Sealed Air / Türkan Kızılkan: Sektörde Yeşil Ofis Diplomasını Alan İlk Kurumuz

Sealed Air / Türkan Kızılkan: Sektörde Yeşil Ofis Diplomasını Alan İlk Kurumuz

Green Office (Yeşil Ofis) diplomasını almaya hak kazanan Sealed Air Türkiye ofisinde özellikle nelere dikkat ediyorsunuz?

Çevreye saygımızın bir göstergesi olarak ve insanlığın doğal kaynaklar üzerindeki baskısını azaltmak amacıyla Sealed Air Türkiye Genel Müdürlük Ofisi olarak katıldığımız WWF-Türkiye ‘Green Office (Yeşil Ofis) Programı’ kapsamında; kâğıt tüketimi, atık yönetimi, çalışan bilincinin artırılması alanlarında kaydettiğimiz iyileşme ve düzenlemelerle ‘Green Office (Yeşil Ofis) Diploması almaya hak kazandık. Şu anda dünyada ve kendi sektörümüzde Green Office (Yeşil Ofis) Diploması’nı almaya hak kazanan ilk kurum olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Proje kapsamında, 1 yıllık süre sonundaki kâğıt tüketimi azaltma hedefimizi %10 olarak belirlerken, yılsonunda kâğıt tüketimini %25 oranında düşürdük. Atık yönetimi alanında merkez ofis kaynaklı geri dönüştürülebilir atıkların geri dönüşüme yönlendirilme oranı hedefimizi bir yıllık süre sonunda %80’den %100’e yükselttik. Çalışan bilincini artırma konusunda çeşitli etkinliklerle çalışanlarımızın farkındalık konusundaki %10’luk hedefimizi %12 olarak gerçekleştirdik.

Çevre bilincinin artmasına destek olmak için geliştirdiğiniz projelerden bahseder misiniz?

Sealed Air, sahip olduğu sürdürülebilirlik yaklaşımı ile içinde bulunduğu toplumları, kaynakları ve gezegeni korumak için atıkların azaltılmasına, operasyonel verimliliğin artırılmasına, insan sağlığının korunmasına ve buna bağlı olarak sağlıkla ilgili risklerin azaltılmasına kendini adayarak tam anlamıyla bir "sürdürülebilirlik şirketi” olarak çalışıyor. Sealed Air; gıda güvenliği ve koruma, tesis hijyeni ve ürün koruma alanlarında dünya standardında çözümler geliştirip sunarak "daha iyi bir yaşam tarzı” yaratıyor. Fabrika ile Dağıtım Merkezi arasına kurulan bir asansör ve taşıyıcı sistem ile fabrika ve depolama alanı arasındaki nakliyeyi de ortadan kaldırdık. Böylece buradaki ara taşıma işlemi de sona ererken, kimyasal ürün ve kağıt siparişlerini aynı sevk aracına yükleme olanağı yaratıldı. Bu yöntemle sevkiyatlar birleştirildi ve sevk araçlarının hacim ve ağırlık limitlerini optimum düzeyde kullanma imkanı da doğdu. Bu da yıllık olarak yaklaşık 160.000 litre dizel yakıt tüketimi ve 457.000 kilometre yol mesafesi azalması, başka bir deyişle Dünya etrafında 12 kez dolaşmak anlamına geliyor. Bu gelişmeye paralel olarak yerleşim birimimizde forklift faaliyetlerimizi ve buna bağlı olarak elektrik tüketimimizi azalttık. Ayrıca, ürün teslimat zamanı kısaltıldı, hizmet seviyesi ve envanter kontrolü geliştirildi. Öngörümüz şu ki; sürdürülebilirlik alanında yaptığımız bu çalışmaların sonucunda lojistik operasyonlarımıza bağlı sera gazı salınımımız %25 oranında azalacak ve buna bağlı olarak da 457 ton karbondioksit salınımı ortadan kalkacak. Öte yandan sürdürülebilirlik konusunda yaptığımız diğer projeler ise; Sealed Air’in iş birimi Diversey ile ÇEVKOR (Çevre Koruma Derneği) işbirliği kapsamında Ankara’da Diversey Hatıra Ormanı’na ağaç dikimine devam ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 1400 ağaç dikimi gerçekleştirdik. Diversey olarak bu çalışmayı ilerleyen zamanlarda Türkiye’nin diğer bölgelerine de taşımayı ve attığı bu adımları daha da büyüterek ve geliştirerek geleceğe daha güzel ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı umut ediyoruz. "Beyaz Zambak”, Sealed Air’in iş birimi Diversey’in gıda güvenliği konusunda belediyelerle işbirliği yaparak gıda sunan tesislerin hijyen kalitesini artırma hedefi ile 2004 yılında başlattığı bir proje. Beyaz Zambak projesi şu anda Beyoğlu, Bursa ve Didim’de uygulanıyor ve dünyada da birçok ülke tarafından örnek alınıyor. Şu ana kadar Beyoğlu Belediye’sine bağlı 250 işletme, Bursa’da 114 işletme, Didim’de ise 7 işletme Beyaz Zambak sertifikası almaya hak kazandı.

Kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine katkısı açısından insan kaynaklarının rolünü nasıl yorumlarsınız?

Şirketler içerisinde İnsan Kaynakları departmanın çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Tüm personele karşı tarafsız ve eşit mesafede bir tutum sergileyen İnsan Kaynakları departmanlarında güzel projeler başlatılıp yürütülebileceğine inanıyorum. Özellikle İnsan Kaynaklarının tüm şirketi kapsayan ve herkesin yararına olan projeler üretmesi ve başlatması çok kolay ve bir o kadar da başarılı sonuçları beraberinde getirmektedir.