Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay

Firma Adı Gizli

Muhasebe Yetkilisi

İstanbul Avrupa

Firma Adı Gizli - Muhasebe Yetkilisi

İş Açıklaması

Tüm faaliyetlerin muhasebe kayıtlarına doğru ve zamanında yansıtıldığından sorumlu olmak

Yerinde yapılan muhasebe kayıtlarının doğruluğunu ve belgelerle uyumlu olduğunu denetlemek

Dönem SGK, Muhtasar, KDV, Geçici vb. beyannamelerinin zamanında ve doğru tahakkukundan sorumlu olmak

Satışlar sonucunda oluşan gelir faturalarının, zamanında ve eksiksiz olarak düzenlendiğini, müşterilere gönderildiğini ve cari hesaplara doğru yansıtıldığını kontrol etmek

Ay sonu tahakkuk ve ayarlama kayıtlarını yapmak, mizanı ve bilanço gelir tablosunu mali takvime uygun olarak hazırlamak

Muhasebe hesap planını değişen durumlara göre revize etmek

Şirket üst yönetimi için gereken gelir tablosu, bilanço, faaliyet raporu gibi tüm mali raporların doğru ve zamanında hazırlanmasını sağlamak ve raporlamak

Gelir ve giderlerin dönemsellik ilkesine uygun olarak hesaplara yansıtılmasını sağlamak

Ay ve dönem sonlarında hesap bakiyelerinin kontrol etmek

Şirket envanter çalışmalarını belirli periyotlarda ilgili birimler tarafından yapılmasını sağlamak

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

En az 5-10 yıl muhasebe alanında deneyim sahibi,

tercihen LOGO muhasebe programı tecrübesi olan

Vergi Daireleri, SGK, Çalışma Bakanlığı, Odalar vb. resmî kurumlarla ilişkileri yönetebilecek deneyime sahip

Organizasyon ve planlama becerisi olan İnsan ilişkilerinde başarılı

Analitik ve stratejik düşünce yapısına sahip, çözüm odaklı ve yeniliklere açık,

(Eğer gerekirse) esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

Firmamızda Cumartesi çalışması vardır

Esenyurt civarında ikamet eden veya edebilecek MALİ İŞLER VE MUHASEBE YETKİLİSİ aramaktayız