Bu ilan aktif değil. Belki aşağıdaki benzer ilanlar ilgini çekebilir:

İlan Detay
görsel 2018 1

CVPLUS Search & Selection - İnsan Kaynakları Yöneticisi - Çanakkale

İş Açıklaması

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz, sektörde lider müşterimizin Çanakkale'deki fabrikasında görevlendirilmek üzere ''İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ' arıyoruz.

 • İşletme kültürünün, politika ve prosedürlerin oluşturulmasına destek verilmesinden (Çalışan el kitabı, işyeri kuralları ve düzenin oluşturulması), revize edilmesinden ve uygulanmasından sorumludur.
 • Çalışma koşulları ve işyeri düzenlemeleri ile ilgili şartların tespiti ve disiplin düzenlemelerinin hazırlanıp yürütülmesini sağlar.
 • Yeni işe alınanpersonelin sicil dosyasını hazırlar, SGK işe girişini yapar, Fabrika hakkında genel bilgi vererek oryantasyon eğitimlerini planlar ve işyeri hekimi tarafından sağlık kontrolünden geçirilmesini sağlar.
 • İş arama portalı üzerinden açık pozisyonlarla ilgili ilan verilmesinden ve başvuran adayların filtrelenerek uygun olanlarla Departman Yöneticisi ile birlikte mülakatlar organize etmekten sorumludur.
 • Engelli çalışan alımına önem verir ve eksiklikleri zamanında tamamlar.
 • Çalışanların aylık bordro işlemleri yapar, maliyet işlemleri ile birlikte raporlar hazırlar ve Yönetimin onayına sunar.
 • Çalışanların ek gelir (mesai, prim vs.) ve ek kesinti (avans, İcra, BES, sağlık sigortası, ilaç avansı vs ) gibi her türlü istihkakının tahakkukunu yaparak ücret bordrolarına ekler ve raporlarını hazırlar.
 • Aylık ücret ve bordro ile muhtasar beyanname bilgilerini muhasebe departmanına doğru bir şekilde verilmesinden ve bordro muhasebeleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sorumludur.
 • Çalışanlara ait Sosyal Güvenlik primlerinin ve eksik gün bildirimlerininher ayın 23’üne kadar SGK’ya bildirilmesinden (e-bildirge) sorumludur.
 • Aylık işgücü çizelgesininizleyen ayın 23’üne kadar düzenleyerek ilgili İŞKUR müdürlüğüne gönderiminin sağlanmasından sorumludur.
 • Fabrika içinde ve çevresinde güvenlik önlemlerini alınmasından, güvenlik ve danışma görevlilerinin denetlenmesinden, araç organizasyonları ile ilgili gerekli bilgilendirmelerinin yapılmasından sorumludur.
 • Sorumlusu olduğu fabrika temizlik ekibinin rutin işlerini takip etmekle ile birlikte özellikle Denetleme dönemlerinde detaylı ve kriterlere uygun temizliğin yapılmasını kontrol eder.
 • İşten ayrılan personelin işten ayrılma nedenlerini öğrenir, çıkış işlemlerini başlatarak kıdem ve ihbar hakkedişi olanların hesaplamalarını yapar ve onay için Yönetime sunar.
 • Performans değerlendirme sistemini takip eder.
 • Sosyal faaliyetler organize ederek personelin motivasyonun artırılmasını sağlar. (Doğum günü kutlamaları, özel gün organizasyonları, bahar şenliği vb.)
 • İdari işler kapsamında (Servis, güvenlik, araç, sigorta vb.) işlemlerini yönetir.
 • Kurumsal İletişim açısından personeli ilgilendiren tüm konularda duyuruların yapılmasını organize eder.
 • Haftalık olarak taşeron hakkedişlerin hesaplanarak onay sonrası tabloları muhasebe departmanına iletir.
 • Çalışan şikâyetlerinidinler ve çözüm önerileri ile birlikte Üst Yönetime bildirir.
 • İK departmanına verilen izin ve seyahat formlarının takip edilmesinden ve süresinden sonra verilen formlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasından sorumludur.
 • Özel sağlık sigortası genel işlemlerini takip eder, yeni işe giriş ve işten çıkışlar ile ilgili bilgilendirmeleri yapar.
 • Çalışan davaları ile ilgili tebligatları Yönetime sunar ve mahkeme tarafından talep edilen evrakları hazırlayarak Hukuk Bürosu’na iletir.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

 • Üniversitelerin ilgili lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun,
 • Benzer pozisyonda en az 2 yıl, toplamda en az 5 yıl deneyimi olan,
 • İyi seviyede İngilizce bilen,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Çanakkale'de ikamet eden veya edebilecek olan.