Deprem Öncelikli İş İlanları Deprem Öncelikli İş İlanları

Ait olmak bizi mutlu eder mi?

Kariyer Rehberi

Ait olmak bizi mutlu eder mi?
Bu ay içinde, tüm bölgelerimize özel 9.850 Secretcv.com adayı ile yaptığımız anket sonuçları da gösteriyor ki, firmalarda çalışan aidiyet duygusu zayıf ve şirkete bağlılık, sadakat duygusu giderek azalıyor.

Yani kısaca mutsuz çalışanlar giderek artıyor. Aidiyet duygusunu ölçmek için yaptığımız anket sorularını her bölgeye özel olarak hazırladık. Ege Bölgesi çalışanları için "son bir yılda geliştiğinizi düşünüyor musunuz"dedik ve 3.455 kişinin katıldığı ankette aldığımız cevaplar %72 evet %28 hayır oldu.

Bu da gösteriyor ki, Ege Bölgesi'nde çalışanlar kendi yaptıkları işle ilgili kendilerini geliştirebiliyorlar ve şirketleri de onları destekliyor. Bursa"da ise "şirketiniz size her gün yapabileceğinizin en iyisini yapmak için fırsat tanıyor mu"diye sorduk. 2.165 kişiden aldığımız yanıtlar; %84 hayır, %16 evet oldu. Şirketlerinin kendilerine fırsat tanımadığını söyleyen çalışanların, çalıştıkları firmalara karşı aidiyet duygularının zayıf olduğunu görüyoruz.

Firmalar, çalışanlarına değer verdiklerini ve firma için özel olduklarını çeşitli yollarla hissettirmelidir. Bu kurum aidiyeti için çok önemlidir. Kişi firmayı sahiplenmeli ve yaptığı işin firmaya katkı sağladığına inanmalıdır.  İç Anadolu Bölgesinde "Şirketiniz gelişiminiz için sizi cesaretlendiriyor mu"dedik ve 1.050 kişinin katıldığı anket sonucuna göre %67 hayır, %33 evet demiştir. Görülüyor ki, başkentimizin bulunduğu bölgede de durum çok farklı değil. Kendisini mesleki ve kişisel anlamda geliştiren kişiler mutlu çalışanlar olarak karşımıza çıkarlar. Bu gelişimi de, firmaların desteklemesi ve çalışanlarını gelişimleri konusunda cesaretlendirmesi aidiyet ve sadakat duygusunun sağlamlaştırılması için çok önemlidir. Kocaeli"nde ise "İşinizi yapmanız için gereken ekipman ve kaynaklara sahip misiniz"dedik ve 1.118 kişinin katıldığı anket çalışmasında aldığımız sonuçlarda %73 hayır cevabını verirken sadece %27 evet cevabını vermiştir. Gerekli ekipman ve kaynaklara sahip olmadığını düşünen çalışan işinde de yeteri kadar verimli olamayabiliyor.

Verimliliği arttırmak, mutlu çalışanlar yaratmak aynı zamanda mutlu müşteriler yaratmaktır.  Akdeniz bölgesinde ise; "Son altı ayda herhangi biri sizi karşısına alıp gelişmeniz konusunda konuştu mu"diye sorduk 2.062 kişinin katılımıyla aldığımız sonuçlar %80 hayır, %20 evet oldu. Çalışanlar, yaptıkları işin takdir görmesini ve fark edilmesini isterler. Bu onları motive eder ve aidiyet duygularını geliştirir.

Bir şirketin başarısı, gelişimi çalışanlarının motivasyon seviyesiyle paraleldir.
Görüş Bildirin!
Anasayfa Başvurularım İlan Ara Mesajlarım CV'lerim