Röportajlar

"Optik alanındaki uzmanlığımızı insan kaynaklarına da taşıdık."
"Optik alanındaki uzmanlığımızı insan kaynaklarına da taşıdık."
Atasun Optik ne zaman kuruldu? Şu anda kaç çalışanınız var?

Atasun Optik, 2002 yılında kurulmuştur. Hem genel müdürlüğümüzde hem de mağazalarımızda yaklaşık 400 çalışanımız bulunmaktadır.
 
Atasun Optik’in Türkiye’deki mevcut yapılanması ve büyüme planlarından bahseder misiniz?

HAL Holding bünyesine katılmamızla başta insan kaynakları olmak üzere her alanda hızlı bir yapılanma sürecine girdik. Operasyon, insan kaynakları, satın alma, pazarlama, finans ve mali işler, mağaza geliştirme, bilgi işlem ve lojistik olmak üzere detaylı bir genel müdürlük yapılanmasını hayata geçirdik.

Türkiye'de optik perakende sektörünün en büyük ve en güvenilir markası olmak üzere yola çıktık. 2015 yılına kadar, Türkiye genelinde 150 mağaza ve 1000'in üzerinde çalışana ulaşma hedefimiz var. Mevcut mağazalarımıza ilave olarak 100’ün üzerinde mağaza açacak böylelikle sektörde ek olarak 600 kişi daha istihdam ediyor olacağız.

Şirketinizin insan kaynakları uygulamaları hakkında biraz bilgi alabilir miyiz?
 
Atasun Optik insan kaynakları departmanı 7 kişilik bir ekipten oluşmaktadır. İnsan kaynakları süreçlerimiz; işe alım, eğitim ve gelişim, performans değerlendirme, bordro ve özlük işleri fonksiyonlarından oluşmaktadır. Ayrıca, 5 kişilik İdari işler birimi de insan kaynakları departmanına bağlı olarak çalışmaktadır.

İşe alım ve performans değerlendirme süreçlerinizi ne şekilde yürütüyorsunuz?

2010 yılında 145 işe alım gerçekleştirdik. Büyüme hedeflerimizden hareketle yalnızca deneyimli personel işe alımı değil yetiştirilmek üzere personel alımı da gerçekleştirilmekte; bu personellerimize Atasun Akademi’de eğitimler vermekteyiz.
2009 yılında 9 ay süren kapsamlı bir proje ile mağazalarımızda Performans değerlendirme sistemimizi kurduk. Sistemde yalnızca yöneticiler çalışanlarını değil çalışanlar da yöneticilerini değerlendirmektedir.

Atasun Akademi ne zaman kuruldu ve bu akademide hangi eğitimler veriliyor?

Eğitim ve gelişimin ön planda olduğu şirketimizde 2009 yılında gerçekleştirilen eğitim projesi ile Atasun Akademi’nin temellerini attık.
Eğitimlerimizi "Teknik Eğitimler, Müşteri İlişkileri-Satış Eğitimleri ve Tamamlayıcı Eğitimler” olmak üzere üç ana başlık altında topladık. Atasun Optik’te çalışan her mağaza personeli işe başladığında ve çalıştığı süre boyunca kişisel ve mesleki gelişime yönelik Atasun Akademi’de 3 hafta 12 farklı başlıkta eğitim almaktadır.

Atasun Optik insan kaynakları olarak yeni projeleriniz var mıdır?

2011 yılında Atasun Optik insan kaynakları departmanı olarak temel önceliklerimizden birisi Atasun Optik Yönetici Gelişim Programı (YGP)’dır. Atasun Akademi bünyesindeki Yönetici Gelişim Programı 3 temel aşamadan oluşmaktadır: Mağazalardaki potansiyel yönetici adaylarının kişisel, mesleki ve yönetsel becerilerini geliştirmek için hazırlanan eğitim programları, değerlendirme merkezi ve kişiye özel gelişim planını da içeren işbaşı yöneticilik eğitimidir.

Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat edilir?

Güneş gözlüğünü sadece moda için kullanılan bir aksesuar olarak değil aynı zamanda göz sağlığı açısından gözü fazla ışıktan koruyan ve zararlı UV ışınlarını önleyen bir sağlık gereci olarak da düşünmeliyiz.

Anasayfa CV Oluştur İş Ara Aday Giriş İş İlanı Ver