Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Anka Danışma Grubu - Kimyager (Üretim Yönetimi)

İş Açıklaması

Balıkesir Edremit İlçesinde bulunun tesis için;

Üretim planına göre verilen iş emirlerinin zamanında ve kalite gereksinimlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak. Üretim ekibinin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak ve kontrol etmek. Ürün reçetelerini hazırlamak, takip etmek ve iyileştirmelerini yapmak. Nitel, nicel ve enstrümantal analizleri yapmak, analiz sonuçlarını hesaplamak, yorumlama ve raporlama ile laboratuvarın girdi, ana faaliyet ve çıktısı ile ilgili planlama, yürütme, kontrol ve iyileştirme görevlerini yürütmektir.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

* Balıkesir Edremit veya yakın ilçede ikamet etmek,

* Kimya Mühendisliği veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Kimya Bölümü mezunu olmak.

* Asgari 2 yıl laboratuar tecrübesine asgari 3 yıl üretim tecrübesine sahip olmak ve teknik şartname hazırlamada deneyimli olmak.

* Ürün izleme ve izlenebilirlik modeli oluşturmada tecrübe edinmiş olmak

* Kalibrasyon, doğrulama, kimyasal madde analizi, malzeme bilgisi ve numune işleme bilgisine sahip olmak

* Hijyen bilgisine sahip olmak.

* Acil durum yönetim bilgisine sahip olmak.