Deprem Öncelikli İş İlanları Deprem Öncelikli İş İlanları

Ölçülemeyen Performans Yönetilemez

Kariyer Rehberi

Ölçülemeyen Performans Yönetilemez
Bu tanımlamalardan yola çıkarak, performans değerlendirme kavramını statik anlamda bir değerlendirme faaliyeti olarak değil de, dinamik bir süreç olarak ele alarak, çalışanların performanslarını planlama, değerlendirme ve geliştirmeyi amaçlayan ve konuya daha geniş bir açıdan yaklaşan örgütsel sistem, günümüzde Performans Yönetimi Sistemi olarak adlandırılmaktadır. Çalışanlar, yaptıkları bir işi başarılı bir biçimde yaptıklarında, sorumlu oldukları işi sorunsuz şekilde hallettiklerinde, en kısa zamanda sonuca ulaştıklarında, en düşük maliyetle ve kaliteli bir şekilde işlerini tamamladıklarında performans yönetimini de başarıyla tamamlamış olurlar mı? Aslında performans yönetimi çok daha geniş kapsamlı bir uygulama olarak kabul ediliyor. Çünkü performans yönetiminde İK Yöneticileri sadece kişisel performansı değil; çalışanın motivasyonunu, yeteneklerinin gelişimini ve kariyer hedeflerini, ast ve üst ilişkilerini de değerlendirerek, çok yönlü düşünerek, objektif kararlar veriyorlar.

Performans Yönetim Sistemi'nde bugün gelinen son noktayı Secretcv.com'un, 20 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında 1.040 firma yetkilisinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmasından faydalanarak incelemek gerekir.

Şirketlerin %63'ü performans yönetim sistemini kullanıyor.
Öncelikle şirketlerdeki performans yönetim sisteminin kullanım oranlarına bakmak gerekirse; "Şirketinizde performans yönetim sistemi uygulanıyor mu?" sorusuna katılan firma yetkililerinden %63'ü "Evet, uygulanıyor" cevabını verirken, %37'si "Hayır, uygulanmıyor" cevabını vermiştir. Bu sonuçlar da gösteriyor ki; firmaların %63 gibi büyük bir kısmı performans yönetim sistemini kullanıyor. Firmalar, başarıyı ve hedeflere ulaşmayı tetikleyen, verimliliği artıran, motivasyonu güçlendiren performans yönetim sistemini kullanırken zaman zaman farklılıklara da yer veriyorlar. Her kurum kendi şirket kültürüne bağlı kalarak uygulamalarda çeşitlilik sağlayabiliyor.

Araştırma kapsamındaki firmalar, kurumlarda uygulanan performans yönetim sistemini yeterli buluyor mu?
Firmaların %63'ü performans yönetim sistemini kullanıyor. Fakat; performans yönetim sistemini kullanan firmaların %52'si sektörlerinde uygulanan performans sistemini yeterli bulmuyorken, %33'ü birkaç düzenleme ile yeterli hale geleceğini düşünüyor. Katılımcıların %15'i ise uygulanan performans yönetim sistemlerini yeterli buluyor. Performans yönetim sisteminin başarılı olması için üst düzey yöneticilerin de bu konuda sorumluluk üstlenmesi ve sistemi sahiplenmesi gerekiyor.

"Performans yönetim sistemlerinin çalışanların gerçek performansını ortaya çıkardığına inanıyor musunuz?" sorusuna ise %69'u evet inanıyorum cevabını verirken, %31'i inanmadığını ifade ediyor.

Firmalar performans sisteminin çalışanların gerçek performansını ortaya çıkardığına inanıyor. Ölçülemeyen performans yönetilemez sözünü doğrulayan sonuçlara baktığımızda; %69 gibi yüksek bir yüzdenin sistemin faydalarına inandığını görüyoruz.  Performans yönetim sisteminin Türkiye'de özellikle son yıllarda sıkça kullanılmaya başladığını ve artık yurt dışından Türkiye'ye uyarlanan anketler yerine bizim kültürümüze uygun çalışmaların ve uygulamaların yapıldığını görüyoruz.

Çalışanların performanslarının sadece şirketlerine katkı olarak değil kendi deneyim, birikim ve geleceklerine yatırım olarak da algılanmasını sağlayın.

Tüm Performans sistemi çalışmalarının sonucunda çalışanların motivasyonunun artması da çok önemli. Performans yönetim sistemlerinin çalışanların motivasyonunu artırdığını düşünenlerin oranı %78 iken, artmadığını düşünenlerin oranı ise  %22 olarak görülüyor. Tüm tartışmalara rağmen performans yönetimi şirketlerin hala yatırım yaptığı ve geliştirmeye çalıştığı konulardan biri olarak gündemde yerini alıyor.
Görüş Bildirin!
Anasayfa Başvurularım İlan Ara Mesajlarım CV'lerim