Deprem Öncelikli İş İlanları Deprem Öncelikli İş İlanları

Yaşar Holding / Aykut Bora: Yaşar Topluluğu Yöneticilerini Kendi İçinden Yetiştiriyor

Kariyer Rehberi

Yaşar Holding / Aykut Bora: Yaşar Topluluğu Yöneticilerini Kendi İçinden Yetiştiriyor
Sektöre yetişmiş eleman kazandırmak için gelecek dönemlerde neler yapmayı hedefliyorsunuz?

Staj uygulamalarımız ile öğrencilerin iş hayatını daha yakın tanımalarını ve teoride edindikleri bilgileri pratiğe dönüştürme imkanı bulmalarını sağlıyoruz. Bu amaçla farklı içeriklerde staj uygulamalarımız bulunuyor. "Yaşar’a Yaşama Adım Programı” (YAP) ile öğrencilere uzun dönemli ve proje bazlı staj imkanı tanıyoruz. Kendilerine verilen projeler ile çalışmak istedikleri alanı daha yakından tanıma fırsatı yakalıyor ve aynı zamanda bu konuda deneyim kazanıyorlar. 2013 yılı içerisinde staj yapacak üniversite öğrencilerinin yaratıcı fikirlerini ortaya çıkarmak adına "Yaşar’ın Mucitleri” uygulamasını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu uygulamada stajyer öğrenciler şirket içerisinde gelişim alanı olarak gördükleri süreçleri değerlendirecek ve bu konuda yaratıcı fikirlerini iletecekler. Uygulama sonunda da bir ödüllendirme sistemi olmasını kurguluyoruz. Aynı zamanda tüm staj yapan öğrencilerimize konu vererek proje çalışması yapmalarını ve stajlarının son haftasında hazırladıkları projeyi ilgili bölüm yöneticisi ve çalışanlarının katıldığı toplantıda sunmalarını bekliyoruz. Ayrıca 1998 yılından bu yana Pınar Et Mesleki Eğitim Birimi aracılığıyla eğitime devam edemeyen çocuklara eğitim imkanı sunuyor et ve et ürünleri işletmeciliği konusunda çırak ve kalfa olmalarını sağlıyoruz. Bu eğitimin amacı iş hayatına atılan ve 15-18 yaşları arasındaki gençlerin teorik ve pratik mesleki eğitimlerinin bir programa göre yapılmasını sağlayarak onları vasıflı iş gücü olarak yetiştirmek.

Aidiyet duygusu yüksek çalışanlara ihtiyacı giderek artıyor. İç müşterilerinize yönelik farklı eğitim ve ödül programlarınız var mı?

İç müşterilerimize yönelik olarak Operasyonel Maliyet İyileştirme Sistemi ve Verimlilik Yarışması programlarını düzenliyor ve başarılı bulunanları ödüllendiriyoruz. Operasyonel Maliyet İyileştirme Sistemi’nde çalışanlar kendi fonksiyonlarıyla ilgili tespit ettikleri aksaklıkları ortadan kaldıracak fikirleri proje olarak önermekte ve yöneticilerin onayı sonrasında uygulanan çözümler ile maliyetlerde iyileşme sağlanmaktadır. Hayata geçen projeler için teşvik edici bir yaklaşım ile ödüllendirilmektedir. 2005 yılından bu yana düzenlenen Verimlilik Yarışması ile verimliliği ve yaratıcılığı arttırmak, bu yönde yapılan projeleri teşvik etmek aynı zamanda uygulanabilir projeleri süreç yönetimine kazandırmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda her yıl yarışmanın sonunda başarılı bulunan çalışanlarımızı ödüllendiriyoruz.

Topluluğumuzda 2007 yılından bu yana Yalın Altı Sigma kapsamında projeler yürütülmektedir. Süreç ile ilgili eğitim gören çalışanlar, yürütülen projelerde operasyonel maliyetleri azaltmaya ve süreçlerin yalınlaşması üzerine odaklanırken sosyal sorumluluk ilkeleriyle de hareket etmekteyiz. Çalışanlarımıza kişisel gelişim, ihtisas ve liderlik becerileri eğitimleri veriyor aynı zamanda "Yaşar Topluluğu yöneticisini kendisi yetiştirir” ilkesinden hareketle 1996 yılından bu yana "Yönetici Yetiştirme Havuzu Programı”nı uyguluyoruz. Tüm Topluluk şirketlerimizden geleceğe yönelik olarak yatırım yapılması planlanan, potansiyeli yüksek adaylar seçilerek gelişim programına tabi tutuluyor. 18 ay süren programda yönetici adayları eğitimler, projeler ve mentorluk sistemi ile destekleniyor. Yönetici kademesinde işe alınan veya terfi eden yöneticilerimizin gelişimlerine yönelik ise "Yönetici Geliştirme Seminerleri” organize ediyoruz. Bu programda yöneticilerimize temel yönetim becerileri ve kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra uzmanlık eğitimleri veriyoruz. İnsan kaynakları planlama toplantılarıyla da çalışanlarımızı yakından takip ederek potansiyel çalışanlarımızı, geleceğin yönetici adaylarını tespit etmeye çalışıyoruz.

Firmanızda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapılıyor mu? Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?

2007 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, 25 Eylül 2012 tarihinde Kadın Güçlendirme İlkeleri CEO destek Beyannamesi’ni imzaladık. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı liderliğinde ve Dünya Ekonomik Forumu işbirliği ile oluşturulan "İşte Eşitlik Bildirgesi”ni 15 Ocak 2013 tarihinde imzaladık ve çalışanlarımız arasında cinsiyet eşitliği sağlamaya, kadın istihdamını arttırmaya ve kadın çalışanları geliştirmeye yönelik taahhütlerde bulunduk. Kadın çalışanlarımızın iş ve özel hayat dengelerini sağlamak, ailelerine de katkı sağlamak adına kendilerine ve çocuklarına yönelik çeşitli eğitimler organize etmekteyiz. Şirket içerisinde farklı departmanlarda görev yapmaları konusunda kendilerini destekliyoruz.

Görüş Bildirin!
Anasayfa Başvurularım İlan Ara Mesajlarım CV'lerim