Röportajlar

Kariyer & Eleman İş İlanları
SFC İnsan Kaynakları / Danışmaları: Sektörden Çok İnsana Odaklanıyoruz

SFC İnsan Kaynakları / Danışmaları: Sektörden Çok İnsana Odaklanıyoruz

Hizmet verdiğiniz firmalara hangi çözümleri sunuyorsunuz? Gelecek dönemde insan kaynakları adına bizleri neler bekliyor?

Bizler, 3 danışman olarak, toplamda 70 yılı aşkın bir sürede okuyup öğrendiklerimizi, yaparak, deneyimlediklerimizi, yaşayarak biriktirdiklerimizi birleştirdik ve " insan " olan her ortamda ve her süreçte bir fayda süzgecinden geçirerek, bu kültür ve görgümüze gereksinim duyabilecek kişi ve kuruluşlarla paylaşma kararı aldık.
Öncelikle istihdam alanında iyi anlaşılmış bir kurum kültürü, doğru belirlenmiş bir rol ve görev içeriği çizgisinde saptanan profile uygun kişiyi bulma, adaylar içinden en uygununu seçme ve işe yerleştirme başta olmak üzere, insan ve ilişki yönetimi ile örtüşen tüm süreçlerde, kurumsal, yönetimsel, bireysel gelişim ve ihtiyaçları harmanlayarak gerçekçi yaklaşımlarla çözüm ve paylaşım desteği vermeyi hedefledik.
Bu amaçla hayat verdiğimiz SFC şirketinin açılımlarında gizlenmiş değerlerimizin, sizlerin gerçekleri yanında, hayal gücünüz ile de şekillendirebileceğiniz gereksinimleriniz içinde yer bulacağını umuyoruz.
SFC’yi aklınızdan geçirdiğinizde, zihninizde ,
(S) için, sağduyuyu, sürdürülebilirliği, samimiyeti, seçiciliği, sıradışılığı, sempatiyi, sezgiyi, sorumluluğu canlandırıp , somut - soyut - stratejik ve daha birçok duruş ve beklentiye uzanabileceğiniz gibi,
(F ) için, fikir, farkındalık, farklılık, fedakarlık veya fırsat ile şekilllendirip,
(C ) için, cesaret, canlılık, centilmenlik, ciddiyet, coşku, cüretkarlık ve nicelerinden benzer eşleştirmeler yapabilir,

Bu denkleme belki de bizim değerlerimizin içinde saklı olduğu birçok anlam yükleyebilirsiniz.

İstihdam alanında şirketlerdeki İnsan Kaynakları yapılanmasının, eleman seçme ve yerleştirmeye uzanan etkin bir kolu gibi çalışmayı hedefliyoruz.

İstihdamın yanı sıra kurum iklimini ölçme çalışmaları ve bunun sonrasında eleman tutundurma ile motivasyon alanlarında fikir ve politika üretilemesine şirketlere insan kaynaklarını uzun ömürlü ve fazla yıpranmadan değerlendirme ve geliştirme konusunda yardımcı olmayı planlıyoruz.

Hizmetlerimiz, istihdam danışmanlığı (işe alım, seçme yerleştirme çalışmaları), insan kaynakları yönetim danışmanlığı (start-up projeler ve sistem kurma çalışmaları ) ve eğitim (kişiye ve kuruma özel eğitimlerin tasarlanması ve koçluk çalışmaları) olarak özetlenebilir. Amacımız insan kaynakları konusunda hizmet almak isteyen şirketlere, kuruma özel ve kaliteli hizmetler vermektir.

Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ve globalleşme ile birlikte insanı kaynak olarak bir şirkette tutabilmek çok daha zorlaştı. İnsan Kaynakları zor bir dönemden geçiyor.
Eğitim düzeyi yükseldikçe, yabancı dil bilgisi arttıkça, kişisel vizyonlar gelişmeye başladıkça çalışanın kurum olarak tatmin etmek zorlaşıyor.

Bizler, mekanik bilinçlenme ile duygusal bilinçlenme dengesinin sağlanması ve bireylerin "İnsan " yönüne dokunarak zihinsel kireçlenmeden arındırılıp, işyeri ve kurumsal bağlılığın sorgulanabileceği ve bu bağlamda üretilecek politikalar ile kurumların İnsan Kaynakları felsefesini oluşturarak bir iletişim platformunda kurum kültürüne dönüşmesinin yararlarını yaşayan süreçlere serpiştirmenin geleceğin verimlilik anlayışını da oluşturacağını düşünüyoruz.

Yoğunlaştığınız bir sektör var mı? Varsa en çok hangi pozisyonlarda çalışıyorsunuz?

Biz özellikle belli bir sektöre, görev veya pozisyona odaklanmadık. Biz, pek çok sektörel kültür ve deneyimimizle renklenmiş bir zeminde,” insan”a odaklandık. Temel ilkemiz herhangi bir sektörde, yalnızca kurumsal iklim ve beklentilere, şirket çalışanlarının davranış ve alışkanlılarına, görevin gereklilik ve öngörülen yetkinliklerine denk profildeki kişileri uygun ortamlarla tanıştırmak bir araya getirmek değil, bu uygunluğun ve kurum kültürünün fark edilmesine, kurum – insan eşleşmesinin, istikrarlı ve kalıcı birlikteliklere hazırlanmasına ve sürdürülebilmesine de yön vermektir.

Seçme yerleştirmede adaylara ne gibi testler uyguluyorsunuz?

Öncelikle adayın yerleşeceği firmayı tanıyor, adayın pozisyonunun organizasyondaki yerini anlıyoruz. Ona göre de mülakatı yapılandırıyor, varsa gereken testleri belirliyoruz. Adaylarımızla mülakatları yaptıktan sonra daha önceki belirlemelere göre eğer gerek duyulursa kişilik testleri uyguluyoruz. Mülakatlarımızın çoğu yapılandırılmış ve yetkinlik bazlı mülakatlar olduğundan kişilik testleriyle mülakatı desteklemek çok önem taşıyor. Adaya pozisyonu gereği eğer gerekirse proje ve gerekirse sunum da hazırlatıyoruz. Bir firmanın seçme ve yerleştirme biriminin yapması gereken tüm mülakat tekniklerini kullanarak sonuçlarını raporluyor, firmanın hızlı bir biçimde mülakatın ikinci aşamasına geçmesini sağlıyoruz. Eğer adayımız firmada işe yerleşirse SFC İnsan Kaynakları olarak adayımızın ilk ayında ücretsiz işe uyum koçluğu seansı da vererek adayımızın firmaya daha kolay uyum sağlamasına ve hedeflerini benimsemesine yardımcı oluyoruz.Görüş Bildirin!
Anasayfa Başvurularım İlan Ara Mesajlarım CV'lerim