KRM Danışmanlık Kerim Paker: 17 Yıllık Deneyimimizin Farkını Açıkça Ortaya Koyuyoruz

KRM Danışmanlık Kerim Paker: 17 Yıllık Deneyimimizin Farkını Açıkça Ortaya Koyuyoruz
Bize KRM Danışmanlık’dan bahseder misiniz? Hizmet alanlarınız ve sunduğunuz çözümler nelerdir?


1994 yılında kurulan KRM, Türkiye’nin  en eski,  köklü ve öncü insan kaynakları danışmanlık firmalarından biridir.

KRM olarak,  firmalara ihtiyaçları doğrultusunda; kalıcı ve dönemsel kadrolar için her seviyede Seçme ve Yerleştirme, Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Uygulamaları, Bordrolama Hizmetleri, Değerlendirici Becerileri ve Etkin Mülakat Teknikleri workshop ve eğitimlerine yönelik geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz.

Sektörde 17 yıllık deneyimimizle; her sektör ve fonksiyon için, bir organizasyonun giriş pozisyonundan en üst düzeye kadar her seviyede insan kaynağını sağlıyor ve iş ortağı olduğumuz müşteri firmalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda kuruma özel çözümler üretiyoruz.

İşe alım süreçleri nasıl işliyor? Sizden bununla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz?

İşe alım süreçlerini öncelikle firma ihtiyacına göre tasarlıyoruz. Kimi firma için personel ilanının tasarlanmasından, işe uygun adayların yönlendirilmesine kadar bütün süreç adımlarını uygularken, kimi firma için yoğun iş başvurularının filtrelenmesi veya uygun adayların değerlendirme merkezi uygulamasına alınması gibi bir veya birden fazla süreç adımını uyguluyoruz.

İK yönetiminin önemi ve sorumlulukları nelerdir?

Küreselleşmenin giderek arttığı ve rekabetin akıl almaz boyutlara ulaştığı günümüz koşullarında, insan kaynakları yönetiminin önemi ve sorumlulukları da giderek artmakta. Organizasyonun stratejisinin doğru belirlenmesi ne kadar önemliyse, stratejinin adımlarını doğru yürütecek insan kaynağının sağlanması da bir o kadar önem kazanmakta. Bu bağlamda İK yönetiminin üstlendiği sorumlulukların önemi yadsınamaz.

İK yönetimi kapsamında, üst yönetimden birim yöneticilerine ve İK departmanına kadar herkesin farklı rolleri ve sorumlulukları bulunuyor. Özellikle İK departmanının görevi, organizasyonun hedeflerine uygun insan kaynakları politikalarının saptanması için gerekli çalışmaların yapılarak bu anlamda üst yönetime veri sunulması, insan kaynağının planlanması, işe alınması, geliştirilmesi ve çalışanların kalıcılığının sağlanmasıdır. Personelin kalıcı olmasının da temelinde, adil bir ücret yönetimi, ödüllendirme, kariyer hedeflerinin sağlanması ve kariyer yönetiminin gerçekleştirilmesi, motivasyon unsurlarının doğru belirlenmesi gibi faktörler yer alıyor. İK yönetimi, bütün bu uygulamaların sektör, ülke ve dünyadaki gelişimlerini takip etmeli ve gerek organizasyonun hedefleri gerekse çalışanlarının değişen ihtiyaç ve beklentilerine uygun biçimde hayata geçirebilmelidir.

Şirket performansının artması ve sürekliliğinin sağlanması için, İK yönetiminin organizasyon hedefleri ve çalışanların beklentileri arasındaki optimum dengeyi kurması şarttır.

Son dönemlerde gündemde olan yeni İK uygulamaları nelerdir?

Sosyal Medya Kullanımı:Son dönemlerde özellikle aday kaynağı oluşturmaya yönelik sosyal medya çalışmaları yapılıyor. Sosyal medyada twitter, facebook gibi araçlar yaygın biçimde kullanılıyor.

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Uygulamaları:Türkiye’de son birkaç yıldır uygulanan Değerlendirme Merkezi de giderek yaygınlaşıyor. Uygun olmayan bir kişiyi işe almanın maliyeti oldukça yüksek. Bu sebeple özellikle kilit pozisyonlara yönelik alımlarda Değerlendirme Merkezi yoğun olarak uygulanıyor.

Son dönemde şirketlerin özellikle mevcut insan kaynağının geliştirilmesine yönelik yoğun çaba ve çalışmalarına tanık oluyoruz. Gelişim Merkezi uygulamaları da bu anlamda kişilerin güçlü ve gelişime açık alanlarının belirlenmesinde oldukça etkin bir yöntem.

Değerlendirme Merkezi, çok kısaca özetlemek gerekirse bir görevde başarılı olabilmeyi sağlayan davranışa benzer davranışları ortaya çıkarmak amacıyla tasarlanmış  entegre sistemdir. Süreçte, egzersizler, envanterler, test uygulamaları gibi farklı araçlar yer alabiliyor.
Değerlendirme Merkezleri yeni işe alımlar veya terfi gibi sürecin sonunda evet/hayır kararı verilen uygulamalardır. Gelişim Merkezi ise, Değerlendirme Merkezi metodunun, daha etkin bir iş performansı için katılımcıların gelişim ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla kullanıldığı bir uygulamadır. Gelişim Merkezi’nden elde edilen sonuçlar, eğitim ihtiyaç analizi veya yetenek yönetimi kapsamında değerlendiriliyorlar.

Aslında her iki uygulama için de kullanılan metodoloji ve araç yapıları birbirine benziyor. Her ikisi de, davranışsal yetkinliklerle ilgili mümkün olduğunca veri alabilmeyi amaçlıyor. Bununla birlikte, uygulama sonucunda elde edilmesi istenen hedef, raporlama yapısı ve süreç sonrası yapılması gerekenler, birbirinden önemli ölçüde ayrılıyor.