Abdi İbrahim / Hakan Onel: Yüksek Performansı Kurum Kültürü Haline Getirmek

Kariyer Rehberi

Abdi İbrahim / Hakan Onel: Yüksek Performansı Kurum Kültürü Haline Getirmek
Abdi İbrahim’in insan kaynakları anlayışını en iyi ifade eden kelime/cümle nedir?

Abdi İbrahim insan kaynakları anlayışı ve çalışma disiplinini en iyi ifade eden kelime "Performans Kültürü”dür. Türk ilaç sektörünün lider firması Abdi İbrahim olarak, global oyuncu olmak için ortaya koyduğumuz 2021 vizyonumuz kapsamında hayata geçireceğimiz aksiyonları sürekli gözlemliyor, takip ediyor, geri beslemelerde bulunuyor ve kendimizi ekibimizle beraber geliştiriyoruz. Çünkü ancak böyle bir çalışmanın bizi ortak akla ve gelecek hedeflerimize ulaştıracağının bilinciyle hareket ediyoruz. Abdi İbrahim olarak 2021 vizyonumuza giden yolda uzun vadeli olarak belirlenmiş stratejileri orta ve uzun vadeli aksiyonlara çevirebilmek için; performans kültürünü benimsiyoruz.

2012 yılında Abdi İbrahim 100. yılını geride bıraktı. Sürdürülebilirlik adına neler söyleyebilirsiniz?

Sürdürülebilir gelişme için yenilikçi ürünler kadar sağlıklı, eğitimli ve temiz bir çevrede yaşayan kuşakların da vazgeçilmez olduğu ilkesiyle hareket eden Abdi İbrahim, sosyal sorumluluk faaliyetlerini asli faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmektedir. Yapılandırılan kurumsal iletişim stratejimiz kapsamında, sosyal sorumluluk faaliyetlerini eğitim, kültür – sanat, toplum sağlığı ve çevre alanlarında yoğunlaştırmıştır. Abdi İbrahim tıbba ve insan sağlığına hizmet misyonu kapsamında toplumun, sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve sağlıklı bir neslin yetişmesini öncelikli görevi adleder. Geliştirdiği sosyal sorumluluk faaliyetleri aracılığıyla sürdürebilir bir toplumsal yapı kurulmasına katkı sunmayı amaç edinen Abdi İbrahim; yürüttüğü tüm faaliyetlerde sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyumlu kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli kabul eder. Bu politika çerçevesinde, çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemekte, çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmak ve en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmaktayız. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan öncülüğünde 2000 yılında hayata geçirilen Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi’ni kabul eden firmalardan biri olan şirketimiz çalışmalarını bu rapor doğrultusunda günümüz küreselleşme olgusunu sürdürülebilirlik ve kalkınma çerçevesinde yönlendirerek, ortak hedef ve stratejiler oluşturmaktadır.

Geleceğini ilaç sektöründe hedefleyen adaylara ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?

Çalışma hayatında başarının en önemli anahtarının sevdiğin işi yapmak olduğuna inanırım. Çünkü bir işi tutkuyla yapmak başarıyı ve motivasyonu da beraberinde getirir. Bu noktada kendilerini mutlu edeceğine inandığı için kariyer hedefini ilaç sektöründen yana kullanan gençleri düşünerek cevap vermem gerekirse, bizim sektörümüzde de aranılan özellikler öncelikli olarak başarı ve çaba, stratejik bakış açısı, iş süreçlerine hakimiyet, sonuç odaklılık, sürekli öğrenme ve vizyoner olma, stres yönetimi, yenilikçi bakış açısı ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak diyebilirim. Günümüzde bireysel başarılar kadar takım başarılarının da ön plana çıktığı düşünüldüğünde bilgi ve yetkinlikler kadar insan ilişkilerinin doğru yönetilmesi de önem kazanmaktadır. Bu takımın etkin bir parçası olurken de yönetici pozisyonundayken de geçerli. Dolayısıyla empati yeteneği ile öfke ve stres yönetiminin, sahip olunması gereken önemli özelliklerden biri olduğunu düşünüyorum. Günümüzde rekabet dünyasında artık herkesin daha fazla ve daha akılcı çalışması gerekiyor. Çağı yakalamak, gelişmeleri takip etmek, sektör duayenlerini izlemek ve ilham almak, sürekli öğrenmek ve kendini yenilemek olmazsa olmazlar arasında. Biz Abdi İbrahim olarak, tüm bu kriterleri benimseyerek ilaç sektörünü tercih eden adayları aramızda görmek istiyoruz.

Görüş Bildirin!
Anasayfa Başvurularım İlan Ara Mesajlarım CV'lerim