Almira Yönetim Danışmanlık / Baybars Erdoğan: Entellektüel Sermaye En Önemli Faktör

Kariyer Rehberi

Almira Yönetim Danışmanlık / Baybars Erdoğan: Entellektüel Sermaye En Önemli Faktör

Almira Yönetim Danışmanlığı piyasa koşulları altında, doğru stratejilerle yatırımları korumak ve geliştirmek; müşterilerinin ve çalışanların memnuniyetini arttırmak; sürekli eğitim anlayışıyla yönetim meziyetlerini güncel kılmak konularında rehberlik ediyor, kurdukları sistemlerle yönetim ve organizasyona yeni bir vizyon sunuyor. Firmanın Kurucu-Yönetim Danışmanı Baybars Erdoğanla sundukları hizmetlerden konuştuk.

Bize Almira Danışmanlık’tan bahseder misiniz? Hizmet alanlarınız ve sunduğunuz çözümler nelerdir?

 

2010 senesinde Baybars Erdoğan tarafından kurulan Almira Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı, iş dünyasında çok genç bir şirket olmasına rağmen kurucusu ve eğitmenlerinin profesyonel hayattaki zengin iş deneyimleri ve doyurucu referansları ile sektöre temelleri sağlam bir giriş yapmıştır. Almira Eğitim ve Yönetim Danışmanlık şirketimizin vizyonu, verdiğimiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile en çok memnuniyet duyulan ve tercih edilen bir kurum olarak sektörde yer almaktır.

Şirketimizin hizmet alanlarını sıralarsak; Stratejik Eğitim Yönetimi, Kurumsal Yönetim, İnsan Kaynakları Danışmanlığı, Kalite Yönetim Danışmanlığı ve İstatistik danışmanlığı olarak beş kategoriye ayırabiliriz.

Eğitim Danışmanlığı konusunda, 150 tane başlık altında sıralanan eğitim programlarını zengin eğitmen kadrosu ile farklı iş kollarında yer alan şirket çalışanlarına veriyoruz.

Türkiye'de bir ilk olmak için yola çıktık. Farklı uzmanlık dallarını bir araya getirebilmeyi ve sorulacak birçok konudaki soruyu bir merkezden cevaplamayı amaçladık.

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında, Kurumsallaşma, İnsan Kaynakları, Müşteri İlişkileri ve Kalite Yönetim Sistemlerini, uzun yıllar sistemli bir şekilde kurduk ve geliştirdik. 

Edinmiş olduğumuz bilgi ve tecrübeden yararlandırmak yoluyla; gerçek piyasa koşulları altında, doğru stratejilerle yatırımlarınızı korumak ve geliştirmek; müşterilerinizin ve çalışanlarınızın memnuniyetini arttırmak; sürekli eğitim anlayışıyla yönetim meziyetlerinizi güncel kılmak konularında sizlere rehberlik ediyor, kurduğumuz sistemlerle yönetim ve organizasyonunuza yeni bir vizyon sunuyoruz."Ticarette amaç kazanmaktır" cümlesi artık yetersiz.
Her geçen gün artan rekabet koşullarında aile şirketi olarak  kalmak ve gelişmeden varlığını sürdürmek artık imkansız.

İK yönetiminin önemi ve sorumlulukları nelerdir?
İnsan, bir şirketin en değerli kaynağıdır. İşe uygun çalışanı seçmek ve yerleştirmek emek ve zaman ister. İnsan Kaynağı'na verilen önem 1990'lı yıllardan sonra daha fazla önem kazanmaya başladı. Bu doğrultuda öncelikle kurumsal şirketlerde bir değişim başladı. Personel ya da Muhasebe Bölümü'nde takip edilen özlük işlemleri yavaş yavaş İnsan Kaynakları Departmanı'nın altında yer almaya başladı.

Günümüzde çalışanların beklentileri sadece maaş ile sınırlı kalmadığı için çalışanlarda kurum aidiyeti sağlayabilmek için şirket sahibi ve yöneticilerinin daha fazla çaba sarfetmesi gerekmektedir. Bu noktada İnsan Kaynakları’nın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Doğru çalışanları seçmek ve onların şirkete bağlılığını sağlamak için doğru politikalar yürütmek gerekmektedir. Bir işletmenin başarısı veya başarısızlığında rol oynayan en önemli faktör insan gücü yani entellektüel sermayedir. 

İnsan Kaynakları'nın alt fonksiyonlarının içine; İşgören Bulma ve Seçme, İş Analizi ve Görev Tanımları, İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi, Eğitim ve Geliştirme, Kariyer Yönetimi, Terfi ve Ödüllendirme, Motivasyon, Performans Değerlendirme, Özlük ve Bordrolama, İşçi Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları girmektedir.

Gelişmiş ve başarıya ulaşmış kurumların en belirgin özelliklerinden biri çok iyi bir insan kaynağı alt yapısına sahip olmak ve bu kaynağı da sürekli geliştirmektir. göstermiştir.

Doğru insanı doğru işe yerleştirmek ve onu eğitmek, motivasyonunu sağlamak, gerektiğinde ödüllendirmek, kariyer planlamasını yapmak işletmenin verimini artırır ve maliyetini azaltır. İnsan Kaynakları Departmanı olan ya da bu hizmeti dışarıdan bir danışman firmadan alan şirketlerin işgücü kaybı daha düşüktür.

 

Son dönemlerde gündemde olan yeni İK uygulamaları nelerdir?

Teknolojinin ilerlemesi ve Y kuşağının iş hayatına getirdiği yeni alışkanlıklarla beraber, mevcut iş anlayışı da değişmeye başlamıştır. Bazı uluslararası işletmelerde çalışanlar için esnek çalışma saatleri uygulamasına geçilmiştir. Henüz çok yaygın olmayan bu uygulama, çok çok yakın bir dönemde insan kaynakları profesyonelleri tarafından daha fazla konuşulmaya başlayacaktır. Çünkü esnek çalışma saatleri, doğru ve verimli uygulandığı takdirde işgören verimliliği ve motivasyonu artacak aynı zamanda şirket maliyetleri de düşecektir.
Görüş Bildirin!
Anasayfa Başvurularım İlan Ara Mesajlarım CV'lerim