Deprem Öncelikli İş İlanları Deprem Öncelikli İş İlanları

OYUN BAZLI DEĞERLENDİRME İLE İK ALANINDA YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR!

Kariyer Rehberi

OYUN BAZLI DEĞERLENDİRME İLE İK ALANINDA YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR!

Assessment Systems, sunduğu değerlendirme araç ve yöntemleriyle İnsan Kaynakları profesyonellerinin aday ya da çalışanlara yönelik verdikleri kararları güçlendirmeyi, şirketlerin insana dair verdikleri kararları daha objektif hale getirmeyi amaçlıyor. Assessment Systems Kurucusu ve CEO’su Levent Sevinç ile İK’nın geleceğinden, dijitalleşen İK’dan, Oyunlaştırılmış değerlendirme sistemlerinden ve 2018 beklentilerinden konuştuk…

 

Assessment Systems ne tür hizmetler veriyor?

Kurucusu olduğum Assessment Systems, psikometrik ölçme ve değerlendirme konusunda insan kaynakları alanında hizmet veren lider bir kuruluş. Toplu ve münferit işe alımlarda ve terfi, yedekleme, potansiyel belirleme gibi yetenek yönetimi süreçlerinde Türkiye’nin önde gelen birçok markasının ölçme ve değerlendirme konusundaki çözüm ortağıyız. 

Yöntem ve araçlarımız iki ana başlıkta toplanıyor: İlki, simülasyon içeren uygulamalarla kişinin potansiyelini belirleyen Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamaları. Değerlendirilen kişi için en az yarım, çoğunlukla tam günlük değerlendirme içeren bu uygulama ile bugüne kadar farklı sektörlerden 50 bine yakın kişi değerlendirdik. Diğer ana başlık ise Genel Yetenek Testi, Kişilik ve Yetkinlik Envanterleri gibi Psikometrik Araçlar. Bugüne kadar 4 milyondan fazla kişi işe alım ya da yetenek yönetimi kapsamında bizim araçlarımızla değerlendirildi.

Ayrıca müşterilerimize bütünleşik hizmet sunabilmek amacıyla iki markamız daha var: Bunlardan TalenTouch, yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik butik gelişim programları sunan eğitim şirketimiz, diğeri TalentSmart ise yönetici ve nitelikli uzman pozisyonlarına yönelik insan kaynağı temini çözümleri sunan işe alım firmamız.

Bizim amacımız özünde sunduğumuz değerlendirme araç ve yöntemleriyle İnsan Kaynakları profesyonellerinin aday ya da çalışanlara yönelik verdikleri kararları güçlendirmek. Sunduğumuz çözümlerle şirketlere insana dair verdikleri kararları daha objektif hale getirme olanağı sunuyoruz.

İK'nın dijitalleşen yüzü hakkında neler söylersiniz?

Türkiye özelinde bakarsak Dijital İK henüz, ölçme – değerlendirme, işe alım gibi süreçlerde istenilen ve de olması gereken seviyelerde değil. Bu alanlarda daha çok yatırım ve geliştirme yapılması gerekiyor. Ancak İK departmanlarının operasyonel süreçlerinde dijital çözümlerin kullanımı yaygınlaşmakta. Bu anlamda operasyonel süreçlerin daha az iş gücüyle daha verimli bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında İK’nın tam anlamıyla dijitalleşmesi, İK profesyonellerine insan kaynağı ile ilgili veri temelli kararlar alabilmesi konusunda yardımcı olabilir. Bu da İK’nın kurum içindeki pozisyonunu çok daha verimli ve stratejik bir hale gelmesini sağlayabilir. İşe alım, terfi ya da eğitim ihtiyaçlarını belirlenmesi gibi süreçler, dijital çözümler sayesinde verilerle desteklenebilir ve iş sonuçlarına katkı sağlayacak stratejik kararlar alınmasına yardım edebilir.

Sizin Dijital İK çerçevesinde yaptığınız yenilikler nelerdir?

