürütmüş olduğunuz çalışmalar var mı?

Bugüne kadar çok kez Baltaş&Baltaş, TMI, PDR, Navitas gibi Türkiye çapında tanınan büyük eğitim kurumlarının eğitimlerinden çalışanlarımızın tamamını faydalandırdık.
Akademikent adlı bir eğitim organizasyonu kurduk. Kişisel ve mesleki gelişimin kurum içinde etkinliğini ve sürekliliğini sağlamaya yönelik bu organizasyonla kurum içinde "Akademikent Koçları" ile motivasyonu artırmaya ve kişisel gelişimi kurumsal beklentiler doğrultusunda sağlamaya yönelik bir eğitim sistemi oluşturduk.

Hizmet felsefenizden biraz bahsedebilir misiniz?

Hizmet felsefemiz bilimsel, etik, uluslararası sağlık standartlarına uygun, hasta güvenliğinin ve memnuniyetinin ön planda tutulduğu kaliteli sağlık hizmeti vermek.

Hastanelerde kriz yönetimi gerektirecek olaylar neler olabilir? Bu durumlarda uyguladığınız stratejik kriz yönetimi teknikleriyle ilgili bilgi alabilir miyiz?

Her ekipmanın yedekli olduğu, farklı bir formatta ikamesinin bulundurulduğu hastanemizde, olağanüstü durumlar için yıllık risk analizi yapılmaktadır.
Hastanenin olağanüstü durumlarda yönetimini üstlenen "Olağanüstü Durum Kriz Masası" adı ile organizasyon ekibi bulunmaktadır.
Çalışanların eğitimlerinde, terör, yangın, doğal afet, kapasitesinin üstünde hasta başvurusu ile karşılaşma ve bebek kaçırma gibi birbirinden farklı olağan üstü durumlarla ilgili genel ve görevlerine özel uygulamalar anlatılır.

Sizce Türkiye sağlık sektöründe uluslararası standartları yakalayabiliyor mu?

Türkiye’de sağlık standartlarında son yıllarda çıta oldukça yükseldi. Gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen kendi kalitesini akredite ettiren sağlık kuruluşunun sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Bu gelişmeleri kalite çıtası yükselmesi açısından yüz güldürücü olarak görüyoruz.

Eklemek istedikleriniz…

Sunulan sağlık hizmetlerini benzerlerinden ayıracak çalışanlara sahip olabilmek için daha işe alım aşamasında mesleki ve kişisel özellikler açısından değerlendirmelere tabi tutuyor; İşe alım sonrası 2 aylık bir süre uyum  amaçlı olarak sadece eğitim veriyor ve bu aylık dönem sonunda değerlendirmeleri olumlu olanlar ile çalışmayı tercih ediyoruz.
İnsan kaynakları alanında yaptığımız bu uygulamalara ek olarak kurumumuzda uzun süredir hizmet sunan çalışanlarımızın, tercihlerine göre spesifik alanlarında uzmanlaşmasına veya yöneticilik yapmalarına olanak sağlayan bir terfi & kariyer sistemi uyguluyor ve performansları ve kıdemleri ile birlikte değişken bir ücret paketi sunuyoruz.