İlan Detay

Yön Fren Teknik - İnsan Kaynakları Sorumlusu

İş Açıklaması

 • İnsan Kaynakları süreçlerine ileri seviyede hakim (seçme ve yerleştirme, performans, ücret yönetimi, norm kadro analizi, kariyer planlama, iş değerlendirme, çalışan memnuniyeti ölçümü, fesih yönetimi, eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesi vb.)
 • İnsan Kaynakları süreç ve faaliyetlerinin, kurumun stratejisi çerçevesinde yapılandırılması, oluşturulması ve yönetilmesi
 • Genel iş stratejisiyle uyumlu İK stratejileri ve girişimlerinin geliştirilmesi ve uygulanması, kurum genelinde genel İK stratejileri, sistemleri, taktikleri ve prosedürlerinin geliştirilmesi ve izlenmesi
 • Performans yönetim sisteminin doğru ve etkin olarak yapılandırılması ve uygulanmasının sağlanması,
 • Tüm seçme ve yerleştirme sürecinin firma kariyer planlama sürecine uygun olarak yapılması,
 • Ücret ve yan haklar uygulamalarının ve bütçenin yönetimi,
 • Yasal mevzuatın takibinin ve kurum içerisinde uygun standartların oluşturulmasının sağlanması,
 • Kurum genelinde iş gücünün eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirlenmesi ve yönetimi.
 • Görev tanımları, iş analizleri ve organizasyon yapısı ile ilgili çalışmaların yürütülmesi, iş süreçlerinin güncellenmesinin ve uygulanmasının sağlanması
 • Çalışan memnuniyeti ve devamlılığına yönelik projeler geliştirilmesi, çalışan motivasyonunu destekleyen faaliyetlerin planlanması
 • Oryantasyon ve işbaşı eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş alımları seçme ve yerleştirme ve işten çıkış süreçlerinin prosedürlere uygun yürütülmesi,
 • Aylık ve günlük PDKS raporlarının hazırlanması,
 • Aylık maaş bordrolarının hazırlanması, bordro imzalarının düzenli olarak alınması,
 • Tüm idari işler süreçlerini yönetilmesi (İSG, Güvenlik, Yemekhane Hizmetleri)
 • Disiplin süreçlerinin yönetmeliğe uygun şekilde uygulanması,
 • Personel ile ilgili eğitim , iş kayafeti , kişisel donanım vb. satın alma işlemlerinin yapılması,


Genel olarak firmamız ilke ve prensipleri çerçevesinde, günümüz teknolojilerini ve firmamız imkânlarını kullanarak, kendisine verilen yetkiler doğrultusunda, görevlerini etkin ve verimli şekilde yerine getirmek. Bağlı bulunduğu birim ve yetkililer (amirler, çalışma arkadaşları ve firma dışı 3 ncü şahıslar) ile olan ilişkilerini saygı ve ahlak kuralları çerçevesinde yürütmek. Kendisinden istenilenleri zamanında ve doğru olarak yerine getirmek için en yüksek çabayı ve dikkati göstermek. Gerekli görülen noktalarda kendisinden asli sorumlulukları dışında da olsa istenilen işi yerine getirmekten imtina etmeden, firmanın ortak çıkarları doğrultusunda olduğunun bilincinde hareket etmek.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Otomotiv Sektöründe Ağır Vasıta Fren ve Debriyaj Ekipmanları Üretim, İhracat ve Pazarlama Faaliyetleri Gösteren Grubumuzun, Tuzla Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesinde Bulunan Fabrikamızdaki İnsan Kaynakları Departmanında Görevlendirilmek Üzere :

 • Tercihen Üretim Sektöründe; İnsan Kaynakları sistem ve süreçlerinin kurulmasında / uygulanmasında sorumluluk pozisyonunda deneyim sahibi,
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisi gelişmiş, ikna kabiliyeti yüksek, müzakere becerileri gelişmiş
 • Kurumu temsil edebilecek duruşa sahip, uzlaşmacı, sosyal ilişkilerde başarılı,
 • Sistem kurma, değişim süreçlerini yönetme ve ekip yönetimi konusunda tecrübeli
 • Alanındaki yenilikler ve yayınlar konusunda birikimli, yenilikleri hızlıca uygulayabilme ve strateji oluşturabilme becerisine sahip
 • Bordro özlük işlemleri, ücret ve yan haklar fonksiyonlarını yönetebilecek derecede mevzuat ve uygulamalara hakim
 • İnsan Kaynakları bütçe ve raporlama çalışmalarında deneyimli
 • İş Kanunu ve SGK mevzuatına hakim
 • Analitik düşünce ve analiz yeteneğine sahip
 • Planlama ve organizasyon kabiliyeti gelişmiş
 • MS Office uygulamalarına hakim,
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • İSG süreçlerini yönetecek,
 • Mesleği ile ilgili güncel mevzuata hakim ve iş disiplini olan,
 • Şirketi resmi kurumlarda temsil yetkinliklerine haiz, kurumsal ilişkiler konularında tecrübeli.
 • İyi seviyede Excel kullanabilen,


NOT: Servis Güzergahlarımız: Tuzla (İçmeler, Güzelyalı, Aydınlı), Pendik (Dolmuş Durakları, Pendik Köprüsü, Esenyalı, Çamçeşme, Kavakpınar, Yenişehir), Darıca İstasyon, Osman Gazi, Şifa, Şekerpınar Mahalleleri, Gebze Akse Sapağı, Kartal (İtfaiye Grup Amirliği, Yeni Mahalle, Mostar Güzergahlarında ikamet eden, Kurtköy Bağlantısı Aydınlı Yolu,