Dünyada İK alanında radikal sayılabilecek değişiklikler yaşanıyor. Bunun en güzel örneğini Türkiye’de ilk kez bizim geliştirdiğimiz "Sanal Değerlendirme Merkezleri” ile görmüştük.

Günümüzdeki son trend ise "Oyun Bazlı Değerlendirme”. İngiltere’nin insan kaynakları alanındaki ölçme değerlendirme bilgisi ile oyun teknolojisini birleştiren öncü firmalarından Arctic Shores’in geliştirdiği ve Türkiye’de ilk kez Assessment Systems tarafından uygulanacak olan "Oyun Bazlı Değerlendirme”nin İK alanında yepyeni bir dönemi başlatacağını söyleyebiliriz.

Bu değerlendirme aracı, uygulanma şekli ile birçok kolaylığı da beraberinde getiriyor. İşe alım süreçlerinde adaylara oynatılan oyun ile psikometrik değerlendirmeler, tahmin analitiği ve yapay zeka teknolojisi bir araya getirilerek genel bir değerlendirme ortaya çıkartılıyor. Ve bu sayede işe alınacak adayların yetenekleri, dayanıklılığı, risk alma potansiyeli, baskı altında performans ve dayanıklılığı, dikkat seviyesi ve özgüveni gibi birçok özelliği ölçülüyor.

Geleneksel değerlendirme araçlarına kıyasla dijital, oyun bazlı değerlendirme araçları daha kısa zamanda ve daha fazla veri toplayarak, hem aday hem de şirket için daha iyi bir işe alım süreci sağlıyor. Uzun işe alım süreçleri adaylar açısından demotive edici ve yorucu olarak algılanırken oyunlaştırma ile bu süreç daha eğlenceli hale geldiği gibi kolaylaşıyor da. Bu aracı kullanan adayların 87%’si, değerlendirmeleri daha fazla keyif alarak ve %80’i daha az stres yaşadığını belirtiyor. Yine adayların %83’ü ise, değerlendirme yapan kurumla ilgili daha olumlu bir algıya sahip olduklarını söylüyor.

Oyun Bazlı Değerlendirme, akıllı telefon ya da tabletler üzerinden uygulanabiliyor. Bu araçların en önemli özelliği, özgeçmiş, deneyim, ayrıcalık ya da kıdem yerine, yetenek potansiyeline odaklanıyor olması. Uygulama, stajyer işe alımlarında, yeni mezun işe alımlarında ya da aday havuzunun geniş olması durumunda kullanılıyor ve adayların bilişsel yetenek, kişilik, yetenek ve duygusal zeka olmak üzere 4 farklı unsuru rahatça ölçülebiliyor.

 

2018'de İK uygulamalarında ne gibi farklılıklar göreceğiz?

Dijitalleşmenin kendi içerisindeki doğruları insan kaynakları süreçlerine uyarlandığında köklü sayılabilecek değişikliklerin ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Dijitalleşmenin öne çıkardığı kitle kaynak kullanımı, büyük veri, duygu analizi gibi özellikle şirketlerin pazarlama bölümlerinin yakın zamanda kullanmaya başladığı farklı araç ve yöntemlerin insan kaynakları alanında kullanımı giderek artıyor. Yeni neslin kendine has özellikleri ise, insan kaynaklarına bu yeni neslin bakış açısıyla bakmayı ve bu doğrultuda uygulamaları dönüştürmeyi içeriyor. Yeni nesil işgücü içerisinden yetenekleri bulmak, kuruma kazandırmak ve kalıcı olmalarını sağlamak, klasik İK araçlarını kullananlar için 2018'de de zorlayıcı bir görev olmaya devam edecek. Bu nedenle, İK profesyonellerinin dönüşmeye hazır ve açık olması gerekiyor.

 


Görüş Bildirin!
Anasayfa Başvurularım İlan Ara Mesajlarım CV'lerim